Do osudu lze nahlédnout a budoucnost lze předpovídat zrovna tak, jako počasí. Magické slovo OSUD pochází ze slova „fátum“a znamená zosobnění člověka, jeho vlastností a jednání, jež předurčuje jeho život, který ve všem nemůže ovlivnit, neboť je pokládán za svrchovanou moc Boží či jinak řečeno za Sílu, která předurčuje: a) jaký život prožije; b) pohlaví; c) do jaké rodiny se narodí; d) dlouhověkost... Ve skutečnosti je podle výše uvedeného lidem určeno jen velmi málo věcí, které neovlivní,  a to jsou ty oblíbené  domněnky, že s osudem se nedá nic dělat.

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

                                VĚŠTÍRNA - VĚŠTĚNÍ

 

 

 

 

 

Duše a stres

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

Věštectví a podvody

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

Zájem o mé služby

 

 

 

 

 

 

 

        Menu

 

 

 

Všichni víme, že naše tělo potřebuje stravu, ale zapomínáme, že stravu potřebuje i  duše, která bývá zanedbávána. Mnozí si myslí, že jim stačí pouze to, čemu se naučili ve škole, takže někteří vezmou  poučnou knihu do ruky snad jenom tehdy, když jdou na nějakou vzdělávací přednášku. Duševní stravování je též nutným pochodem jako u těla, duši neuspokojíme jen jídlem.. Doba přináší mnoho duševního hladu a lidé ho uspokojují různě, ne všichni však duchovní literaturou. Nepřítomnost duchovního světa v nás, se často projevuje úzkostmi a depresí. Duši chybí uspokojující informace, které by ji naladily do lepší formy, což nutně vede k psychické zátěži a úzkostlivým stavům, deprese je toho příčinou, i rozvoje nemocí, protože chybějící životní fluidum je slabé pro fungování orgá. Nemoc, zvláště pak závažná duchovní stres tyto potíže více zvyšuje. Životními zvraty často  prochází lidé, kteří jsou duchovně zaostalí.

   Stres a my                                                                                                         

Stres z angl."strain" znamená "syndrom napětí" a je pravou příčinou všech nemocí Při trvajícím stresu nastává celkové vyčerpání, neboť organismus není schopen se dále na situaci adaptovat. Stres způsobuje únavu, depresi, přejídání a emoční problémy. Tělo považuje stres za stav nouze a ohrožení. Patři do civilizovaného světa, zcela se jej nezbavíme. Stres nemusí mít jen negativní, škodlivé účinky, ale může mít také prospěšný vliv, protože nás nutí něco dělat a nepodávat se lenosti a marnivosti - tedy plnit své pracovní, rodinné a jiné povinnosti.

Lidé s vírou, určeným životním cílem a pozitivním přístupem snášejí překážky a stres podstatně lépe než  ti, kdo přistupují k záležitostem chaoticky a pesimisticky. Stres vzniká často s neochotou přijímat změny a přizpůsobit se životním situacím a ovlivňuj rovnováhu jen tak, jak to sami umožníme.

Často nás může hodně stresovat den po víkendu - pondělí, které bývá nestresovanějším obdobím v týdnu. Pondělí ráno spousta lidí chodí do práce a nechutí jen proto, aby si udržela finanční příjem; v tuto dobu se objevuje nejvíce srdečních infarktů  a dále mezi 10-14 hodinou, kdy máte nejvíce  energie a jste náchylní k podrážděnosti nebo netrpělivosti.

   Kořeny  stresu                                                                                                  

Stres je obvykle důsledkem něčeho, co se děje v naši hlavě, a ne toho, co potkalo naši tělesnou schránku. Prožíváme konflikt, ač si ho vůbec jsme vědomi.

Úzkost: Ta je spojena se znepokojením z budoucnosti a jde o obavy založené na domnělých představách.

