Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                          VĚŠTĚNÍ   BUDOUCNOSTI

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

                    Numerologie I. - Věštecké systémy

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie II. = Další numerologické rozbory;    Numerologie III. = Skrytá moc čísel...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zajímavostí:

1) Pythagorův systém

2) Hebrejský systém

3) Chaldejský systém

4) MAGIE  ČÍSEL

5) Chaldejská neboli prediktivní numerologie

6) Severinus Boethius - osudový pořad je řízen...

7) JMÉNO

8) Známější disciplíny

9) Méně známé věštecké systémy

10) Astrologie a věštění

11) Nauky starého Egypta

 

    Výše uvedené odkazy se otevřou na této stránce, nebo pod stejným názvem na stránce jiné, kde na ně opět kliknete.

 

Nejznámější numerologické systémy:

západní, Hebrejský, východní - asijský/indický...

Z níže uvedené tabulky je vidět, jak rozdílné je Západní učení (Pythagorovo) od Východního systému, zařadíte-li např. trojku nebo osobu nar. 3.dne (z kteréhokoliv měsíce), anebo s životní trojkou (podle Západní tabulky) pod planetu Merkur nebo Mars, pak to je úplně o něčem jiném, o jiném člověku, který jinou povahu, než člověk pod vibrací planety Jupiter > z tabulek Východního učení.

Nebo číslo 5 je vedeno podle Západního systému pod vlivem planety MARS, ale podle Východního systému pod vlivem planety MERKUR, a tak dále... Jupiter je totiž symbolem "velkého štěstí" (i v astrologii), ale MARS je např. o potížích...

Někteří, co začali věštit "včera" a k tomu se ještě vydávají za numerology, si pletou data narození s tarotovými kartami. V televizním věštírně kdysi kartářka u 4.dne narození tvrdila, že volající je CÍSAŘ. To by pak narozený 1.dne musel být Kejklíř; 9.dne Poustevník; 12.dne Viselec; 13.dne Smrťák; 15.dne Ďábel...

Kdysi papež Pius XI. řekl: "Vesmír září hvězdnou poezií jedině proto, že božská matematika a kombinace řídí  pohyby celého vesmíru". Čísla jsou klíčem  ke všem ezoterickým vědám, k lidské osobnosti a životním možnostem. Není to "jsoucnost", ale symboly spjaté s vesmírnými energiemi planet, jejichž frekvence jsou změřitelné, mívají pozitivní i negativní vlastnosti, jsou základem pro pochopení mechanismů života a zákonů přírody. 

Náš mozek je velmi citlivou rádiovou stanicí vysílací i přijímací, elektromagnetické vibrace planet se promítají do lidských projevů a ovlivňují duševní stavy, vnitřní svět, citlivost, citovost, nestálost i naše jednání.  Tedy vše, co se v mezilidských vztazích odehrává na všech úrovních, ve kterých se člověk neustále nachází. Lze připomenout např. účinek Měsíce, který zasahuje svými  vibracemi  lidské podvědomí aktivně a TĚLO na tyto skryté síly reaguje velmi silně - citově, vztahovačně, uraženě... apod.

Při krizovém úplňku Měsíce jsou např. linky důvěry přetížené, u lidí se zvyšuje  emocionální reakce a agresivita, roste počet trestných činů a vražd ( pád berlínské zdi 11/89, čtyři vraždy za sobotu a neděli v Ostravě 4/97), vzrůstá aktivita pyromanů a počet bezohledných, podnapilých řidičů, rodí se o 7% více dětí než za novu a tak dále. Za viditelného zatmění klesá porodnost na nulu. Úplněk se stává pro některé lidi vrcholem, jak si vybít vztek. 

A nejde jen o účinek Měsíce, vědec profesor Jochen Zschau z Postupimi ze SRN např. zjistil, že URAN má tak silně měřitelný vliv jako nikdy předtím a jeho magnetické pole funguje jako obří vysavač. V blízkosti rovníku jeho magnetické pole dokáže vysát elektricky nabité částice z mraků i přesto, že je vzdálen 3,14 miliard km od Země. Do roku 2012 se bude tato planeta stále přibližovat k Zemi čímž se jeho vzdálenost zkrátí o 0,55 miliardy kilometrů, a tím bude přibývat ničivých zemětřesení, povodní a dalších přírodních katastrof, neboť mu vědci na  přírodních katastrofách přičítají velký vliv. A existují i agresivnější síly, které nevidíme, ale vnímáme, že to s námi není nějak v pořádku...

   O numerologii a věštění                                                                           

Mnohým lidem slovo numerologie nic neříká, je to nauka o energii čísel.  Již 3000 let před narozením Krista význam čísel využívali Egypťané, Řekové, Chaldejci, Číňané...  V Judaizmu jsou čísla součástí Kabaly, pracuje s nimi i výklad tarotových karet - viz. "Velké" a "Malé arkány" (z velkých arkán čerpá  informace i numerologie). Řecký filozof Pythagoras byl přesvědčen, že čísla jsou základem veškerého dění a života.

Historie čísel a numerologie:

Starověk: Potřeba čísel v běžném životě (obchod, stavitelství, měření času, astrologie…), vývoj různých číselných systémů, různé jednotky měření. Kultury západu a východu se vyvíjejí dost odděleně

Starověk – Egypt II.:. Jedna z nejstarších civilizací, velký vývoj matematiky a zejména, geometrie (zeměměřictví) díky každoročním záplavám, což se stává rituálem - narůstá význam čísla v symbolickém významu, více propojují s náboženstvím.

Starověk – Egypt III.: Matematika v rukou kněží, utajena před světem největší rozvoj stavitelství po r. 3000 př. Kr. Rok. 2600 – postavena Cheopsova pyramida, velmi přesná stavba...

Starověk – Pythagoras a pythagorejci I.: Pythagoras - 6. stol. př. Kr.: Filosof pocházející z ostrova Samos, nějakou dobu žil v Egyptě (studium matematiky a náboženství), zajat perským králem  v Babylóně při dobývání Egypta Zde se mu dostalo další výuky od babylonských mágů... Až ve svých 56 letech se konečně vrátil na Samos a otevřel si tam školu učení o číslech, a dal tomu konkrétní název "Numerologie" v pravém slova smyslu.

Středověk I.  přikládal číslům velký význam (vznikla „teologie čísel“). Ve středověku byl tento obor rozšířen na tajnou nauku k předvídání a vypočítaní různých dat pro důležitá rozhodnutí, vedení válek, výherních čísel, pro tajné pikle apod.

Islám II.: Pokusy hledat v Koránu šifry stejným způsobem jako kabalští mystici významy čísel a způsoby výkladu od Pythagora, považují jej za proroka - 19 andělů hlídajících peklo „Ve jménu boha milosrdného, slitovného“ (v ar.19 písmen) A tak dále.

 

Co je numerologie:

Je to věda o číslech. Slovo "numerus" znamená číslo, a řecké slovo "logos" znamená slovo, myšlení a projevPro numerologa jsou planety ztělesněním lidského bytí, které pak posuzuje jako nedílnou součást velkého vesmírného jeviště. Lidé, kteří sami sobě nepřiznají, že věří v existenci vlivů nebeských a astrálních těles, na tomto jevišti nic neuvidí. Pro ně zůstanou planety  pouhými mimozemskými objekty, jež jejich fyzický nebo duchovní život nemohou nijak ovlivnit. Pro ně jsou veškeré snahy o nahlédnutí do budoucnosti jen marněním času. Dobrý numerolog studuje i fyziognomii, aby ji mohl posoudit a musí nahlédnout i do astrologie. Z astrologie musí mít alespoň základní znalosti o znameních zvěrokruhu, o významu postavení planet v den narození, znamení Slunce a znamení Měsíce. Fyziognomie zase hodně napovídá o tom, jak celkový vzhled jedince ovlivňuje jeho vnímání a myšlení (je např. známo, že vysocí lidé vnímají okolní svět jinak než malí lidé).

Záhady, jež v sobě čísla skrývají, jsou zábavné. A ještě zábavnější je, když  vám někdo řekne datum narození a vy víte o jaký typ člověka jde. Je to zároveň hra i učení. Cvičí se tím paměť (vytváří číselnou databanku) a intuitivní schopnosti. Pomůže to objevit nové úrovně pohledu na život, , jak různý vliv mají různé planety na lidi. Rozvíjí se tím intuitivní schopnosti k vytušení souvislostí, čímž se člověk stává tvůrcem harmonie svého života.

 

Numerologie je respektovaná stará "věda", která definuje kdo jsme a náš osud s pomocí čísel. Cílem tohoto oboru je, aby nás duch průvodce vedl životem k vyšším cílům. Informuje o několika způsobech, jak využít vzorů čísel, které řídí naše životy. Psychologie, myšlení, uvažování, emoce, ambice, láska, nenávist, zdraví, kariéra  apod., vše dominuje skrze numerologií  čísel, která je reprezentuje. Pokud  jsou numerologická čísla v souladu s čísly jiné osoby, přináší harmonické vztahy s  jinými osobami. Jsou-li naopak čísla v opozici s čísly přátel, budou se nesnášet = hádky, nedorozumění, konfliktní situace - více viz "Partnerské vztahy"

Mohli jste to zažít  např., když jste byli na cestách ve vlaku..., určitě vám byl někdo nesympatický a raději jste se s ním nebavili. Jeho numerologická čísla a paprsky vysílané k vám neladili s vašimi čísly a vašima vibracemi. Jindy jste naopak mohli rozvíjet přátelství s cestujícím, který seděl poblíž vás a vy jste si s touto osobou  diskusí zpříjemňovali cestu humorem.

Existuje mnoho map ve filozofii, psychologii, náboženství, metafyzice, ontologii... a pro ty, kteří hledají hlubší porozumění. Čísla jsou jednou z těchto map, založená na posvátném smyslu představující základ všech forem života, jež tvoří jeho konstrukci. Prostřednictvím čísel se můžeme podívat na minulost, přítomnost i do budoucnosti. Numerologie je empirickou vědou, která vyžaduje umění "vydolovat"z velkého množství údajů vše, co je pro člověka potřebné. Je to věda a umění zároveň.

 

Dodnes byla zachována numerologie  

popisná a věštecká (prediktivní) - viz. dále.  

1) Pythagorův systém - Západní:

Nejznámější numerologický systém, který se dnes a denně používá, je od Pythagora , protože je na porozumění nejlehčí. Chaldejská numerologie je sice starší, ale Pythagorův systém čísel je více populární, zejména na západě. Je to "moderní numerologie", snadnější se ji lze naučit a zvládnout její významy. Definuje fyzický talent, schopnosti a nástroje, které člověk dostal při narození atd. Postoj čísel v Pythagorově numerologii nabízí pohled na to, kdo jsme a jak můžeme zlepšit naše životy. Tento systém se také považuje za systém ZÁPADNÍ, jež lze také nazvat EVROPSKÝM.

Lidé přijali Pythagorase jako "otce" západní numerologie, a jeho učení je platné po více než 2500 let, protože nikdy nebyly  žádné důkazy, jež by  vyvrátili jeho tvrzení. Jeho výpočty poskytují mnoho důležitých a základních informací o naší osobnosti. Základní vibrace jsou 1 9 (vyšší složená čísla se vykrátí na jednociferné), ačkoliv 11 a 22 se neslučují - jsou určena především k charakteristice osob. Pythagorova numerologie analyzuje, jak jméno, tak datum narození a vzájemné interakce mezi těmito dvěma činiteli (pozitivní - negativní spolupůsobení). Vlastnosti čísel a jejich kombinace v numerologické mřížce předkládají celkový pohled na osudové cesty jedince,  jak může vylepšit svoji pouť životem, aby dospěl k větší spokojenosti.   Tato numerologie není určena k přímému věštění.


2) Hebrejský systém - Kabbalah (kabala)

Méně známý než Pythagorův systém je u nás Kabbalah systém (Hebrejská abeceda) numerologie. Kabala znamená poznání, které pochází z duše. Vyvíjela se  z hebrejské abecedy, Hebrejci konvertovali vibrace na čísla a byli schopni interpretovat skrytý význam ve slovech. Je to posvátný, složitější systém na pochopení, vykazuje tři trojice mocností, které jsou následně přeloženy do objektivity, a představují velkou Triadici zákona pod vedením Vládce univerza - Boha Otce a archetypální (původní podoby, pravzoru) obrazů vývoje lidstva + analýzy založené na datech - číslech a pozorovaných skutečností s konečnou podstatou. Numerologie interpretuje vliv kabaly na individuální a to znamená "poznání" a "moudrost".

Systém je zaměřený  na éterický svět, z něhož se odráží mnohotvárná pravda.  Kabala představuje znalost, která pochází z mysli a duše, vznikla v hebrejském mysticismu, a interpretuje pouze význam jména. Je to velké okultní učení židovské teologie a klíče k universální vědě starého světa, skryté pod tradičními symboly. Umožňuje u osoby výpočet její čísla peněz, šťastných barev a čísla zdraví. Poskytuje detailní popis vlivu kabaly na vaše zdraví, osobnost a dokonce i na vaše finance.

 

Systém byl vyvinut pro hebrejské abecedy, a proto má pouze 22 vibrací v rozmezí 1 až 400. To bylo adaptováno pro řecké abecedy, pak dále upraveny pro latinku. Tato forma numerologie nebere v úvahu  jméno a datum narození dohromady. Protože systém kabaly používá pouze část vzorce potřebné k výstavbě osudového plánu. Není tak přesná jako systémové číslo chaldejské církve.

 

Běžný člověk vnímá pouze střípek z vesmíru kolem nás a tento střípek nazývá „náš svět“. Kabalista však může díky tomuto smyslu vnímat celé universum, vidět jak náš, tak duchovní svět jako hmatatelnou realitu. Vibrace "Stvoření světa" a vše ostatní jsou zašifrovány ve vibracích ABECEDY a jejich číselných hodnotách.

 

Po tisíciletí zachovali  mystici, kouzelníci a alchymisté  ztvárnění  univerza (deseti prapůvodních Sil Vesmíru a jejich působení) v metafoře stromu. Tradičním příkladem je strom života jako metafora v židovské kabale a později i v projevech generací evropských kouzelníků.

Obraz stromu života  zároveň odpovídá představě o čase, fyzikové tuto představu o čase považují  za platnou hypotézu do níž zahrnují i ”náš čas”, Strom života zahrnuje celé univerzum hmoty a energie, jak je známe.

Strom života je znázorňován různě:

Výše na obrázku vidíte tzv. 10 (respektive 11) sefír uspořádaných do stromu života. Sefíry jsou dle "Knihy stvoření" deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. Zároveň jsou  jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné. Sefíry jsou v něm hierarchicky uspořádané od nejvyšší po nejnižší, navzájem propojené cestami, kterých je celkem 22, což je počet odpovídající písmenům hebrejské abecedy.

Kabala používá dva specifické symboly: Strom života a Jakubův řebřík.