Pocit  viny: Druzí se často snaží vyvolat  pocit provinilosti, činí jej zodpovědným za svou špatnou náladu - jedná se obvykle o různé vnitřní výčitky, například: "Určitě jsi dnes nemusel dělat to...; Jak to, že jsi utratil tolik peněz..." apod. Ať už jsme je tyto výčitky vyvolali my nebo druzí, tyto pocity představují stres, který poškozuje zdraví.

Lhůty: Bez ohledu na to, zda si je stanovíme sami, nebo nám je vnutili  jiní, s krátícím se časem vzrůstá napětí. Téměř v každém zaměstnání člověka tlačí  lhůty, nebo nesplnitelné termíny, což je semeniště stresů.

Nuda: I nuda je příčinou stresu! V každém případě s ní něco budeme muset udělat, chceme-li se zbavit tohoto stresu. Jistě nás ale těší, že překonat nudu je snadnější, než překonat nějaký problém. Stačí si jen udělat radost - koupit pěknou věc, návštěva přátel, restaurace...atd.

Ješitnost: "Ale já nejsem ješitný," protestuje obvykle člověk. Stres nevychází z toho, co si o sobě myslíme my, ale z toho, co si o nás myslí druzí a my je podezíráme, že o nás mají špatné mínění. Nepříjemné bývá navíc zjištění, když se něco takového  dovíme - že nás mají za neschopné, nespolehlivé, za špatné... Vliv tohoto stresu lze neutralizovat třemi způsoby: Předvídat takové situace a následky; Udržet si jistou kontrolu; A moci se alespoň spolehnout na psychickou podporu druhých.

Ctižádostivost: Pokud jsou naše sny nejisté - "Chci být bohatý", "Chci být mocný", "Chci být slavný" a je to nesplnitelné nebo nedosažitelné v limitu, který chceme, lze počítat s tísnivými pocity.

Žádostivost Sečteme-li lakotu a závist se žádostivostí, spustíme v duši pustošivé trio negativních stresů. Mnohé to dokáže oslepit a zbavit soudnosti. Vysoká míra očekávání vede k frustracím, není-li naplněna.

Frustrace: Cestou do zaměstnání uvázneme v dopravní zácpě, zasekneme se ve výtahu, někdo nás nevybíravými slovy zažene do kouta, čekáme-li  "výslech" doma, v práci atd., jsou to frustrující zážitky. Jsou to ale naše pocity, protože vyvěrají z nás, druhého, že se kvůli tomu trápíme, to určitě nebude zajímat! Naopak se může radovat? Frustrace vede k depresím a deprese je hluboký stres a onemocnění celého organismu (tedy i fyzického těla). Když je hladina stresu vysoká a častá, rychleji člověk propadá frustracím. Poraďme si s jedním, druhé se vyřeší samo. Když nás něco nebo někdo rozčilí nebo frustruje, ve skutečnosti nereagujeme na dotyčnou osobu nebo na danou situaci, ale na své pocity týkající se té osoby či situace.

Negativní emoce: Stresem je také potlačování emocí - hněv, zlost, úzkost. Dlouhotrvající negativní emoce se nakonec projeví blokádou energetických center zvaných čakry. Jednoduše řečeno, v organismu je zablokována životní energie. Vnější stres se změní v nemoc. Stres více podpoříme kouřením, alkoholem, negativním myšlením, úzkostí, strachem, hněvem. Stres působí pozitivně jen tam, kde brání apatii a nečinnosti. Stres také tlumí tvorbu růstového hormonu, takže děti vychovávané ve stresovém prostředí například pomaleji rostou. Ideální obranou proti stresu je zklidnění (relaxace) a pohyb (cvičení, činnost).

   Životní události a míra stresu                                                                         

Každý člověk se narodí s určitou mírou "adaptační energie", kterou nelze doplnit. Stav může dospět k vyčerpání - tedy až k syndromu vyhoření. Američtí vědci  Thomas Holme a Richard Rahe sestavili na základě 20 letého výzkumu tzv. stresovou tabulku - v bodových ohodnoceních, která ukazuje u lidí míru stresu při některých životních zatíženích. Životní změny, které se stanou v krátké době a je jich více, významně zvyšují riziko onemocnění, úrazů a dopravních nehod, lidé také více páchají sebevraždy, protože tím je více zatížená jejich psychika. Čím vyšší zatíženost, tím hůře pro organismus. K pozitivním událostem naopak patří např. svatba, povýšení či dovolená a za negativní považují úmrtí druha nebo osoby blízké. K neutrálním faktorům patří zase setkání a oslavy. Bodové ohodnocení je nezávisí na rase, vzdělání ani inteligenci.

                          ŽIVOTNÍ  UDÁLOSTI                                              POČET BODŮ pro životní změnu

  1) Úmrtí partnera

100

  2) Rozvod                                                 

73

  3) Rozpad manželství  (soužití)

65

  4) Uvěznění                                               

63

  5) Úmrtí rodinného příslušníka                

53

  6) Vážná nemoc, zranění                          

53

  7) Manželství (povinnosti vyplývající z manželství)

50

  8) Výpověď ze zaměstnání

47

  9) Odchod do důchodu

45

10 Zdravotní potíže v rodině

44

 11) Těhotenství

40

 12) Sexuální problémy

39

 13) Narození dítěte (starosti s péči o dítěte)

39

 14) Změna zaměstnání

39

 15) Změna financí

38

16) Úmrtí blízkého přítele 

37

17) Vážné neshody s partnerem

35

18) Půjčka převyšující roční příjem

31

19) Neshody s příbuznými

29

20) Odchod dítěte z domu

29

21) Potíže se šéfem 

23

22) Změna bydlení

20

23) VÁNOCE

12

24) Malé porušení zákona

11

   Výše uvedení vědci (Thomas Holme a Richard Rahe) uvádí, že ke zjištění své situace by se mělo sečíst počet bodů u těch událostí, které v průběhu minulého roku člověka zasáhly. Vyjde-li mu např. součet bodů vyšší než  150, znamená to 50% pravděpodobnost, že to v blízké budoucnosti zasáhne i jeho fyzické zdraví.

ROZVOD stojí v řebříčku na 2. místě toho, co 25% zatěžuje zdraví. Výše uvedené tabulky to uvádí v bodech: 25% = 75 bodů. Jeden z každodenních stresových faktorů je finanční stres. Z výše uvedené tabulky lze vidět, že mezi prvními 15 se vyskytuje stres týkající se finanční stránky na 8., 14., 15. a 18. místě.

Každý je jinak odolný vůči stresu, protože každý zvládá zátěžové situace jinak. Podle výše uvedených tabulek si může člověk spočítat, jak na tom se zdravím v  blízké budoucnosti bude a zda se jeho příp. chronické nemoci nezhorší.

Slova neuropatologa Doc.MUDr.Františka KOUKOLÍKA Dr.Sc.:

Stresové mechanismy neprobíhají jen v hlavě, ale v celém organismu. Lidé se dostávají až do patologického stresového stádia, které kromě látkové výměny poškodí i imunitu vůči infekčním chorobám a ochraně proti zhoubným nádorům:  

Jde  tedy o zhroucení lidského energetického hospodářství v organismu prostřednictvím přetížení a nepravidelných či chybějících regeneračních fází, což zabraňuje odstranění jedů, pročištění a obnovení těla. Dlouhodobější deprese odříznou veškerý přívod energie, tím začíná kruh problémů umírání, dlouho před vypuknutím nemoci odsoudil člověk sám sebe k smrti.  Buňky lidského organismu jsou tvořeny atomy, které tu jsou od počátku existence kosmu, stále se vyměňují a recyklují, a každá buňka v těle je schopna vyvolat chemické procesy jako myslící mozek, protože receptory těla pro jeho chemii fungují prostřednictvím myšlenek.  