Používání symbolů ze stromu života znamená, že i když se svět změní jakkoliv, jeho srdce nepřestává bít. Studující si z těchto symbolů  mohou kontrolovat, zda jdou stále po správné cestě. Kabalu je možno najít  v tajných učeních u všech světových náboženství. Kabala není náboženství jako takové, ale cesta k pochopení formy života. Umožňuje pochopit fungování vesmíru, snaží se vysvětlit vztah mezi Bohem, vesmírem, lidstvem a osudem každé duše. Může nám pomoci pochopit naše psyché - vnitřní osobnostní vlastnosti a jejich vliv na naši schopnost dělat svobodná rozhodnutí. Pro každého kabalistu, jeho individuální psychiku, osobnost a vývoj je nedůležitější diagram Stromu života.

Druhým symbolem je: "Jakubův řebřík" který ukazuje neviditelné zákony, jež nám dělají život takový, jaký ho máme. Vysvětluje skryté principy za úrovni planet, anděly a archanděly, lidskosti, archetypy, týkající se zvířat a rostlin. Kabala může být průvodcem na cestě k spokojenějšímu životu, protože pomáhá pochopit podstatu okolního světa a poskytuje přímý kontakt s pomocníky vesmíru.

Kabala věštění také kombinuje tři nejpopulárnější formy mysticismu, a to kabalu astrologie, numerologie s tarotovou kabalou. Populární forma prorokování  má své kořeny ve stromu života, které jsou také spojeny s Cestou života. Data narození  lze integrovat do stromu života, který se používá k věštění. Kabbalah  jasně poukazuje na dvě sféry tohoto stromu, jež jsou spojeny s životní cestou.

Proslulý prorok Nostradamus strom života zároveň využíval, jako "strom času". Jeho výzkumy ve stromu času skončily rokem 3797, možná uvedená doba naznačuje definitivní konec světa. Jeho proroctví se vyplnily i po 442 letech

Pokud někdo z karet slibuje výklad "stromu  života", má to společného pouze to, že jde jen o stejný název. Neberte vážně, že má na mysli to, co zde vysvětluji. Pokud by to na mysli měla, bylo by to stejné, jako kdyby někomu slibovala dělat účetnictví a při počítání peněžních deníků by místo kalkulačky používala tarotové karty. Zákazník by ji určitě poklepal na čelo a "účetní" by okamžitě vyhodil! Shora uvedené informace o Stromu života jasně sdělují, že jde o výpočty. Čísla (z jména a všech dalších křestních jmen, rodného příjmení, současného příjmení a data narození podle rodného listu) se včelní do Stromu života, a teprve podle přesných pravidel se může analyzovat karma, životní cesta a vše ostatní. Pokud jde o kabalu není lehké ji pochopit, natož dělat výklad Strom života, je to složitý výklad, který zabere několik hodin výpočtů a zpracování trvá celý den.


3) Chaldejský systém:

„Chaldea“ je termín, který  Řekové používali ve 4. století př. n. l. a později pro Babylon; výraz „Chaldejec“ v této době znamenal: „kouzelník“, člověk praktikující tajemná uměníUčení tedy bylo vyvinuto ve starověkém Babylónu (toho času v  Iráku). V tehdejší době byl obýván Chaldejci, jejich učení překročilo hranice své země a rozšířila se do Persie a Arábie..Babylon a Egypt jsou považovány za jedny z prvních uživatelů numerologie prostřednictvím systému chaldejské církve Věštecký systém  vyvinula chaldejská katolická církev pod vlivem Židů.

Starověký národ Chaldejců v Mezopotámii vynikal znalostmi matematiky, naukou o číslech, astronomii, magií, alchymií, astrologií, lékařstvím...  Byl dokonalý v metafyzickém umění na kterém je stavěná i numerologie. Osoba, její datum narození a jméno je dost pro hlubokou analýzu života, minulosti, přítomnosti i budoucnosti, stejně jako jejího štěstí...

VĚŠTBA, latinsky ORACULUM

Chaldejské orákulum je považováno za magii a tvrdou přírodní vědu, která je nejvíce sladěna s fyzikálními zákony. Chaldejci své Oracle uctívali jako Řekové v Delfách Pýthii, která předpověděla konec lýdské říše krále Kroisa (6.století př.Kr.), který byl Peršany porážen a mocné království bylo zničeno. Orákula nejsou magická ve smyslu čarodějnické magie, ale jsou to filosofická božská zjevení shromážděná mágy,  První byl Zoroaster, vůdce Mágů, druhý Hermes Trismegistos > vládce egyptských kněží (viz. "Hermetismus"), po Hermovi následoval Orfeus, do Orfeových mystérií byl zasvěcen Aglaofémus, po Aglaofémovi navazoval v teologii Pythágoras, po něm přišel Filoláos, učitel božského Platóna, který rozvinul a osvětlil ve svých dílech celou jejich vědu.“ Takto se z podivuhodné řady šesti teologů vynořila jedna navzájem ve všem souladná škola (una priscae theologiae undique sibi consona secta), jejíž počátky pocházejí od Herma a jež dosáhla naprosté dokonalosti v božském Platónovi. 

Magičtí stoupenci Zoroastra byli skutečnými mudrci a učenými astronomy, kteří uměli číst nebeská znamení, astronomii, astrologii a magii,  takže dopředu z těchto nauk „věděli“ o významné události, která přijde  s Ježíšem Kristem, jako novým králem Izraele. Nevěděli to tedy pouze židovští stoupenci Mojžíše.

Prastará původní teologie byla předávána řadou proroků počínaje Hermem Trismegistem, Mojžíšem, a konče Platónem. Marsilio Ficino přeložil hermetické texty (ve třech knihách), a jako prvního Ficino uvádí Zoroastra i v Platónské teologii (XVII, 1), kde se zabývá otázkou stavu duše před vtělením a její proměnách. Zmiňuje se, že prastará škola teologie vznikla současně u Zoroastra mezi Peršany a u Herma mezi Egypťany. Věda zkoumající vztah faktů k prastaré moudrosti, "prisca theologia", napomohla k oživení magie. Mnoho prastarých teologů (prisci theologi) bylo prastarými mágy (prisci magi) a jejich starobylé nauky mohly být využívány k praktickým účelům. Reformovaná a učená renesanční magie popírá jakékoli spojení se zlou nebo černou magií a je pěstována uznávanými renesančními filosofy. Až do poloviny 17.století usilovali učenci o nalezení filosofického zdůvodnění pro víru v magii, astrologii a další druhy okultismu, které byly běžnými prvky intelektuálního života rané novověké Evropy. Není totiž možné precizně oddělit „racionální“ a „mýtické“, vědu a pověru, vědeckou astronomii a astrologii. Definice magie vychází ze stejného principu, jakým je analogie mikrokosmu a makrokosmu, přičemž člověk představuje ucelený systém (mikrokosmos), který je odrazem univerza (makrokosmos).

 Prastaré nauky jsou základem prediktivní numerologie.

    MAGIE  ČÍSEL

Objev atomových trojic v nakládání s prvky především ve stejné skupině nebo sloupci periodické tabulky, byl považován za formu numerologie a  vedl k výstavbě periodické tabulky. To je pouze jeden příklad k numerologii. 

Pozorování, hypotéza, experiment a ověřování jsou kroky vědeckých metod, a numerologie je umění založené na této vědě, narozdíl od výkladů karet. Síla numerologie pochází po tisíciletí z nahromaděných znalosti, empirických výzkumů a pozorování, jež důkladně prokázaly, že v číslech jsou zakódované naše osudy...Učení o číslech vzniklo před 5000 lety - tedy 3000 let před narozením Krista.  

Přirozený svět není tak chaotický, jak vypadá, věda matematickými výpočty zjistila základní pořadí, které řídí vzhled a chování jevů od sub-atomárních částic na pohyb galaxií,   k pochopení lidského chování prostřednictvím biologie, psychologie..., ale např. i ekonomie...  Vědci objasnili "přírodní zákony", které řídí jevy, a našli způsoby, jak lze znalostmi  tyto zákony ovlivňovat, aby opakovatelné vzorce jevů mohly být využity pro naše dobro.

V kombinaci s přesnými matematickými výpočty může numerolog tyto znalosti využívat  i v prediktivních profilech. Existují různé aplikace numerologických technik, včetně předpovědí, ale i pro zvolení vhodné doby pro uzavření manželství, nových podnikatelských aktivit, analýzy vztahů, zdraví..., ale i pro odpovědi na otázky. Vědecká fakta a soubory informací lze využít v mapování lidského vědomí, jako klíče k pochopení zkušeností.  Je to interpretační proces, který není závislý na konkrétních teoriích o tom, jaký  mohou mít planety na nás vliv, nebo zda se jedná o druh synchronních hodin tikajících se sociálními a psychologickými faktory na zemi nebo v jiném kauzálním procesu.

Mnoho alchymistické teorie úzce souvisí s numerologii, například arabský alchymista Jabir ibn Hayyan, vynálezce mnoha chemických procesů ji používá dodnes ve svých experimentech a numero-výpočtech k názvům látek.

Chaldejská neboli prediktivní  numerologie

Numerologie chaldejského systému se zabývá  mocnostmi čísel s jejich účinky na život člověka. Chaldejské metody jsou "matkou všech numerologických systémů". Jelikož tento systém vyvinula katolická církev pod vlivem Židů, systém "kabaly", nebo "védský systém" též pochází z chaldejského systému. Kabala však není věštěním, nezabývá se tím, co se kdy stane. Kabala se zabývá karmou a duší, snaží se vysvětlit vztah mezi Bohem, vesmírem a osudem každé duše, ukazuje schéma energií...  Pokud se např. použije dohromady astrologie, numerologie s tarotovou kabalou, pak kabala slouží k věštění. Nostardamus zase používal chaldejské orákulum, kabalu + "Strom života..." Chaldejský numerologický systém je k věštění určen. 

Chaldejský systém vykládá vše více metafyzicky a v okultní podstatě s mnohem větší identifikaci skrytých sil, které ovlivňují lidský život. Výjimečnosti systému tkví v nalezení skrytých síl v číslech,  a vyložit, jak skrze lidskou povahu, mentalitu a způsob myšlení, ovlivní osud. Přes povahové vlastnosti tyto síly působí v každém okamžiku, v každé situací kolem každého z nás. Člověk to evidentně cití, když mu jeho racionalita a argumenty nedokážou vysvětlit, proč se incident stal a následně osudově trpí.  Volba, kterou člověk v jakékoli situaci udělá, je "diktována" jeho osudem > vibracemi (čísly) z úplného data narození + zákonného jména. Protože JMÉNO je spojeno s našimi rodiči (předky), kteří nám svými geny předali část své karmy = povahu, která je vibrační souřadnicí a vzorcem našeho osudu.

Data narození určují: charakter (povahové-morální vlastnosti), touhy a vůli, která určuje přesná rozhodnutí, jak bude člověk v každé situaci jednat.  Charakter je karmou, neboť člověk je takový, jaké jsou jeho myšlenky. Výsledky jednání = osud. Ale také naše jméno a příjmení skrývá svou energetickou podstatu s vibrací naší osobité jedinečnosti, která nás každodenně provází.  Jméno, které jsme dostali od svých rodičů v den narození, nám svou vibrací určuje chorobopis, úspěch či neúspěch, čas i náš prostor. Nelze změnit svůj datum narození, ale můžeme změnit své zákonné jméno, a tím je možné částečně přeprogramovat svůj osud;

důkaz >"Byl jsem na smrt nemocný*Změnil jsem si jméno a žiju" >ZDE; více o jménu najdete > ZDE

Lidské bytosti mají pocit, že jsou odděleny a vnější vesmír se od nich liší. Omezují svou duši na svá současná těla a myslí si, že duše a tělo jsou jedno a totéž. Tak se zapomnělo na pravdu, že je vše prostupujícím Bohem, tou neviditelnou energií, která udržuje a řídí harmonii vesmíru v přesně určených kombinacích. Tento fakt ukazuje na existenci vyšší inteligentní síly.

Metafyzika věštců proto začíná u schéma absolutně transcendentního božstva, jako nejvyšší všemohoucí Síly, která zprostředkovává božské vlivy do nižších oblastí - tedy hmotného světa. Od přírody je odvozen osud, který je schopen zasahovat  lidské duše. Cílem existence je tedy očistit spodní duše při kontaktu s přírodou a osudem. Proto tato numerologie interpretuje několik síl, které ovlivňují život jedince; viz. > Boëthius

Kniha nahoře >"POKROČILÉ PREDIKTIVNÍ TECHNIKY > ADVANCED PREDICTIVE TECHNIQUES" je tou numerologii s kterou můžete věštit. Ale též kniha "CHALDEAN  MAGIC" poskytuje k věštění mnoho informací, věřím, že i Leeya Thompson z knihy "Chaldejská magie" čerpala. I když jsou tyto knihy v angličtině, jazykový program vám to  přeloží do češtiny. Michel de Nostradame využíval k prorokování též chaldejskou magii, k tomu ještě využíl astrologii, a z kabaly do "stromu života" zapisoval letopočty..., což není o jedné prediktivní technice.

    Základní linii mystických praktik nebo okultní kultury je, že existuje řada nepostřehnutelných vibrací, které ovlivňují různé aspekty lidského života. Všechny mystické praxe, ať už  astrologie, numerologie a jiné systémy prorokování, se zaměřuje na interpretaci vlivů nepostřehnutelných vibrací na jednotlivce. Cílem je najít (z čísel) neviditelné síly a předpovědět, jak skrze lidskou povahu a osobnost ovlivní život a osud, tedy predikovat, co se stane.

Všechny druhy přirozených i nadpřirozených věcí a neviditelných SIL je vázáno na čísla, které spočívají a splývají s nebeskou oblasti a její jednotlivými podstatami.  Tyto síly nejsou obsaženy v číslech slovních, ani obchodních,  protože Boží a přírodní tajemství je zatajeno v číslech rozumových, skutečných a rozených. Kdokoliv umí spojovat čísla slovní a přirozená s božskými, a navzájem je uvést v soulad, může pomocí čísel věštit. Pozornost nesmí být upřena na čísla hmotná, slovní či kupecká, ale na tajemství věcí přirozených, božských a nebeských, s vlivem na lidské osudy. Proto je význam numerologických čísel  považován za "čísla svatá", neboť definují, co je našim osudem, který nakonec stejně vede k setkání se silou, které říkáme Bůh. Západní Pythagorovo systém však opomíjí skutečnost, že jazyk čísel (z našich čísel osobnosti) poskytuje nejdůležitější fakta o směru, ve kterém se odehrává náš život.

Nemusíte mít duševní mysl, abyste cítili svou přítomnost stejně, jako vlivy nepostřehnutelných vibrací z atmosféry. Pokud jde o události života, které jsou ještě daleko, zjistíte (u toho, co se ještě nestalo), jak by k tomu mělo dojít. Zázračné body obratu, kdy jste se těšili ze svého úspěchu, bylo určitě vyvolané některou pozitivní vibraci. Když pracují neviditelné vibrace ve váš prospěch, můžete dosáhnout nějakého cíle, které jste si nastavili. Vnímání této neviditelné moci, vám možná přinesla legendární myšlenka, jako z kouzelné "lampy Aladina". Na druhou stranu, můžete čelit potížím i přes upřímnou snahu, která vás systematickým přístupem vede k problémům.

Jestliže numerolog své kombinační schopnosti  rozvine a správně pracuje s dvojcifernými čísly, své hranice rozšíří nejen na vliv planetární, ale i další síly kosmu, jež mají souvislostí s lidskými životy = opět viz. >  BoëthiusČísla nejsou nic náhodného. Mají svoji metafysickou i fyzickou důležitost; matematika uznává pouze vztah čísel k prostoru a času. Magie čísel ale jde dál, a vztahuje čísla k věcem, ideám, myšlenkám, i činům.

    Tady nejde jen o sčítání, odčítání, násobení a dělení, k věštění je potřeba mnoho „čipů“ a informací pro skládačku predikcí. První úlohou zůstává devět základních čísel a z toho teprve vyplyne porozumění k smíšeným číslům a jejich metafyzickým významům. Tím může numerolog přistoupit k přesnějšímu určení nejen charakteristik každého jedince, ale i k věštění jeho budoucnosti.

Den narození např. hovoří o podvědomí, ve kterém je vedeno naše KARMICKÉ KONTO,   sídlí v systému nervů a žláz, a řídí v těle veškerá životní centra a biologické procesy - více viz. "Hlavní čísla a jejich významy"

Shrnuto:

 1. Výpočty a způsob výpočtů se liší od běžné Pythagorovo numerologie

  viz. příklady 2-13 > Numerologie III.

   

 2. Věštecká čísla vyjadřují odlišné pohledy než čísla osobních roků > Pythagorovo numerologie

 3. Predikce jde daleko za rámec běžných numero-výkladů a pouhého pohledu na energie. Ve vesmíru existuje  bezpočet  jiných energií, jež ovlivňují lidské osudy - viz odst. "Cheiro, Lévi, Boetius, Joachim da Fiore..."

 4. Věštecky vstupuje od narození do jakéhokoliv bodu času budoucnosti...

 5. Přesně a konzistentně poskytuje informace k ochraně před zásahem osudu, nalezení pocitu bezpečí a klidu...

 6. Je jasným klíčem k předvídání událostí, které zajímají každého: Sňatek, narození dítěte, úspěšné ukončení studií, prestižního postavení, společenské funkce, koupě bytu, domu... > všechno jsou události.

 7. Zaměřuje se především na budoucnost a nakolik jsou cesty efektivní - jde-li o kariéru, vztahy, rodinu atd. Vibrace, které nás obklopují to ukazují jasně, když je člověk nejistý a v obavách.

 8. Výklad karet neumí provést věštbu každého roku na ....10 - 20- 30 let, nebo do konce života, protože to je možné pouze výpočty, nikoliv náhodným vytažením obrázků na kartách.

 9. Základ predikce vychází z pevně daných číselných údajů , ale u karet to je "losování z osudí...", i když se tvrdí, že karty možná pokaždé hovoří jinými slovy, ale význam mají stejný. Jenže když si člověk vyloží karty na stejnou věc 2x, 3x, je těch odlišných předpovědí tolik, že z toho má dobře zamotanou hlavu, a vlastně neví NIC.

Čísla mají svoje zákonitosti a nepředstavují pouze dobré vlivy a energie, pojednávají o hybných sílách kosmu, a o všem, co je spojeno s jeho energiemi, vibračními vzorci a čísly, které hovoří i ve staré biblické literatuře s mytologickými texty, Jejich síla tak pracuje i s jejich systémem v širších pojmech, neboť vesmír se skládá z matematických vzorců, které odpovídají univerzální vibrací a nejvyšším příčinám...  

Severinus Boëthius, nar. 25.10.480-524 v Římě, považován za svatého, byl prvním filosofem středověku a teolog. V knihách > o Boží prozřetelnosti, Osudu, Lásce, Léčbě a Dobru uvedl:

Emanuel Swedenborg, 1688 - 1772 > "Andělé světla a andělé temnoty zápasí o lidské duše, ačkoliv lidé neví, že myšlenky jsou také ovlivňovány mocnými duchy". Svět duchů je stav, v němž se v jedné mysli střetávají vlivy z nebe i temnoty (i o tom jsou ta čísla). Za svého života na zemi se člověk mezi nimi rozhoduje". > viz. Bible

    Emanuel Swedenborg byl velký švédský mystik, věštec a jasnovidec, vědec, teolog, biskup, vynálezce, autor spisů o matematice, pohybu planet; otec nových znalostí o nadpřirozených věcech. Také biskup a kaplan královské rodiny, rovněž přísedící Královské horní rady, člen švédského parlamentu. Velký švédský vědec, Emanuel Swedenborg, vyslovil některá tvrzení, která jsou otcem nových znalostí o věcech nadpřirozených. Dnešní vědci uznávají, že objevy Swedenborga také otevřely cestu k základům nervové a smyslové psychologie. Je také ceněn za pochopení funkce a důležitosti žláz s vnitřní sekrecí, zvláště pak hypofýzy...

Náš mozek je citlivou rádiovou stanicí přijímací i vysílací, děje se to cestou telepatických přenosů bez prostřednictví známých smyslových orgánů. A jestliže zasáhnou z ohromné dálky mozek stejně či podobně naladěný, vniknou do lidské duše jako náhlá myšlenka. Člověk se domnívá se, že je to jeho myšlenka, kdežto ona byla k němu donesena odněkud... Všechny myšlenky nemusí být jen naše vlastní, máme také mnoho myšlenek cizích, aniž to tušíme.

JMÉNO

Všechny prediktivní systémy kladou důraz na datum narození, stejně jako i na jméno, narozdíl od systému Pythagoras a Kabbalah. Při zrození člověka bylo písmo zobrazeno jako první na základě postavení hvězd a hvězdných tvarů, jež jsou plny nebeských tajemství, jak do podoby a významu, tak čísel jimi reprezentovaných, i harmonického spojení kosmu, jak je psáno v knize Mojžíšově: Bůh předvedl všechno stvořené Adamovi, aby pojmenoval každou věc; a pojmenování tomu zůstalo.” Kdyby nebylo písmen, neexistovaly by JMÉNA. Jména Bohů, lidí, zvířat..., ale i neživé předměty jsou pojmenovány. Nauky o magii čísel a energiích kosmu jsou více jak 5 tisíc let staré,  jsou vědou absolutní, pochází od Abraháma, Orfea, Kunfucia, Zoroastra, Henocha a Trismegista; Mojžíš vědu zahalil svatou "Kabbalou" v nedotknutelné tajemství kněží.  Poznámka: v Bibli se o Abrahamovi v naprosté většině případů mluví jako o tom, "s kým Stvořtel uzavřel smlouvu, že dá zemi jeho potomkům a bude jim Bohem".

Jméno, jeho vibrace a vliv na osud

Také naše jméno a příjmení skrývá svou energetickou podstatu s vibrací naší osobité jedinečnosti, která nás každodenně provází, a buďto život usnadňuje, nebo zatěžuje, podle toho, zda je datum narození s příjmením v harmonii, protože každé písmeno tvoří číslo, a každé má jinou vibraci. Říká se tomu "TRANZITY PÍSMEN", která tvoří název či slovo, a každé písmeno převedené na číslo, sděluje informaci a nezávislé zprávy o významných energetických vlivech, neboť ovlivňuje struktury bioenergetického pole fyzického těla a duše

Jméno má vliv na zdraví člověka, životní dráhu a osud, neboť je vibrační souřadnicí jeho vzorce osudu, a vesmír mu jako neslyšitelná ozvěna tyto vibrace vracíZměnite-li své jméno, změní se i životní vibrace (vašeho vzorce  osudu), které jste od prvního příchodu na svět (svým jménem od rodičů) začali do vesmíru vysílat.

A zadruhé uvádím další důvod, proč je jméno také důležité? Protože obsahuje vše níže uvedené, což se sice do predikce nezapočítává, pouze vibrační číslo, neboť vše uvedené obsahuje. (1) "Dědičné číslo" (rodné příjmení) vyjadřuje přínos předků ve smyslu fyzickém, mravním a duchovním (2)  Činné číslo ( jméno): Je v něm obsažena podstata bytosti, která však často uniká vnějšímu pohledu. (3) Vibrační číslo (jméno+příjmení): Popisuje charakter, slabiny i silné stránky; (4) Intimní číslo (z jména+příjmení): Vyjadřuje tužby a směřování; (5) Realizační číslo (z jména + příjmení): Prozrazuje, jak se  jedinec staví k životu, a jak se v rámci své existence realizuje = je to rovněž vnější projev charakteru. (6) Arkánum osudu: Na toto zjištění se též (ve spojení s daty narození) podílí vibrační číslo.  

Výpočty a převody písmen na čísla

    Výpočty z dat narození jsou podle Pythagorovo systému v pořádku, ale převod písmen na čísla v pořádku nejsou. Chaldejský systém odpovídá číselné frekvenci fonetickým zvukům písmen z "Orácle starověkého Babylonu", a opakovaně se ukazují jako nepřesnější, protože za číselnými kódy a jejich přiřazení ke každému písmenu odpovídají určité zvuky, nikoliv jednoduché číslování ABC...Z. U Chaldej. systému je číselná hodnota přiřazená zvukem, nikoliv abecední pořadím. Tento matematický systém je nejpřesnější, konzistentně pevný, a efektivní po tisíce let.  

Leeya Brooke Thompson, autorka a výzkumnice transpersonální psychologie, již ve 2008, s 45 letou numerologickou praxí, vydala svou poslední knihu, která zcela změnila vědu numerologie, neboť usnadnila získat informace, které kdysi využívaly starověké chaldejské metody. Leeya Thompson jasně v knize píše: "Současný Západní numerologický systém je vadný", a odůvodňuje slovy: "Výsledky, které pochází z mého datum narození byly v pořádku, ale ty z mého jména v pořádku nejsou. Systém uplatňování anglické abecedy na čísla od 1-9, podle Pythagor systému prostě není přesný". Není přesný proto: "že anglická abeceda, když byl Pythagoras naživu, neexistovala, neboť se podle starých esoterických řádů používala moudrost  zvuku a vibrační frekvence".

Ačkoliv její první kniha (v r.1999):"Chaldejské numerologie: starověké mapy pro moderní dobu," byla vyprodána v mnoha zemích po celém světě, Thompson cítila motivaci svůj výzkum rozšířit, neboť ve starověku bylo účelem využívat k číselným kódům přiřazení určitého zvuku, než jednoduché číslování. Její výzkum tkvěl v tom, aby byl zajištěn systém, který pracuje pro jakýkoli jazyk na základě fonetiky. Thompson ukazuje, jak např. vibrace jména osoby ovlivňují chování a životní zkušenosti... A proto systém upravila, aby odpovídal číselné frekvenci fonetickým zvukům z dřívějších jazyků, což se opakovaně ukázalo přesnější pro ty, kteří chtějí lépe porozumět sobě, a tomu, jak se bude vyvíjet jejich život - budoucnost.  

Známé disciplíny

1) kabbalah (kabala) - učení vycházející z tajných nauk TEORIE a PRAXE, zahrnující Stvoření a jeho tajemných zákonů, a metafyzické části a podstaty Boha, jeho projevů a jeho zákonů... Praktická část vychází z doby Šalamounovy, rukopisy jsou známy pod názvem Clavicula Salomonis (Šalamounův klíč), jež tvoří základ čarodějných knih, jako je Albertus Magnus, Červený drak nebo Kouzelná kniha Honoriova.

Samotný prorok Nostradamus (nar.1503 v židovské rodině) využíval k astrologii chaldejské orákulum a nauky kabaly - což lze  vyčíst i z jeho Siécles;  více >  JASNOVIDCI - Michel de Nostradame = č.8)

(a) Kabbalah využíval "strom času", ve kterém ukončil prorocká bádání  u roku 3.797;

(b) Chaldejské orákulum Nostradame využíval k věštění...

(c) Astrologii k pochopení božských záměrů hvězd... Jeho prognózy se vyplnily i po 442 letech. Svá proroctví však neměl za pár minut, byly to dlouhé hodiny a večery, které nad každou věštbou trávil.

2) západní = Pythagoras;   Pythagorovo numerologie není určená k věštění.  

Méně známé (věštecké) systémy

3) Indický - Védský systém:

Indie je duchovním centrem světa, převážná většina Indů jsou vyznavači hinduistického náboženství, ale z tohoto vzniknul buddhismus. Hinduistické podání výkladu je skloubený s astrologií, čísla mají  též význam astrologický  a jsou podle astrologie i seřazeny. Jejich význam je velmi podrobný, týká se i Védského systému. Védský systém též vyvinul (před 5000 lety) mnoho fascinujících systémů pro předvídání, například dobu pro manželství, životní změny, úspěšnou kariéru, finanční vzestupy, špatná období a tak dále. A to s pozoruhodnou přesností.

 

Termín védský se používá k popisu posvátných textů hinduistů, véd. Védy jsou pokladnicí znalostí hinduistů. Nejsou psány lidmi. Védy jsou vytvořeny Bráhmanem (Nejvyšší bytostí). Védské znalosti byly před 10.000 lety psány pomocí lidského jazyka, předtím byly šířeny do upanišad - staroindických (bráhmanských) náboženských a filozofických textů. Indové byli průkopníky rozvoje vědy, matematiky, astronomie, lékařství, architektury, politiky atd., z védských znalostí vybudovali vynikající civilizaci. Indové  vidí čísla jako symboly určitých druhů kosmických sil.

Někteří v praxi používají  dva nebo více různých systémů. Nováčci mohou též po nějaké zkušenosti zjistit, že chtějí prozkoumat jiné způsoby věštění. Numerolog může využívat dva nebo tří systémy pro různé druhy zjišťování - není to omezeno; neboť každý systém se vyznačuje něčím specifickým = např. čínskou numerologii pro oblast  zdraví... 

4) Čínská numerologie:

Čínský koncept numerologie je více či méně založená na mystické, stejně jako I-ťing tradice. Číňané věří, že některá čísla jsou spojena s dobrem a zlem.

Taoismus: učení se zabývá nahlížením do sítě života, jeho pilířů a cest, energeticky slabých a silných pozic zdraví...  Učení staré více jak 6000 let, vzniklo ve staré Číně

5) Řecká numerologie:

Je založená na řeckém numerologickém principu. Pomocí řecké numerologie lze poznat svou životní cestu i svůj osud. Na základě řecké abecedy výklad  vyváří ze dne na den, zda se neobjeví problémy. To má najít řešení pro naše problémy a pomoci  dosáhnout našich cílů. Původní řecké Oracle byl poprvé objeven již v roce Olympu. Prorocká moc řecké abecedy není na západě moc známá. V řecké "Orákulu" je 24 vibrací  a každá má svůj vlastní osobitý výkon. To může pomoci dosáhnout cílů a ukázat cestu k úspěchu, je klíčem k úspěchu v této formě prorokování. Řecké Oracle  je spojení, které umožňuje věšteckou interpretaci, a  pomůže dosáhnout řešení  problémů. 

6) Hermes věštění:

Hermes Trismegistos (na konci stránky) čtení ukazuje štěstí, šance a náhody, které musí souhlasit s tím, že není nic víc než nepředvídatelné náhody, jež přináší šance a faktory štěstí, aby člověk věděl, které náhodné faktory budou  pro jeho  prospěch pracovat? Poskytuje tak vhled do  štěstí člověka a poskytuje mu prostor, aby věděl, kdy má  být  také obezřetný a opatrný. I tato numerologie je velmi zajímavá.

7) Mayská numerologie:

Mayská numerologie vytváří svůj den číslem z data narození. To je chápáno  zvláštním způsobem, který byl zcela odlišný od jiných existujících kultury a civilizace. Oni pochopili a přijali fakt, že čas není lineární, ale je to jen řada opakujících se cyklů, tj. konec jednoho cyklu je začátek druhého. To je to, co vedlo k vývoji mayské numerologie na základě výkladů mayského kalendáře. Každý, kdo má zájem používat symboly Mayského kalendáře, může je využít za účelem zjištění své cesty. Počet systém sahá až do 4. stupně. Tento číselný systém byl vynikající a velmi pokročilý ve srovnání se všemi ostatními počty systémů. Nula byl poprvé použita v mayských číselných systémech. Každé číslo v mayském kalendáři je spojena se jménem a určitými vlastnostmi.

8) Tarotová numerologie:

Spojením významu čísel a jejich energií s tarotovými  archetypy  odhaluje všechny potřebné informace k člověku a jeho budoucnosti.

9) Karmická numerologie:

Karmická numerologie (astrologie) odhalují příčiny, které pomohou zlepšit život.  Neboť tato numerologie sděluje, proč žijí partnerské páry v nešťastných manželstvích, ve vztazích se nedaří, protože naráží stále na "partnery, kteří jim ničí život. Tato numerologie by měla sdělit důvody,  proč se s předešlými partnery nedařilo a s jakými se dařit bude. 

10) Věštění Kumalak (Arábie-Persie):

Kumalak je věštění založené na perské formě geomantie. Graf dává vztah mezi různými prvky přírody a části těla. Je účinným nástrojem, který je založen na umění čtení umístění kávových zrn nebo 41 zrníček fazolí. Tato forma věštění, je zcela závislá na psychické schopnosti podívat se za hranice, a pochopit význam různých umístění zrníček. Jedná se o umění a praxi předpovídání osudů a tlumočení blízké budoucnosti lidí. Kumalak je starověká forma věštění, která vznikla v Arábii a Persii, a rozšířila se do Kazachstánu a zbytku Evropy.

ASTROLOGIE a VĚŠTĚNÍ

V astrologii existují 3 disciplíny, ale každá není určená k věštění, na což upozorňovali samotní  astrologové > světoznámý průkopník transpersonální astrologie Dane Rudhyar, a mezinárodně známý František Štefek ( 2010)

 

Běžná astrologie vykazují mezeru, při které se věštění vyplňuje nesprávně. I slavný švýcarský astrolog Alfred Fankhauser - nar. 4.11.1890 - 22.únor 1973 v Köniz  kdysi přiznal, že neví proč?  Přičemž byl renomovaným astrologem, opakovaně bylo vydáno jeho několik učebnic. Věštecké nauky vysvětlují proč astrologie není věšteckou vědou. Protože se nezabývá metafyzikou a  chybí filosoficko-magický systém, jež zahrnuje principy nejvyšších příčin a působení kosmických (Stvořitelovo) zákonů s důsledky na osud člověka.  

 

Věštby z astrologických horoskopů se nevyplňují.  Nezabývají se metafyzikou, chybí filosoficko-magický systém, což v číslech (oproti astrologii) nechybí - viz. > Magie čísel.

 

 

Astrologické příklady:

* Jeden z předních astrologů (držitel Bludného balvanu od spol. Sysifos) kdysi uvedl, že na prezidenta USA George Bushe bude v roce 2003 spáchán atentát a zemře. Vyčetl to z hvězdných konstelací. Přesto se však pan Bush ještě ve 2012 čile proháněl na svém texaském ranči a nic nenasvědčovalo, že by hrozila újma.

* Časopis ŠÍP 3.2.2007 zveřejnil analýzu astrologa M.G.: "Podívám-li  se  na postavení hvězd Karla Svobody v době tragické události, nevidím nic mimořádně špatného... postavení tranzitujících hvězd bylo v té době Karlovi docela příznivě nakloněno" Hudební skladatel Karel Svoboda se však zastřelil. Smrt není příznivá konstelace hvězd! 

* Dne 10.5.2016 z Aktuálně.cz  zveřejnili na Miloše Zemana horoskop (od září 2017 do září 2018), tedy pro rok, kdy se měly konat nové prezidentské volby. Horoskop zpracoval astrolog J.K. (právník), člen České astrologické asociace, poradensko činný od dubna 2000, údajně zpracoval tisíce horoskopů. Sdělení horoskopu znělo:  "Zemanovo konstelace nejsou na 99% oslavné; Zeman je prezidentem jen na jedno období; Solární horoskop "je opravdu drsný," zdraví bude pro Zemana zásadní; k tomu se přidá neúspěch, zklamání a rozčarování a Miloš Zeman buď nebude vůbec kandidovat, nebo neuspěje," předpověděl astrolog. Miloš Zeman kandidoval, uspěl a byl zvolen na 2.období - do března 2023.

Výše uvedené jsou zásadní důkazy, že běžnou astrologií se věštit nedá, věštby se nevyplňují, horoskopy zbytečně straší lidí, a kde jsou konstelace příznivé, tam zase lidé umírají.


Výše uvedené systémy nabízí dostatek možností, včetně věšteckých.

Pro věštění budoucnosti nad jeden rok se karty nepoužívají.

1) Jasnovidci a proroci nikdy nepředpovídali budoucnost  z karet!  Naopak měli ke  

      kartám z níže uvedených důvodů averzi.

V TV věštírnách se o takových schopnostech jen hodně mluví, slibuje se, ale dosud nic takového nebylo prokázáno.

Numerologie má jednotné postupy, které  jsou podle objektivních empirických výzkumů testovány a ověřovány po několik tisíc let. U KARET nikoliv, někteří si u toho ještě vymýšlejí  neskutečný fantas. 

U numerologie je však den, měsíc a konkrétní rok součástí  předpovědi, předpověď se dělá na přesně stanovenou dobu. Pokud jde o čtení z dlaní nebo tváře, dá se odhadnou věk, určují ho  konkrétní místa.  

Výklad  karet  je  o  matematické  náhodě. Člověk se musí smířit s tím, že  u karet nemohou na stůl vycházet stále šťastné karty. A pokud si vytáhnete špatné karty, je to realita náhody.  Klientka z jednoho tarotového výkladu rok nespala - viz. č.166. Po překontrolování její předpovědi, nic nehrozilo. A to je důvod, proč někteří mají ke kartám averzi.


Neviditelné vibrace energií ovlivňují naši povahu, mentalitu, myšlení i situace. Pocit, že si v některých případech nedokážeme vysvětlit různý incident nebo osud, když jsme se trápili a naše racionalita i argumenty nám to nedokázaly vysvětlit, je důkazem, že existuje něco, co  je nad námi a má vyšší moc než my. Něco neviditelného nás NĚKAM směruje a ovlivňuje naše dění i průběh... Přítomnost toho, co je kolem nás v atmosféře nevidíme, necítíme ani nevnímáme, ale přesto onemocníme, když vdechneme nějaký vir, a zrovna tak jde-li o energie, které fungují  jako rádiové a televizní vlny, jež procházejí stěnami budov a stanou se viditelné až po zapnutí televizního či rádiového přijímače. Tím dalším přijímačem je také náš mozek, který tyto vlivy cítí střídáním nálad, emocemi, roztržitostí, myšlenkovým zmatkem, špatnou psychikou...Tyto neviditelné energie nás telepaticky spojují s jinými lidmi, přivádí nás ve správnou dobu na správné místo nebo naopak, pokud se nám má něco nedobrého přihodit. To považujeme za náhody.

 

ČÍSLA:

Co se za  číslicemi skrývá? Každé číslo má svoji charakteristiku a něco znamená, v podstatě jakoby do každého čísla byly zakódované informace, které potom působí v reálném světě na náš každodenní život. Rozhodně se zdá, že existuje nějaká nadpřirozená síla, která určuje náš individuální běh života ve chvíli narození. V podstatě ji můžeme nazvat osudem, Boží mocí nebo zkrátka něčím, co je nad námi a má větší  moc než  my. Protipól osudu je síla našeho konání a schopnost ovlivňovat věci. Na jedné straně nám život přinese osudové věci, jako bychom nevěděli odkud, ale jednoduše přijdou, jako naservírované na talíři. Na druhé straně to je výzva, abychom uplatnili svoje schopnosti a doslova konali zázraky a zvládli to, co nám osud servíruje. Někteří říkají: „Přišel jsem se podívat na to, co mě čeká a co mě nemine“. Na jedné straně: „Co Tě čeká, to Tě nemine“, ale na druhé straně:Nemine Tě to, když pro to nic neuděláš“. Takže:"Když pro to něco uděláš, tak Tě to nepříjemné mine“. A naopak "To příjemné si můžeš přitáhnout".

  Hermetismus                                                                     

Nauky starého Egypta

Z egyptské kultury a náboženství pochází vše důležité: Historie okultních nauk vychází ze starověkého Egypta a učení o číslech je spojováno s egyptskou a řeckou mytologií. Čísla vznikla dříve něž astronomie - astrologie, bez nich by se nedalo nic spočítat.

Egyptská kultura a náboženství bylo spojováno s bohem Thovtem - cca 3000 let př.n.l. (podlé mýtů údajně ještě žili bohové na Zemi mezi lidmi). Egypt je považován za zemi mimořádného vědění a moudrosti, což bylo pro cizince všech vrstev natolik přitažlivé, že byli odhodláni ujít poměrně dlouhou a časově náročnou cestu. Symbol  jako hieroglyf Thovtova jména byl užíván po celé faraonské období. Thovt se jako původní bůh Měsíce v rozvinuté teologii Střední a Nové říši stal jedním z bohů – stvořitelů, a původcem božské moudrosti a poznání ve všech formách, bohem magie a čarování pro existencí všech věcí v univerzu.Téhož boha uctívali i Féničané.

Řekové si boha Thovta ztotožnili (ve výrazně modifikované podobě) s Hermem, synem vládce nebes a Země boha Dia a bohyně Maii,který se narodil na hoře Kylléné v Arkádii. Bůh Zeus z něj udělal posla všech bohů a později dostal řecké označení Hermes Trismegistos, a stal se ústřední postavou hermetismu. V římské mytologii byl Hermes ztotožňován s bohem Merkurem, neboli s archandělem Rafaelem. Ze spojení s egyptským bohem Anupem vznikla postava Hermanubis. Hermés vynalezl astronomii, tónovou stupnici a mnoho dalších věcí. Magie (ezoterismus) je nejvyšší hermetickou vědou a zároveň potvrzením hermetismu. Do ezoterismu patří i původně utajované pythagorejské učení, určené jen zasvěcencům, což je numerologie. Pythagoras čerpal z egyptského a řeckého učení.

Podle orientálních mýtů existovali tři jedinci, kteří nesli jméno Hermes, tři stejní géniové, jimž bylo možno připisovat tradici, filosofii a hermetické učení:Thovt, Henoch a Thot,  čili Hermes Trismegistos - "Třikrát svatý".  

 1. První Hermes egyptský bůh s původním jménem Ezhovtej, přejmenovaný na Thovta. Thovt byl uctíván jako bůh s mnoha funkcemi. Byl vynálezcem řeči a hieroglyfického písma, počítání a měření času, lékařství, kouzelnictví, Pán spisů a knih, dárce všech aritmetických, geometrických a astronomických vědomostí. Bůh moudrosti a učenosti, řádu a zákonů. Byl považován za prostředníka mezi bohy a jejich písaře; jako jejích nejvyšší „kancléř” a mluvčí s exekutivní sílou. Vládce nebes a podsvětí, který opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Odpovídal nejen za zapisování duší přicházejících do podsvětí, ale také za posuzování, zda budou žít věčným životem, Jako původní bůh Měsíce stanovil délku egyptského měsíce odvrácením a přivrácením své tváře na 30 dní. Jeho "Kniha mrtvých" byla nejposvátnějším, nejcennějším a nejžádanějším majetkem. Nejstarší hieroglyfy mluví, že bylo možné očarovat nebe i zemi, rozumět řeči a myšlenkám všeho živého.

  Egyptská geneze spočívá na Thovtově dělení podle čísla devět. Devíti etapami prochází emanace božské Prapříčiny, než dojde ke stvoření člověka. Devíti jevy dává lidstvu nahlédnout do úrovně příčin a nazývá je egyptským esoterismem. Vývoj každého člověka lze počítat v 9-ročních cyklech, protože prožívá devět určitých období a  v každém z nich něco řeší... Devítka podle klíče základu tři, je symbolem vědění a hodnota hebrejského písmene teth - jest Toth „Tajemství Tří“ skrývá problém dvou tigonů, jež jsou matematickým klíčem k řešení všech esoterních záhad. Trigon vědění a Trigon citu skládají posvátný hexagram - symbol rovnováhy, života ve smrti a smrti v životě.

 1. Za 2. Herma je  pokládán Henoch, Chaldejci jej znali pod jménem Duvanai.  Žil prý tisíc let po Adamovi a měl být největším mudrcem své doby na této planetě. Židovská tradice považuje Henocha za původce písma, matematiky a astrologie a podle starozákonné legendy byl vzat ve věku 365 let za živa do nebes. Filosofie druhého Herma se zachovala v Knize Henochově má 20 dílů, zredigované byly v posledním století před Kristem z prastarých pramenů. Původní text byl aramejský, a později byl přeložen do ethiopštiny. Kniha odkrývá tajemství přírody, vesmíru, nejvyšších duchů, dobra a zla a prokletí zodpovědnosti; poznávání síly slova a jména na něž slyší všechny planety i živly. Obsahuje astronomickou nauku o oběhu nebeských těles...  Esoterní význam čísel 3, 4, 7, 8, 14 a 21, vysvětluje tři základní a tři vedlejší pojmy: Zákon, Pravda a PlozeníOsud, Vědění a Odměna.  

 2. Hermes třetí byl Thot - Egypťan, žijící za časů Mojžíšových, zveřejnil ezoterní učení a filosofii Thovtovu a napsal díla, jež jsou vrcholem všeho, co člověk vůbec může vyjádřit, dal podnět k vytvoření geniálního systému židovské Kabaly. Existuje 44 „posvátných  spisů Herma Trismegista“, vztahují se na bohy a zákony, chrámové rituály a vědu, jako je hieroglyfika, kosmografie, chronografie, topografie. Astrologie a astronomie, obsahuje návody k počítání horoskopů, také se věnuje medicíně. Také obsahuje „Zákon o pravidelném návratu (oběhu) hvězd; Výpočet všech míst a znalost toho, co v nich je;”

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: J.Bajura