„Minulost neurčuje budoucnost!", přestaňte se zabývat minulými životy, zabývejte se povahovými slabinami, které ničí váš život - SLABINY JSOU VAŠIM MINULÝM ŽIVOTEM. Kdo to nechce slyšet a zajímají ho vymyšlené  "pi**viny" kartářek, tak ať nenaříká, že je NEMOCNÝ. Minulé životy prokázat nelze - věštění ANO, hodnoťte kvalitu kartářek podle toho, co se z jejich pohádek vyplnilo!

Zázraky však existují, uzdravují se lidé i z těžkých chorob, o tom vyprávěl v 13. televizní komnatě i renomovaný dr. psychologie Jeroným Klimeš. Velké zklamání v lásce mu přineslo stres z kterého se objevila rakovina. Když se v pokoře smířil, že odejde  na "onen svět", stal se zázrak, rakovina zmizela! Ale existuje i mnoho dalších Božích zázraků, viz. např. skrze papeže Jana Pavla II., když kliknete na tuto stránku. A také i bývalý ateista a český vědec docent Ing. Miloslava Král, CSc, říká, že když v 60 letech života začal být zoufalý a věřit v Boha, došel k osvícení při němž zmizelo z jeho života několik závažných chorob - úplně se uzdravil! Viz. také video  BŮH  DOKAZATELNĚ  EXISTUJE

K zlepšení života a zdraví však nestačí pouze pozitivní myšlení, jděte do zahrady, zavřete oči a říkejte si: "Žádný plevel tady neporoste!" Myslíte si, že přestane růst?. NEPŘESTANE a bude bujet čím dál více. Nikdy v našem životě nenastane okamžik, kdy můžeme jeho průběh ponechat osudu, protože zahrada života musí být stále zbavována plevelu...

 

epigenEtika:

DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je velká molekula ve tvaru dvojité šroubovice. Hraje úlohu jakéhosi chemického kódu, obsahujícího instrukce známé jako geny, které určují, jak tělo a jeho jednotlivé části budou růst, vyvíjet se, fungovat a udržovat se. DNA je originální modrotisk našeho božského dědictví, obsahuje naše staré znalosti, stejně jako budoucí potenciál v obrovské knihovně informací.  DNA je strategický plán pro život na Zemi a ve vesmíru. Pokud se dvojitá šroubovice natáhne,  odhalí 12 vláken DNA, které tvoří posvátný geometrický obrazec jednoty, který přináší přímo z kvantového světa.  DNA je kvantová instrukce (informace), která mluví s lidským tělem.  Tato informace v instrukcích DNA a jejích 12 vrstev zahrnuje přes 2.7 miliardy chemikálií. Když energie v praxi zapne DNA kód, znovu nás po vzoru svatého "řetězce a pramenů" geometricky a étericky připojí ke zdroji, co je ve vesmíru na všech úrovních = k Stvořiteli a jeho silám, které jsou Jeho výtvorem.

Vědecké výzkumy prokázaly, že pokud zažíváme lásku, radost, klid, vděčnost nebo ocenění, dojde k natáhnutí a uvolnění vláken DNA, a ke spojení více kodónů. Pokud jsme naštvaní, frustrovaní a ve stresu, vlákna DNA se stáhnou a kodóny se spojují pouze v určitých intervalech, a proto se nemohou vytvářet některé aminokyseliny, a to samozřejmě zhoršuje zdraví. DNA v buňkách působí skrze podvědomí (ducha těla) jako příjemce informací, a my jsme tak jejím prostřednictvím spjati se všemi kosmickými informacemi (číslo dne narození vysvětluje, co si člověk z minulého života přinesl a jaký duch v těle přebývá...) 12 vláken DNA obsahuje souhrnné informace o vztahu fyzického těla a o naší životní energii, která námi prochází. Tyto vlákna jsou spojené s nervovým a endokrinním systémem a vedou nás k napojení na vědomí duše. DNA slouží jako "anténa" pro získávání informací a každá změna její struktury vliv na vysílací a přijímací frekvence, tedy na délku vln. Ale pouze 3% z celkového ( 2 z 12 vláken DNA) genetického kódování je v průměru v člověku aktivní.

Luckmanova vlastní průkopnická práce v oblasti aktivace DNA objevila, že jakákoliv frekvenční trhlina v lidských bioenergetických polí, která není "utěsněna", omezuje schopnost transformace do vyšších archetypů (víry v Boha, duchovní vyspělosti, jasnozřivosti, intuitivní schopnosti atd.). A pokud je genetika poškozena, hraje to významnou roli v autismu, tato trhlina je definována jako dualita a oddělení vědomí od Stvořitele, které bylo vtištěno do lidského elektromagnetismu jako následek. Matka vše předává dítěti v jeho prenatálním stavu (myšlenkami a psychickým stavem).  Než se dítě narodí, jeho epigeny v lůně matky otevírají ty geny (aby připravily dítě na jeho narození), které mohou zůstat otevřené několik generací. A proto není jedno s jakým partnerem se dítě zplodí, protože častá konfliktní rodinná ITÁLIE  plodu dítěte neprospívá (viz dole epigenetické mechanismy).

V dávné minulosti lidé věděli, jak relaxovat na buněčné úrovni, protože měli propojených všech 64 kodónů, tedy sekvencí 3 ze 4 hlavních aminokyselin genetického kódu, aby udrželi všechna spojení, což jim umožňovalo užívat všech jasnozřivých a intuitivních schopností. EGO však způsobilo, že se šroubovice DNA začaly stahovat a zabránilo spojení 44 kodonům, což znemožnilo napojení na všechny naše schopnosti. V současné době je nečinných 44 kodónů (v angličtině se jim říká brak-odpad DNA), a pouze 20 kodonů je činných. Proteiny vyrobené v kombinací všech 64 (tedy i se 44, které jsou neaktivní) by člověku umožnilo mít stabilní zásobu energie, posílit imunitní systém, podpořit využití širší kapacity mozku, zvýšit spojení s vyšším Já, rychleji a efektivněji uvolnit nefunkční systémy, zvýšit buněčnou vibraci a zamezit výskyt nemocí, a také postupně se otevřít schopnostem jako je telepatie, telekineze v okamžitou manifestaci, jasnozřivost a hlubší samoléčbu.

Genetické řetězce jsou ale regulovány epigenetickými mechanismy. Tyto mechanismy zapínají a vypínají geny a regulují jejich výkon podle potřeby. Buňky těla jsou tvořeny molekulami  atomu a vyššího stavu elektronů, jejichž napětí proniká každou buňkou. Tyto síly mohou změnit každou tělesnou buňku, také je rozmnožovat a obnovovat, čímž vytvářejí naše tělo. Zapínání a vypínání genů umožňuje chromozómům  rozmanitě kombinovat svou aktivitu,což představuje vyšší informace, a to je v podstatě epigenom. Epigeny jsou zodpovědné za duševní choroby, metabolické poruchy, nemocí, včetně  zhoubných nemocí. Mysl řídí geny a má schopnost přepisovat geny. Stres mění práci některých genů v mozku a v dalších částech těla. Věda se dostává k důkazům, že myšlenky skutečně ovlivňují chemické procesy v mozku, a tím i naše tělesné a duševní zdraví. Stresem může dojít k aktivaci genů, které by měly být vypnuté, což může spustit jakoukoliv chorobu, často rakovinu.

Podle kvantové fyziky (a duchovních mistrů) jsme vibrující energii na určité frekvenci.   "Mozek je hardware duše jako v počítači", která žije ve dvou světech najednou - fyzickém a duchovním - oba jsou složeny ze stejné množství energie, ale jsou to vibrace při různé rychlosti otáček, říká Dr. Daniel Amen, velmi známý americký psychiatr Planeta Země je škola, a my všichni ve škole zažíváme celou škálu zkušenosti - dobré i nedobré.  Nejdůležitější je pochopení toho, že každý jsme duše s tělem, nikoliv tělo s duší a že všichni  jsme duchovní bytosti, které žijí fyzickými prožitky Existuje několik základních předpokladů, jež vysvětlují, že  numerologie je „univerzálním zákonem k prokázání neoddělitelnosti  duchovního a materiálního světa“.   Kdo zná výpočet duše, dovede si představit svůj duchovní plán, kterým vytváří v každé své existenci a může zjišťovat o každém totéž. A pokud se mu jeho život  nelíbí, stačí něco změnit...  Kvantová fyzika nám dokazuje, že život je jen odpovědí na naše akce.  

O dni narození nemluví žádná TV kartářka, ale numeroložky by hovořit  měly! Jde o psychické číslo", týká se podvědomí, ve kterém je vedeno naše KARMICKÉ KONTO, tedy to, co jste si přinesly na tento svět! Podvědomí určuje osobní možnosti a řídí biologické procesy v těle - sídlí v systému nervů a žláz, řídí životní centra a je největší psychickou a životní silou úplně všeho. A je také klíčem k nekontrolovatelným emocionálním pohnutkám a řešení potíží se zdravím.

den+měsíc+rok jsou samostatné jednotky, v řadě čísel je číslo DNE dominující; číslo MĚSÍCE jen ovlivňující a má podstatně slabší vliv než číslo dne; číslo ROKU nejslabší vliv, a vše dohromady je číslem OSUDOVÝM. Těch lidí, kteří se ve stejném znamení narodí je 30-31, ale každý se narodí v jiný den a v každém čísle 1. - 9.dne vládne  jiná planeta=jiné energie, které určují psychiku, vnitřní svět, chování a tím i osud (ascendent numerologii nezajímá). Zdvojená čísla 10-31 hodnoty mění, protože představují dvě míchající se energie, i když po vykrácení dávají stejné psychické číslo. Uvedu náhodný příklad s trojkou (to samé platí u jiných čísel) narození 3.,12, 21 a 30.dne nejsou stejní, jsou to úplně jiní lidé, i když všichni patří do skupiny psychické 3.  Protože každá dvojice čísel je skládačkou s jiným významem, jehož výsledkem je jiná osobnost, I když se den narození vykrátí na jednociferné číslo, energie dalších planet se nemůže ztratit - ztratí se pouze na papíře, nikoliv v člověku. První číslo z dvojčíslí je vždycky důležitější než druhé, protože je dominující a druhé za ním jen ovlivňující. Můžu to přirovnat k dominantnímu muži, který v rodině "vládne", ale jeho žena  jej ovlivňuje k mnoha jiným věcemAnebo si to vysvětlete opačně ŽENA + MUŽ. 

Pokud by se možnosti numerologa pohybovaly pouze v rozmezí devíti čísel, byly by jeho možnosti dospět ke správnému závěru velmi omezené.Jestliže ale dokáže své kombinační schopnosti  rozvinout a správně pracuje i s nulou (která je též základ.kamenem buddhismu), nesmírně své hranice rozšíří na ucelený obraz, který zrcadlí vliv čísel v souladu s příslušnými nebeskými tělesy a jinými tajemnými sílami přenášející kosmické energie, které uvádí do správných souvislostí s lidskými životy a s jednáním člověka. To je práce numerologa. Tady nejde jen o sčítání, odčítání, násobení a dělení, numerolog potřebuje mnoho „čipů“ a informací pro svůj vnitřní „počítač". Čím víc čipů a střípků ve skládačce zná, tím širší pole možností se mu nabízí k odlišení jednoho od druhého... První úlohou zůstává naučit se chápat devět základních čísel a z toho teprve vyplynou schopnosti porozumět smíšeným číslům a jejich metafyzickým významům. Jakmile má zafixovány osobnosti s vazbou na složená čísla, může přistoupit k přesnějšímu určení nejen charakteristik každého jedince, ale ji k věštění jeho budoucnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

 

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva