Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

                     Numerologie III. - Magie čísel...

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie I. = Rozbory a techniky věštění;  Numerologie II. = Další rozbory a věštění...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U čísel je nutno rozlišovat čísla dané k povahovým vlastnostem a jejich významem pro věštění, tak jako např. u tarotových karet = významy čísel z karet se též nepoužívají k určení povahových vlastností - charakteru.

 

  1) Hlavní čísla 1-9 a jejich významy

  2) Co se stane, když vykrátíte 2 ciferné číslo...

  3) V okultní numerologii je číslo 9 nejzazším zlem

  4) Složená čísla

  5) Planety a jejich význam

  6) Vztah čísel 8 + 4,7,9 s tragickými událostmi

  7) Tři důležité vibrace

  8) JMÉNO, jeho vibrace a vliv na osud

  9) Numerologie a věštění

10) Život v devítiletých cyklech 1-9

11) v DNA je zakódovaná naše osudová cesta

12) Příklady ukazují, co se stává, když se k věštění...

 

    Výše uvedené odkazy se otevřou na této stránce, nebo pod stejným názvem na stránce jiné, kde na ně opět kliknete.

 

Čísla a náš život:

Celý vesmír funguje podle přesných matematických mechanismů, náš osud a budoucnost je zakódována v číslech, naše DNA je zakódovaná v číslech. Vlivu čísel podléhá veškerý život. Rok 12 měsíců, den 24 hodin, týden 7 dní. To vše jsou čísla, která ovládají naše životní cykly na každodenní úrovni. Dokážete si představit jakoukoli činnost nebo situaci, která není spojená s čísly?  Podíváte se na hodinky, když chcete znát čas! Koupit knihu v obchodě! Poslat do banky peněžní vklad. Koupit si lístek na cestu!  Ať se stane cokoliv v našem životě, má to něco společného s čísly. Bez čísel by nemohl existovat svět, žádný obor, věda... NIC!  Čísla jsou  univerzálním jazykem.

Vesmír a jeho uspořádaný systém:

Filosofie numerologie je, že život a vesmír je jako celek uspořádaný systém, a že čísla odrážejí tuto uspořádanost.  Numerologie je založena na myšlence, že každý z nás je duchovní bytost, neboť duše se ztělesňuje na Zemi několikrát, aby se dále vyvíjela směrem k vyššímu stavu vědomí. Když se člověk pozastaví u otázky, zda je vesmírný systém smyslem a řádem života, nebo jde  čistě o náhodnost a chaotičnost vesmíru, stojí před dilema...

Náhodnost je stav, ve kterém neexistuje žádná objednávka a nemá větší význam.  Takový stav by znamenal, že vesmír je ovládán nahodilými událostmi, a neexistují v něm žádné zákony  ani řádVe skutečnosti ale víme, že tento předpoklad je nepravdivý, protože přírodní vědy, jako je fyzika, matematika, biologie, chemie a astronomie, jsou založeny na pořádku, na předvídatelnosti a přirozenosti práva... V případě, že by byl vesmír ovládán nepředvídatelnými událostmi, neexistovala by v něm žádná udržitelná struktura. Naopak, vesmír nejen udržuje tvar a strukturu, ale také změny v přesných a řádných způsobech. Neustálými svědky tohoto procesu jsou změny, kdy den přechází v noc, a noc se mění v den, po zimě následuje jaro, léto a podzim, jablka rostou na stromech, fíky na fíkovníku, a nikdy, nikdy v tom neexistuje zmatek.

Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd. Náhody nejsou, všechno má  v kosmu svůj pevný řád (obíhání planet, gravitace..) Kdyby jen na sekundu v kosmu zavládl chaos, okamžiku by vesmír přestal existovat. Pro snadnější pochopení si můžeme připomenout zákony mechaniky Isaaca Newtona = zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd.  

Samotné základy života a svět kyseliny deoxyribonukleové (DNA), u molekulárně vyvíjejícího se dítěte lze vidět úžasné rozvíjející sekvence. DNA je tak hluboká, že pořádek se stává vzorem pro výrobu miliardy a miliardy lidí se stejnou univerzální vlastnosti, dvě oči, deset prstů na rukou, s deseti prsty na nohou, a tak dále. Těhotenství je též příkladem pozoruhodného pořádku: je to cesta od vajíčka a spermie  až po devět měsíců, kdy je dítě plně rozvinuté, aby se narodilo. Model růstu lidí zůstal v podstatě stejný: Rodíme se velmi mladí a rosteme přes dospívání, pubertu, dospělost, až do stáří ve kterém zemřeme.  Oblouk života je konzistentní a stabilní,  to se děje asi 2 miliony let, což je doba, po kterou lidé obývají tuto planetu.

Ve stvoření náhodnosti neexistují, a to je základem pro všechny přírodní vědy. Přesto události vnímáme, jako svévolné neboli náhodné.Mnoho příkladů z katastrof a hromadných neštěstí, hladomoru, sucha, povodní atd., jsou často vnímány, jako náhodné události. Příčny jsou (díky nevědomosti) objevovány až později. Lidstvo nemělo (a stále nemá) dostatečně velký pohled na to, aby pochopilo všechny proměnny, které vstupují do hry, když jsme si "začali hrát" se základním vesmírným pořádkem. Pointa toho všeho je, že naše vnímání, co je náhodné, se stále mění, a proto se postupně dovídáme více.  

Kvantový fyzik Fritjof Capra v knize "Tao fyziky" uvádí, že kvantová mechanika prokazuje, že základní realitou vesmíru (i když ne okamžitě zjevného pro naši racionální mysl) je obrovská jednota, se kterou souvisejí všechny věci. Ukazuje na úzké vztahy mezi fyzikálními teoriemi a mystickými koncepcemi taoismu, buddhismu, zenu a hinduismu. Podle Capry je holistický pohled na svět moderní fyzikou slučitelný se starodávnou moudrostí Východu, která představuje cenný inspirační zdroj i pro současnou vědu. Vědci  objevují univerzální jednotu ve všech neobyčejných jevech. Ve skutečnosti, byly přírodní vědy vždy nástrojem, pro obje-vování základního uspořádanosti vesmíru, jinak známého pod slovem Bůh.  Z tohoto vědomí vznikla i duchovní věda numerologie, která  je založena na základní jednotě vesmírů, jež se projevuje velmi intimním způsobem ve všech našich oblastech života Naše jména a data narození, jsou spojeny s naším nejhlubším nitrem takovým způsobem, že mu  racionální mysl nemůže hned porozumět. Intuitivní mysl je ale  schopna vnímat tyto vztahy a  interpretace, aby pomohla  lépe  pochopit  naše  životy. Sám Albert Einstein usoudil, že i "vědec zůstane pokorně stát před velkým představením přírody, před jejím řádem, uspořádáním a vírou, že existuje nějaká vyšší moc..."  

Nebudu rozebírat všechna čísla, ani do hloubky, neboť z "Tarotových karet" si lze mnohé přečíst, a navíc o jejich významech je toho na  internetu dost. Ovšem okultní významy čísel nebývají jen ty, které jsou uvedeny na tarotových kartách. Kdo se zajímá o jiné numerolo-gické systémy (než pouze o Pythagorův) - viz."Numerologii I."přichází na překvapivá zjištění.

Hlavní  čísla 1-9:

Jednoduchá čísla se používají v dnešní numerologii k určování charakteru osobností, k analýze devítiletých cyklů a jejich trendů. Další čísla jsou též vibrační vlivy, které je třeba vzít v úvahu. I samotný Pythagoras, velký mudrc, matematik a filozof své doby z Řecka uvedl: "Svět je postaven na síle čísel a systém čísel pracuje v širším pojmu, neboť celý vesmír se skládá z matematických vzorců, a všechno je možné vyjádřit v číslech, které odpovídají univerzálním Božím vibracím". Proto je možné všechno, včetně jmen, písmen, slov, data narození a místa narození, přeměnit na číselné hodnoty za účelem zjištění osobnosti a osudů jednotlivců.

DEN  NAROZENÍ:

Budete-li hodnotit charakterové vlastnosti, nespoléhejte  na zvěrokruh. Nejdůležitější ze všech čísel je číslo dne narození (z kteréhokoliv měsíce), má název "ČÍSLO PSYCHICKÉ"; Kdo se zabývá numerologií "Východních" kultur, ví, že den narození představuje DUCHA TĚLA = duševní stránku a myšlení...  Jestliže chcete rozluštit své "vědomé já", pak číslo dne narození ukazuje cestu k vašemu "podvědomému já". Podvědomé já má velkou sílu, protože je aktivní v pozadí, aniž by mohlo být kontrolováno našim vědomím. Nachází se v systémy nervů a žláz, které fyzikální a chemickou cestou tvoří komunikační síť zahrnující celé tělo, kde i ty nejmenší impulsy mají ohromné účinky. Na energetické rovině mu odpovídá mozek hlavy, srdce a břicha > hornímu, střednímu a dolnímu životnímu centru.

Den narození  představuje informace o podvědomí, které je vrchním ředitelem všech biologických procesů v těle, je největší životní a psychickou silou vůbec, opravuje poškozené buňky, hojí nemoci a uzdravuje fyzické tělo, je zdrojem touhy, vzmachů, konfliktů (emocí), tvůrčích činů a je největším zdrojem pudové energie, pohlavní touhy, směřující k dosažení slasti. Odtud přichází všechny impulsy nápadů, myšlenek, strachu, euforií, vzteku atd., které lze velmi těžko vědomím ovlivnit.

Zvěrokruh se týká EGA, které pouze umocňuje a ovlivňuje „životní (osudovou) cestu“, tedy to, čeho člověk chce dosáhnout, jeho cíle atd., a jak se mu po životní cestě půjde. Každá životní (osudová) cesta je plánem pro život na zemi, je zakódována v lidské DNA, obsahuje naše staré znalosti, stejně jako budoucí potenciál v obrovské knihovně informací. Člověka tedy ovlivňují tři energetické síly = (1) podvědomí = den narození; (2) ego = zvěrokruh; (3) životní číslo = životní plán zakódovaný DNA. To uvádím proto, že se lidé soustřeďují především na zvěrokruh, což jsou zajímavé informace, ale ego na podvědomí nemá vliv, ani nad ním nemá žádnou kontrolu. Nepostřehnutelné vibrace (z atmosféry) vstřebáváme svým podvědomímA když neviditelné energie sepnou DNA kód, znovu to člověka po vzoru svatého "řetězce" geometricky a étericky připojí k Stvořiteli a Jeho silám. 

K psychickému číslu:  K tomu, aby bylo možné správně hodnotit člověka narozeného po devátém dnu v měsíci, je potřebné znát trochu víc; především význam složených čísel. Všechna složená čísla k povahovým vlastnostem, se vztahují k psychickým číslům  těch lidí, jejichž datum dne narození je dvojciferné. Jsou to další vlastnosti a povahové rysy, jež vznikají vlivem složených čísel a jež se nevyskytují u lidí, narozených v období od 1. do 9. dne kteréhokoliv měsíce. Tímto jevem, tj. propojením energie dvou různých planet, vzniká kombinace povahových vlastností, která mění celou situaci. Jde o proces velmi podobný konjunkci planet, který také vede ke stejným výsledkům. Z výše uvedeného vidíte, že lidskou psychiku ovlivňují i rozdílné energie dvojciferných čísel. Je absurdní tvrdit, že když se dvojciferné číslo vykrátí na jedno číslo, tak se ta druhá energie (vibrace) ztratí. Neztratí!  

 

K životnímu číslu: Příklad: narození 12.5.1943=1+2+5+1+9+4+3=25=7 > trojka psychická + sedmička osudováU osudového čísla není bez významu ani mezisoučet - tedy číslice 2 + 5, protože obě čísla zasahují svými povahami do našeho osudu Dominantním číslem však je výsledná sedmička. Z posledních tří čísel zastává sedmička + dvojka úlohu důležitou, zatímco pětka má vliv menší.

Co se stane, když vykrátíte 2 ciferné číslo na 1 ciferné?

Informace jsou zběžné , nikoliv podrobné, a významy čísel slouží především k predikci 

Číslo 1:  jedničku tvoří též čísla 10, 19, 28; K osobě narozené v čísle 10 lze (kromě věšteckého významu) říci, že desítka přináší střídavé přechody energie z nižší čakry do vyšší čakry, a znovu se vrací z vyšší čakry do nižší. Uvedené vysvětluje, že člověk s 10 je sice obdařen vysokou inteligencí a integritou, má velkou trpělivost a sílu vůle, ale štěstí se neustále v jejich životech mění.

NULA za č.1 nemá  hodnotu žádnou, ale ve spojení s jiným číslem hodnotu má, a to dost významnou. Historicky nula představuje prázdnotu, nicotu. V číslech má však důležité místo ve významech čísel, protože existuje mnoho faktorů, kde nula ukazuje svoji důležitostVšeobecně značí určitou vývojovou brzdu, představuje kosmické iluze a falešný dojem, že to, co vůbec není, existuje. NULA je příčinou překážek, přináší velké transformační změny, někdy až hlubokým způsobem.  Má velkou intenzitu, takže opatrnost je nutná všude tam, kde to vypadá, že se člověk setká s extrémy...

číslo 19:  Pythagoras ho sice vykrátí na číslo 1, a raduje se, jak má "šťastné číslo". Ale jde o složené číslo ze dvou rozdílných energií = Slunce+Mars, které se po vykrácení neztratí, a cosi ne zrovna "radostného" přináší. 19 je i číslem karmického dluhu. Různé nezdary učí svého zrozence samostatnosti a správnému využití vnitřní síly, Člověk může sám sobě ukládat vězení... Tato konstelace svádí k marnění času i energie... V tarotu je 19 šťastné číslo, symbolem štěstí a zlepšení existenční situace... Karty však nejsou data narození, zde platí jiná pravidla, než při věštění. Úspěšnosti a relativně životního klidu (člověk narozen s č.19) dosahuje jen za určitých podmínek.

číslo 28:  Narozdíl od čisté jedničky je číslo 28 (numerologicky) považováno za nešťastné a nežádoucí. Opět jde o dvě různé, míchající se energie, a to energii Měsíce + Saturnu, které také cosi přináší. Osoba s číslem 28 musí čelit tvrdé konkurenci a překážkám ve všech svých úsilích. To dělá, že člověk musí začínat svůj život znovu a znovu. Příkladem může být i prezident Miloš Zeman, neustále musí něčemu čelit, má mnoho nepřátel, a dokud nebyly veřejné prezidentské volby, k tomuto zvolení neměl šanci. Až jej na toto vrcholné místo zvolili lidé ve veřejných volbách. V životě prožil mnoho úskalí, musel čelit četným překážkám a začínal znovu a znovu...

Číslo 2 nebo 20:    Dvojka není špatným číslem, může přinést nový milostný vztah,  blahobyt, zabezpečení, finanční příjmy, nabytí majetku, koupi movitých věcí apod. Samozřejmě může přinést rozpad vztahu, rozvod ap., každé číslo má pozitiva i negativa. Dvojka je číslem odporu, ale také číslem pohybu, činnosti a spojení...  Číslo 20:  značí "Vrtkavé štěstí", zárukou finančního úspěchu není, ta NULA za dvojkou to brzdí. Jsou-li s dvacítkou spojené negativní čísla, může přinést nepříjemné, nepředvídatelné události - situace může rozvrátit život ztrátami, může se stát smrtelná nehoda, neboť význam 20 rovněž sděluje varování: "možnost úmrtí v kterémkoli okamžiku života, člověk musí být připraven se zodpovídat ze svých skutků".

Číslo 3 nebo 12:    Trojka je pod vibrací Jupitera představuje "velké štěstí", zatímco 12 představuje "cestu údolím tmy, utrpením, portálem stagnace a dřiny (různého druhu), je účinkem zlého ducha, je to KARMA, která přináší neradostné věci, včetně chorob...

Číslo 4 nebo 13:    Čtyřka je sice obávaná, ale může přinést peníze a majetek, třináctka je však obávanější, protože bývá skoro vždy o bolestivých změnách, o nepředvídaných, smutných a neočekávaných událostech - vynucených osudem... Jak by ne, když má název SMRT. Je to číslo převratů a ničení, symbol "Síly, Moci", která může přinést zkázu. 

Číslo 6 nebo 15:     Šestka značí "malé štěstí", obvykle přináší finanční zlepšení, život nabízí nové pozitivní možnosti..., ale patnáctka  s názvem "Ďábel", se může projevit jako velmi destruktivní a nebezpečná, přinést  zkázu,  úpadek, násilné změny... Již samotný název č.15 napovídá, že jde o spojení se ZLEM; "silným nepřítelem, který pokouší ve všech možných projevech od peněz a úspěchu až po zradu, ztráty, i vězení..."

Číslo 7 nebo 14:      Sedmička představuje "malou karmu - citovou", často přináší změny, nové smlouvy, cesty...může přinést i pozitivní změnu, úspěch..., ale protože je to karmické číslo, mou se objevit i změny nepříjemné. Čtrnáctka může být číslem pro šťastné finanční jednání, a změny v podnikání, ale je tam s tím vždy spojený silný prvek rizika a nebezpečí. Tím nebezpečím jsou náhlé, prudké, nečekané změny v oblasti domova, rodiny, bydlení, financí a majetku. Je to varování před ztrátou financí (majetku) a možným neúspěchem v pracovní oblasti. Protože působí neviditelným sebeklamem. Je to číslo se skrytým karmickým dluhem, který ovládá mysl, a člověk můžete dělat to, co jej bude trestat.

Samotné číslo 7:  Sedmička např. také skrývá informaci, že existuje 7 stavů vědomí:  (1) probuzení, (2) snění, (3) bezesný spánek, (4) transcendentální vědomí, (5) kosmické vědomí, (6) oslavovaný stav vědomí, a konečně (7) sjednocené kosmické vědomí. Z těchto 7 čísel, většina lidí pociťuje pouze tři, zatímco 7 je konečnou realitou Boha.

V okultní numerologii je devítka nejzazším ZLEM

Číslo 9 nebo 18:  Devítka je o nových změnách, uzavírá karmický kruh a vymetá z něj vše neprospěšné. K číslu 9 je potřebné připomenout výše uvedené, neboť v čísle 9 je obsaženo a ukryto číslo 666. Když okultní numerolog sečte číslice 6+6+6, dostane číslo 18; Když se číslice 18 opět sečte (1+8) dostanete číslo 9. Takže jednociferné číslo 9 obsahuje trojmístné číslo pekelné bestie, šelmy 666; číslo síly, anarchie a smrti; v hebrejštině dává jméno Samael > jméno "pána temnot". Tři šestky jsou znamením ďábla, znamením "Šesti padlých andělů" > srozumitelněji Satana, znamení velkého ZLA.   Pokud nějaké numerologické číslo stojí za to analyzovat znovu a znovu, je to číslo 666, neboť je symbolem Antikrista - tj. Ďábla. O tom jsou četné numerologické výklady, a většina z nich jsou čísla biblické interpretace, které se shodují a potvrzují biblické proroctví. Biblické proroctví uvádí, že konec světa je poznamenán Antikristem, jehož číslo je 666, který je příčinou veškerého ZLA se všemi formami úmrtí a násilné smrtí (vraždy, války, genocida, a vše další, co přináší lidské utrpení). Indické - Védské proroctví zase sděluje, že konec světa se vyznačuje válkou, která začala v roce cca 3100 př. nl., štěstí a spravedlnost však nezvítězila, pravda bude pohřbena, a hříchy s násilím se budou násobit. Svět bude zničen a znovu stvořen. V době, kdy se to stane, budou všichni lidé znát skutečnou pravdu o vesmíru a o sobě samém, ale budou bezmocní svět zachránit.

Číslo 18:  V okult. numerologii má název "Vyšší symbol smrti". Osmnáctka je dvojakým číslem, je světlem i stínem, bílou i černou magií, představuje okamžik boje se soumrakem u kterého ještě není známé jeho nebezpečí, je dobou, která ukáže, zda bude člověk Bohem vyvolen a ochráněn či nikoliv, protože 18 je číslem skrytých přeludů, životních nástrah, pastí partnerské nevěry, skandálů, nepředvídavých události, bolesti, úpadku, nemocí, nehod, úrazů... Védská i chaldejská numerologie interpretuje číslo 18 jako znamení zkázy, 18 znamená zničení sebe sama. Číslo 666 > tři šestky tvořící číslo 18 má obrovský numerologický význam. Číslo bestie (666) je v Bibli začátkem pekla, a po 18 dnech války (působení pekelného ZLA) došlo k utrpení na celém světě. Číslo 666 nebo 18 symbolizuje sebevraždu zničením přírody, rezonuje současný model života lidí. Všechno, co lidstvo dělá, je sebevražedné k přírodě. Jídlo, životní styl, společné akce, jsou současně sebevražedné i k jednotlivcům.

Číslo 5 nebo 9:  S devítkou je často spojována pětka (viz. > Souvztažnost k číslu 9 (Mars), protože součet dvou  sil 4 + 5 dává ničící devítku. Z mytologie č. 5 značí stvoření a č.4 naopak ničení, obě čísla dohromady dávají 9, a v přeložení významu  tzn. změna, zničení, zkáza toho, co bylo stvořeno -  živého či neživého. Devítce vládne planeta Mars, je symbolem "boha války", značí násilí, takže autonehoda je např. také násilná událost, při které dochází k ničení všeho, i zdraví a životů lidí. Devítka je (dle vědy o číslech) součástí pětky, protože účinky energií 5 + 9 se přitahují jako železo a magnet. Již v dávných dobách lidstvo zjistilo, že číslo 9  je velmi zvláštní, a libovolný počet čísel s č.9 vyústí v původní počet, tak např. 7+9=16; po sečtení 1+6 =7a při násobení 7x9=63, jenže když 63 sečtete 6+ vyústí opět v číslo 9;   Védský numerologický systém takové informace uvádí.  Též o astrologických domech v numero-číslech je vidět, že pětka je vždy spojována s devítkou. Níže vidíte, která čísla se přitahují > například č. 3 s 11; Teroristický útok 11.9.2001 v USA na dva mrakodrapy bylo spojení 11+9; Na této > stránce je dost příkladů k "ničení" čísla 3 (os.roků, přestože trojka představuje štěstí), která je spojována s číslem 11 > viz. dole o č.11

                                                                                                       1             7

                                                                                              2 -  12        8 - 6

                                                                                              3 -  11        9 - 5 

                                                                                              4 -  10      10 - 4

                                                                                              5 -    9      11 - 3

                                                                                              6 -    8      12 - 2

Číslo 8nebo16: Osmička je v numerologii vibrací Saturnu, říká se mu "Pán velké karmy > majetkové a fyzické". Saturn je široce známý pro bolest, násilí, utrpení, neštěstí, ztráty, zpoždění, selhání... Přírodní katastrofy - Prokletí čísla 8 - dole v dalších odstavcích jsou příklady s jakými katastrofami číslo 8 souvisí. Kdo se pod tímto číslem narodil, představuje tvrdou práci a zkušenosti, proto může být pro některé obtížným číslem  z důvodu restriktivní povahy (viz. Ivetu Bartošovou...).

Více než jiná čísla, osmička hledá peníze a materiální úspěch. Vzhledem k tomu, že pověst a společenské postavení mají rozhodující význam, člověk dosáhne s tímto narozením prominentního postavení za předpokladu své píle, trpělivosti a širší podpory veřejnosti, protože dobré vztahy pro Saturn jsou na 1.místě. Kdo je nemá dobré, na 100% se mu to v negativním vrací zpět do života. Saturn všeobecně působí na početí a těhotenství v 1. a 8 měsíci - má vliv na potraty v těchto měsících nejvíce, a je spojený s různými druhy nemocí. Saturn představuje karmický dluh z minulosti, který předkládá k dořešení, pokud se této povinnosti člověk vyhýbá, zjevuje se v opakujících situacích znovu a znovu, dokud to není nevyřešené, čímž si ho člověk vlastně „odpracuje“. Ve společném spojení s energií Uranu (č.4) je hrozbou těžké smrtí; Ve spojení s energií Marsu (č.9), je hrozbou smrti způsobenou nehodouDost lidí např. zemřelo při přechodu z osobního roku 8 do os. roku 9, anebo z devítky do os.roku 1

Většině lidem narozených v život ukáže, že je jiný v tom, co si myslí a co si přáli. Saturn je velmi silnou psychickou silou, lidé pod touto konstelací, se nazývají lidmi osudu. Je to nyní šťastné číslo? Odpověď nemůže být žádná, ale jistě je třeba mít před 8 (vlivem Saturnu, který je též v Kozorohu a Vodnáři) respekt.

Mnoho lidí  má představu, že Saturn je příčinou všeho utrpení, ale to je špatná představa. Každá planeta a číslo má dobré i špatné vlastnosti. Saturn je symbolem spravedlnosti je též "Pánem ve znamení Vah", kde je označován za fyzickou rovnováhu a symbol jednomyslných a spravedlivých rozhodnutí. Miliardář Zdeněk  Bakala, modelka Taťána Kuchařová, Andrea Verešová a další, mají např. osudového Saturna (číslo 8). Je to ale číslo velké karmy a  jsou s tím spojovány i špatné věci.

o čísle 16 si přečtete níže

SLOŽENÁ  ČÍSLA:

Čísla od 10 výše hrají tichou roli v zákulisí budoucnosti a předvídají ze skrytých stínu osudu člověka. Výraznější  informace lze získat právě ze složených čísel a jejich numero-logické analýzy.

Číslo 10:  Saturn, hra šancí a nabídek. Neviditelné síly dávají motivaci pro změnu práce, kariéry, profese, zaměstnavatele, což znamená nové možnosti a šance.  Úspěch  či pád, neboli zisk a ztráty leží těsně vedle sebe. Což je pro Saturnskou konstelaci typické, neboť značí velkou karmu. Slibuje odměnu, zisk, peníze a moc, ale za předpokladu dobrých vztahů a nesobeckého života..., jinak přináší odplatu a pád. Smysl představují životní odměny podle zásluhy > "Kdo je dole, může dosáhnout nečekaného vrcholu, kdo je nahoře, může stejně dobře spadnout". Osudové kolo se otáčí v souladu s jeho činy. Je to zákon karmy. Okolní čísla v numerologii ukazují, zda půjde o pozitivní věci či naopak...

Číslo 11:   Jedenáctka představuje v numerologii vysokou oktávu čísla 2, Představuje osvětlení; kanál do podvědomí, číslo, které, pokud není zaměřené na nějaký cíl mimo sebe, může být otočen dovnitř vytvářet strach a fobie. Na jedné straně dává sílu překonat překážky a nemoc..., na druhé straně je hrozivým okultním číslem. Dává varování skrytých nebezpečí, soudu a zrady od ostatních... Je spojeno s brutalitou, násilím, týráním - i na cestách. Představuje tajemnou a slepou okultní sílu, která není řízena, plodí i zhoubu a smrt, nehody, nemoci i těžkostí. Okolní čísla sdělují, co 11 přinese, viz. > útok v USA na mrakodrapy "dvojčat" . Výše uvedenou brutalitu a týrání... lze uvést příkladem unesených českých dívek z  13.3.2013 v Pákistánu > Hany Humplové a Antonie Chrástecké. Obě měly v predikci "nový život (č.1) s bolestivými (č.13) prudkými  změnami (č.14), na cestách (č.7), na což navazovala 11 (brutalita, násilí...), a také 12 = stát se obětí násilí, a cesta údolím utrpení a tmy..." Tři roky o nich nikdo nevěděl...

Číslo 12: Nezaměňujte čísla narození s čísly používajícími k věštění, je to úplně něco jiného a neslučitelné! Čísla z data narození hovoří o charakteru, ale věštecká čísla, o tom, co se v konkrétních dobách stane. Dvanáctka je vyšší oktávou čísla 3. Trápení a úzkost mysli je základní charakteristikou tohoto čísla. Říká se tomu také "cesta údolím utrpení, tmou, smutkem, portál stagnace a dřiny“, je účinkem „zlého ducha“, je to karma. Představuje tajemství, fatalitu, skryté věci, smutek, utrpení, nepřátelství, výdaje,  oběti dobrovolné či nedobrovolné, sebeobětování... Také zahraniční cestovní ruch, nemocnici, nedobrovolnou hospitalizaci, tresty, ztráty, izolaci, potíže se zákony, odloučení, vězení či věznění,  bezvědomí, nemoci, ale i neštěstí a smrt... Je to varování před fatalitou... 

Čísla karmických dluhů:

Představují vlivy z akcí v předchozích životů, které je třeba překonat v tomto životě. Pokud se tyto čísla nalézají mezi hlavními čísly a v různých cyklech během našeho života, mají velký význam. Každé uvedené číslo má své unikátní vlastnosti, a své vlastní zvláštní obtíže. Některá čísla jsou karmickým dluhem proto, že objektivní empirické výzkumy po tisíce let důkladně prokázaly, že souvisí s mnohem vyšším životním protivenstvím a zátěží.

Karmická  zjištění:

Zajímavé odhalení karmických vlivů a duchovní hodnoty, které mají vliv na  život. Ukazuje průběžné karmické situace jedince na základě jeho data narození, a zdůrazňuje charakteristické rysy, čímž  pomáhá poznat příčiny nešťastných vztahů. Pocity lásky, nenávisti a křivdy přesně odpovídají tomu, co je uloženo v karmě člověka.  

 

Čísla karmického dluhu řeknou cosi o  překážkách, kterým můžeme čelit, ukazují, jak najít příčiny svých aktuálních problémů, jestliže je nevnímáme a nevíme proč se vracejí. Čísla jsou založeny na starých principech astrologie a numerologie, každý z nás je duchovní bytost, která prošla inkarnacemi na cestě k evoluci. I když jsme na této cestě nashromáždili bohatství moudrosti, také jsme  udělali mnoho chybPomáhají zjistit, proč je dosahováno opaku toho, co chceme dosáhnout.

Čísla karmických  lekcí

Karmické lekce vstupují do další skryté říše, která řídí touhy a ambice, jichž si člověk ani nemusí být vědom. Zvláštnosti se projevují v průběhu cyklů osobního roku, měsíců nebo ve stresu. Podrobnější pohled přes karmické lekce ukazuje příčinu týkající se dlouhodobých problémů, které karmická energie přitahují. Karmických lekcí  je méně, než dominujících karmických dluhů.

Číslo 13: (název SMRT)

Tvrdá práce s pomalejším pokrokem, tento karmický dluh je obtížnější, ale vyplatí se. V každém případě "bolestivé změny", v nejhorším případě to může být i ta smrt.  Často  nepřichází úspěch ihned a snadno, což způsobuje lítost a touhu vzdát se úsilí. Pokud je úsilí aplikováno, snaha není marná - úspěch je na dosah...  V predikci mívá 13 význam neuspokojivé situace, často brání pokračovat v započatém díle, přináší změny různého druhu...

Číslo 14:   Číslo karmického dluhu. Karmický dluh vznikl v předchozím životě, během něhož byla  lidská svoboda zneužita. S tímto karmickým dluhem jsou jedinci nuceni se přizpůsobovat neustále se měnícím okolnostem a neočekávaných událostí, a je i symbolem psychických potíží. Klíčem tohoto dluhu je závazek. Život se podobá jízdě na horské dráze. Ve správném směru bude jedinec cestovat jedině za předpokladu, že  jeho srdce bude nastaven na to, co je pravdivé a dobré. V predikci mívá význam náhlých či prudkých neočekávaných změn, silný prvek rizika spojeným s nebezpečím v důsledku neprozíravých rozhodnutích a jednání s odolností druhých vůči vám samotným... S pozitivními čísly přináší náhlé či neočekávané pozitivní změny...  

Číslo 15:   Prediktivní technika říká, že  číslo 15  může být  dobrým číslem pro příjem laskavosti, dárků a peněza může přinést finanční štěstí, když je spojeno se silným primárním číslem; Může se ale také ukázat, jako velmi destruktivní a nebezpečné číslo, když se dostane do kontaktu s jedním ze základních čísel 4 a 8, nebo s oběma z nich. To může přinést ztráty a pád... v čemkoliv.

 

Číslo 16: Strašidelné číslo pro věštění, neboť totiž obsahuje jak 10 > obraz Boha, tak 6 > symbol zkoušky.

16 v predikci: Padající věž ukazuje  zničení pýchy a marnosti, osudový zásah spravedlnosti, Boží úder rozbíjí babylonskou věž, kterou stavěli do nebes.  Kde se číslo 16 objeví, je nebezpečím zhroucení plánů a všeho, co bylo vybudováno. 16 je o "vyhnání z ráje", je o pádu  ega, úpadku, ztráty všeho druhu - čištěním ducha, a všeho co člověk postavil, vybudoval, o nehodách, i možném úmrtí. Při pádu věže převážná většina lidí zemřela, a ti, co nezemřeli začali mluvit různou řečí, aby se již nedomluvili.

Z magie čísel: Osudová síla, horší než 13 a 15, znamená zničení duchovních opor. Je to číslo nejstrašnějšího zoufalství. Duchovno nesmí mít v sobě spor, jinak hrozí 16 (2 × 8, osmička = rovnováha, dvě rovnováhy jsou nemožné).

U č.16 sice člověk může pociťovat situační těžkosti,  ale nemusí to dopadne špatně. Nejsou-li tam další špatná čísla, může to znamenat např. například  u studentů, že zkoušky nebudou lehké a studující se bude muset pořádně naučit. Číslo 16 dává s předstihem nadvědomí vyšší realitu, která nemusí vpadnout do života, jestliže pro to člověk něco udělá.

č.16 Je následek boje ducha s Boží vůli. Velké plány se nesnášejí bojují proti sobě. Když se osud hodně rozzlobí, bývá to prohraná bitva a člověk je ponížen v rozpadu, který přichází. Vše, co bylo vyrobeno, a vše, co slouží k oddělení člověka od zdroje života, protože je zničeno. Přes 16, se provádí shledání s velkým duchem. Jedině pokora vede k úspěchu, protože naučí sledovat náznaky vyšší reality.

Číslo 16 můžete vykrátit na 7 (16= 7, 25 = 7); ale NE vždycky. Jde-li o predikci, používají se v ní i dvouciferná čísla, protože pro věštění není 7 stejná, jako 16.  Šestnáctka je stupnici tónu "D", ale 7 stupnici tónu "H", a to není pro věštění stejné. Západní systém přiřadil číslům hodnotu abecedy, kdežto východní systémy Chaldejci, Kabbalah, Véda - Indie... přiřadily číslům hodnotu zvukem, to je přesnější, číslo 16 nemůže být stejné, jako číslo7

Tak jako lze u  PLUTA říci, že jde vyšší oktávu MARSU, nebudou to astrologové považovat za stejné. MARS je hrozivý, ale PLUTO hrozivější. Pluto, řecky Hádés, byl považován za vládce temnoty a podsvětní říše mrtvých. Plutonské obsahy připadají tak děsivé, že se bojíme pohlédnout na ně zblízka a přímo, stejně jako na všechno, co leží ve stínu a ve tmě. Posvítit se nám však  do této tmy nechce, my se totiž bojíme rádi.

 

Číslo 17:  Věda o číslech říká, že číslo 17 sice představuje ochranu Boží láskou a pomoci, dobré vyhlídky, nové naděje, cestu ke štěstí..., a je to šťastné číslo, ale když je 17 spojené s číslem 4 nebo 8. tak to vytváří zmatek a neúspěch... A když 17 s některým z čísel, nebo oběma čísly (4+8) pracuje v tandemu, způsobuje ničení a zkázy, vede tragickým nehodám a ztrátám na  životech. 

 

Číslo 18:  o čísle 18 píšu nahoře - viz. 9 nebo 18

Číslo 19:  Nahoře jsem již psal, že číslo 19 je karmickým dluhem, i když v Tarotu značí nejlepší číslo pod názvem Slunce. tarot a datum narození jsou dvě rozdílné věci. Nebylo jich málo, kteří s narozením 19.dne žádali o rozbor, protože se místo úspěchů a prosperity topili  v dluzích a měli exekuce.  I když se č. 19 říká "Princ nebes" a v Tarotu znamená nejpříznivější pozitivní číslo, ale člověk narozený 19.dne čelí všem tajemstvím života, které jsou skrytá a najednou je něčím vytáhnou na světlo...  V tarotu značí šťastnou kartu. Přesto s negativní kartou může 19 přinést - neúspěch a zhroucení nadějí. Jiná čísla jsou také pozitivní, a přesto přinesly to samé.

Číslo 20:  o čísle 20 píšu nahoře - viz. 2 nebo 20

Číslo 21:  Je to pozitivní číslo, jako číslo 3 > představuje vzestup a úspěch, příznivou dobu pro větší úspěch, finanční zisk, celkové zlepšení zdraví i životních poměrů a konec komplikací... Je-li však 21 spojená s negativními čísly, značí nepřátelství, stagnaci, neúspěch, neschopnost se prosadit, dokončit projekty; Citové a hmotné ztráty, frustrace, řešení právních sporů...

Číslo 22: (v tarotu > 0)

Numerologie však využívá význam tohoto čísla > má název "Blázen", takže přinejmenším sděluje "chyby, nerozumná jednání, rozhodnutí", na základě kterých dojde k neradostným událostem, anebo nenastane pozitivní výsledek, kterým člověk chtěl  dosáhnout úspěchu. Ať jde o pracovní, finanční či vztahovou oblast. Je to nejsilnější číslo, často nazývané "Stavebním mistrem".  Stejně jako 11, 22 se mohou snadno srazit z vlastních ambicí, což způsobuje těžké vnitřní tlaky až duševní potíže > díky výše uvedenému. Dvaadvacet s sebou nese psychické dary, jako je zvýšená citlivost, fantaz často zaměňovaný za intuici, ale i duchovní probuzení s nástrahami a zaměňováním reality s fikcí. V numerologii se 22 používá, ale tarotová karta pro toto číslo je bez čísla.  Příkladem může být  krach cestovní kanceláře Václava Fischera s ročními obraty 5 miliard; zabavili mu všechen majetek a místo slavného se stal číšník roznášející pivo... 

Číslo 33:  Je nejvlivnější ze všech čísel.  Je to mistr učitel,  33 kombinuje 11 a 22 a přináší svůj potenciál na další úroveň.  Vyjádříme-li naplno, 33 postrádá osobní ambice, a místo toho se zaměřuje značné na schopnosti  duchovní a k povznesení lidstva. Jejím odhodláním je usilovat o pochopení a moudrost, než kázat ostatním. Číslo 11 představuje vizi; číslo 22 spojuje vizi s akcí; číslo 33 nabízí pomoc ve světě.


Na stránce > "Numerologie II." najdete informace o dalších 58 možných numero-rozborech


Vzájemný vztah čísel 8 + 4,7,9 s událostmi:

K níže uvedeným číslům lze ještě připomenout:

                               č.4 > nízká karma; č.7 > malá karma; č.8 > velká karma

Poznámka k č.7: (viz. nahoře 8+7)

V sedmém domě astrologie nazývá Saturna "Pánem znamení Vah", díky tomu jsou Váhy považovány za rovnováhu a symbol jednomyslných a spravedlivých rozhodnutí. Ovšem díky Saturnu je 7 v numerologii "Malou, karmou" a  často  též spojována s nečekanými nepříjemnostmi, rizikem, onemocnění, ztrátami, komplikacemi na cestách, konflikty, válkou...

Souvztažnost k číslu 9 (Mars):

Číslo 11:

V pozitivním významu: Život, energie, zdraví, smyslnost, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, překonání překážek... Jedenáctka též z různých důvodů přitahuje osudové partnery. 

V negativním významu: Hrubost, násilí, brutalita, zrada ze strany přátel, ale také od tajných nepřátel atd. V 11 astrologickém domu např. vládne URAN, SATURN, v povýšení  MERKUR. Vědci přičítají URANU vliv na přírodních katastrofách, v blízkosti rovníku působí jako obří vysavač, který z mraků vysaje  elektromagnetické částice, i když je 3,14 miliard km vzdálený od Země. Planeta URAN je  jinak vyšší oktávou MERKURU, a PLUTO (č.22) zase vyšší oktáva MARSU; viz. > Tabulky

Teroristický útok v USA -  11.9.2001

Výše uvedený 11 den + 9 měsíc = opět č.11; Od tohoto data do konce roku  zbývalo 111 dnů; Rok má 365 dnů, když se od 365 odečte 111 = 254 dnů, ale 2+5+4 = opět 11.  Na palubě letadla údajně bylo 254 cestujících, což  je 2+5+4 = opět č.11  Mnoho podivných shodností.

Foto zachycuje podobiznu ZLA

Uvedl jsem několik příkladů o číslech a jejich korelaci.  Významy čísel se lidstvo začalo zabývat již před 5 tisíci lety (viz. Hermes Trismegistos), své poznatky využívá, aby se lidé vyhnuli zvratům... Existují síly, které mají nad námi větší  moc než  my. Můžeme je nazvat osudem, Boží mocí nebo "nekonečnou Sílou", která  řídi  chod celého vesmíru... Určitě jste už četli o recesistech, kteří v žádné takové síly nevěří, viz níže

1) Parte z legrace sám sobě napsal Luboš H. (†19) na Facebook. Stálo na něm: "12.6.2010 zemřel při dopravní nehodě."  Zřejmě, aby uvěřil, stalo se o rok později v neděli 12.6.2011. Když v noci vezl kamarádku z oslavy domů, na zpáteční cestě boural. Uhořel v půjčeném sporťáku, v policejním autě, do kterého to napálil, zemřeli tři lidé. Jestliže to Luboš H. napsal krátce před nebo v této době, je logické, že vše, co vyšleme do éteru vesmíru, nějakou dobu trvá než se vrátí zpět v "žádané" podobě. Sešel se v další rok se stejným dnem s měsícem  a Lubošovi H. se "přání" vyplnilo.

Ve vesmíru existují především rezonance, které se vzájemně přitahují, čísla vyjadřují příznivé či nepříznivé astrální vzory, které vytváří  situace. Vše, co je spojeno s  energií vesmíru a čísly se neliší. Myšlenky, slova, projevy... jsou energie vyslané do atmosféry a odtud se nám vrací nazpět vše, co ze sebe vydáváme.

TŘ DŮLEŽITÉ  VIBRACE:

Jsme nositeli  třech velkých vibrací: PSYCHIKA je velmi silnou vibrací až do středního věku - cca 40 let; osud je sklizení naší karmy a vyspělosti, doprovází nás až do smrti, stejně jako jméno, které nám bylo dáno při narození. Z toho vyplývá: 

Datum narození+rodné jméno s příjmením = karmický vzorec a klíč k tajemství osudu  Lidská vůle se vyznačuje charakterem, čemuž se říká karma. Jakou má člověk karmu, takový je projev jeho vůle. Lidské zvraty či úspěchy jsou zrcadlem, které nám karma nastavuje.  Změna vůle (charakteru), znamená změnu karmy.  Karma neboli příčina vtiskla každému člověku charakter, a je příčinou jeho rozhodování a výsledkem jeho skutků, což tvoří osud. Osobnost vytváří svůj osud skrze své skutky, které jsou výsledkem jeho činností a nečinnosti v osobním životě. Proto má karma název: "Zákon příčiny a následku".  

Osud jsme však schopni skrze vlastní úsilí změnit, protože karma je jedním z faktorů, který tento kurz ovlivňuje. Jméno a příjmení je neoddělitelnou součástí karmy (tajemného zákona osudu), neboť každá bytost dědí po předcích dobré a špatné sklony, a proto je osud věrným odrazem osobnosti. Jméno a příjmení je tudíž součástí prediktivní numerologie. 

 V kosmu existuje mnoho energií, které mají svůj vlastní vliv >"Energie planet a účinky karmy".

 

 Astrologie není nepovažována za prediktivní vědu, sdělují to samotní astrologové- viz. světoznámého průkopníka transpersonální astrologie Dane Rudhyara nebo mezinárodně renomovaného Františka Štefka

Ani Nostradamus (který nepochybně astrologem byl) svá proroctví nestavěl pouze na postavení  hvězd, k astrologii využíval chaldejské orákulum a kabalu...

Numerologie a věštění

Od pradávna existuje numerologie popisná a věštecká, což uvádím na mých stránkách  několik let.

Život v devítiletých cyklech 1-9, skončí-li osobní rok 9, začíná opět osobní rok 1, a tyto čísla osobních roků se opakují dokola celý život. Jaký tedy budeme mít osobní rok, musí sdělit další čísla, jež odhalují, co všechno osobní rok přinese, zda to skutečně budou slibované pozitivní věci, anebo skrývá i něco jiného..., neboť na život člověka působí (kromě viditelného) i jiné hybné (neviditelné) síly.  

Náš mozek je upraven tak, že je zároveň velmi citlivou rádiovou stanicí vysílací i přijímací, o což se stará podvědomí; Přijímá všechny vibrace viditelné i neviditelné a soustavně je předává vědomí jako nové informace, aby se rozum podle nich choval. Lidské vědomí je soustavně zahlcováno novými a novými myšlenkami, stává se roztržitý, nesoustředěný...

Podvědomí nemyslí, neuvažuje, nerozezná, která přijatá vibrace (informace) je dobrá či špatná, realizaci nápadů a myšlenek musí rozlišit rozum Příklad:  deník Blesk 29.3.2006 uvedl: ".... občan z Mělníka v roztržitosti poslal důležité dokumenty místo k soudu, na adresu žalovaného a tento omyl ho stál prohru u soudu. Jako  odsouzenci mu bylo soudem určeno zaplatit 7 340.000,-Kč. Soudce rozsudek odůvodnil, že za „hloupost se musí platit“ 

Příklady ukazují, co se stává, když se k věštění

použije pouze osobní numerologický rok

2) zpěvák Patrik Stoklasa:

Osobní rok č.1; autonehoda 19.10.2004


3)  hudební skladatel Karel Svoboda:

      2007 rok 3:  Leden 2007 sebevražda.  


4) zpěvačka Iveta Bartošová:  

Po rozvodu Ivety Bartošové s Jiřím Pomeje udělali věštci ke konci roku 2010 několik předpovědí, můžete je posoudit - zde 


5) CK Václav Fischer

Do 9 let - 2x totálně zbankrotoval  > 2005 + 2009

VÝSLEDEK:  2005bankrot, exekuce majetku = místo peněz bankrot

                         2009 místo štěstí 2. bankrot, odchod do ciziny; Existenční  těžkosti u p. Fischera již ukazuje rok 2001 - 2002, již 4 roky před jeho totální exekucí

 


6) zpěvák Ladislav Kerndl

V roce 1994 nádorové onemocnění. Po operaci a ozařování zhubnul o 32 kg, lékaři nedávali šance na přežití.

VÝSLEDEK:  nepříznivá 9 > uzdravení...

7) zpěvák Petr Muk .........................ve 2010........č.9..... zpěvák zemřel

8) šéfkuchař Zdeněk Pohlreich  ve 2011........č.9..... sňatek + finanční zisky...

 Všichni tři byli v roce 9, ale neprožili ho stejně  


9) podnikatel Václav Kočka

2008 > rok 3: - pozitivní číslo pro štěstí, šťastné období, radost, hojnost... 

VÝSLEDEK: v říjnu 2008 byl v restauraci  zastřelen;

 

10) zpěvačka Hana Horecká

2011 > rok1: - pozitivní číslo pro štěstí, radost, nové příležitosti, úspěch...

VÝSLEDEK: příznivá 1, ale potíže, konflikty, psychiatrie - dlouhodobější pobyt...

Oba byli v "pozitivním roce"; člověk nepředpokládá, že by se mu mohlo něco špatného stát ani ve špatném roce, natož v pozitivním,   1.případ skončil tragédii;  2.  případ málem skončil stejně.


11) dirigent Bohumil Kulínský:

Web 19.3.2008 uvádí: "Kulínského nad vodou drží kartářka...". Při dotazu redaktorky ve smyslu, jak to s p. Kulínským vypadá, zda jeho horoskop naznačuje, že do vězení nepůjde, kartářka sděluje >> videozáznam<<  „NEJDE tak o horoskop, jako o výklad Tarotu. Bohumil vývojově dobré, pozitivní karty, takže já se domnívám, že dopady by mohly být spíše kladné..., Bohumil by konečně mohl tuhle kapitolu života definitivně uzavřít... a dospět k nějakému klidu...


12)  Dne 6.4.2011-21:20 v TOP-STAR numeroložka Z.R.S, zpěváku Petru Kolářovi věštila, že "...žije ve třetím numerologickém roce, který nedává bourat si život..." Tím na dotaz, zda se kvůli odhalené manželské nevěře nerozvede, odpověděla, že bude v rodině všechno v pořádku... Jenže zpěvák měl kromě relativně "šťastné 3" v předpovědi další  čísla, která ukazují velké starosti a trápení..., a to odpovídá úplně něčemu jinému...

Zpěvákovo osobní rok 3 trval do 20.6.2012 - od věštění numeroložky neuplynul ani rok a deník Blesk 27.3.2012 na titulní straně psal, že se zpěvák Petr Kolář rozvádí a přijde o obě děti... A probíralo se to celý rok 2012. A pak věštěte z osobního roku!


13) Příklad klientky pod číslem 98 dopadl špatně, protože nebylo zjištěno to, co vysvětluje níže bod 15, a tak klientka místo slibovaného úspěchu zůstala na dlouhou dobu  bez práce a bez peněz. Dobře to také ukazují příklady 1 - 12.


14) I pozitivní číslo numerologického roku, se může vyplnit zcela jinak, než člověk počítal - o tom se přesvědčila samotná numeroložka - astroložka. 

 více "numerologie VĚŠTECKÁ" 


Na mých stránkách mám  ofocených pouze 189 emailu, které potvrzují, že jsou klienti  spokojeni a  předpovědi se vyplňují, i na měsíc + den

viz.č.178 + 180,186,187

Samozřejmě, že „Na světě neexistuje ten, který se zavděčí všem“, kopie emailů o zpětné vazbě klientů u jiných věštců (jako u mě) nenajdete.

Celkově ke kartám a osobním rokům lze říci:

1) Karty:

Čím více se karty vykládají, tím více se předpovědi vzdalují od toho, co se vyplní. Karty sice také používám, ale jen pro výklady do jednoho roku.

2) Numerologické roky:

Pouhé zjištění osobního numerologický roku je nedostatečné, příklady  to jasně dokládají, jsou to fakta, s tím se  budou muset numerologové smířit!    

3) Numerologická  mřížka:

Čísla z numerologické mřížky nejsou věštěním, nesdělují co se stane, poskytuje to pouze přehled o osobnosti, vlohy pro studie, vrozenou podnikavost, činorodost atd. Není to věštba, která sděluje situace, události... v konkrétních letech.

      V dnešní době se považuje za věštění všechno, někteří zřejmě neví, co slovo "věštění" znamená?

Také v numerologii I.+II. uvádím dost příkladů, které mohou zlepšit předpovídání budoucnosti. Kromě východních zemí a Indie je prediktivní numerologie rozšířena a velmi žádána v Americe, vyučuje se tam i na vysokých školách. 

Člověk žije ve „vysněných světech“ a jeho  představy jsou čistě subjektivní, neboť je nemůže předem s objektivní realitou vyhodnotit. Přijaté informace v sobě zpracovává  pouze podle svých osobních  výhod.  Existuje pouze jedna pravda, která je absolutní (objektivní) a neměnná. Tu subjektivní (relativní) pravdu si lidé přizpůsobují podle svých zájmů, omylů a lží existuje ve světě mnoho, odrážejí škálu zájmů a neznalost.

Existuje názorová shoda, někteří si nepřipouštějí zásady skrytého vlivu vesmírných sil do lidských projevů, vše přičítají jen fyzikálním příčinám nebo svému vlastnímu myšlenícož ale různá fakta vyvracejí. 

"Věštění z karet" a "Kartářské techniky".

Vědomí vybavilo člověka fantazií, která spojuje reálné poznatky nereálným  způsobem a vytváří si obrazy, které v reálném světě neexistují. Pravda vždy naráží na něčí zájmy, a proto bývá popírána. I za rotaci Země se upalovalo. Pocit velké intuice nemusí být intuicí, ale chtíčem ega. Vědomí si sice něco poskládalo ze střípků pravdy, ale  jinak, než to odpovídá  realitě.

Rozbory vztahů:

Kdy má partnerský rozbor smysl:

  1. Pokud chcete poznat silné i slabé stránky vašeho vztahu.

  2. Procházíte-li partnerskými krizemi a chtěli byste se toho dovědět víc.

Pokud jsou mezi partnery energie disharmonické, vztahy jsou na 90% též disharmonické. Analýza sděluje úroveň kladů a záporů, zraňované city přináší konflikt, a řešení klidu  bývají mnohem složitější než u jedinců v harmonickém složení. Dvojice mívají rozdílné představy o tom, co by měl druhý partner dělat a dochází k odcizení. 

Kompatibilita ovlivňuje míru štěstí v osobním i partnerském životě, sděluje, jak silné bude pouto (nikoliv pouze sex) mezi partnery. Každý má svůj způsob myšlení, chování a různé  vyjadřování pocitů. Buď jsou společné energie partnerů v synchronizaci nebo rozporuplné. Je-li partnerská úroveň kompatibility chudá, značí to časté konflikty. 

Kompatibilita se obvykle bere v úvahu, když chtějí dva lidé vstoupit do vztahu. Může jít o obchodní, partnerský - manželský  vztah. Anebo jen o náhodný úlet.  Pomůže dobře vysvětlit, proč můžete být přitahovány k těm, kteří se narodili v určitých datech pro vás. Kompatibilita je také konzultace k určení úrovně mezi bratrem a sestrou, otcem a dítětem,  matkou a dítětem, šéfem a jeho podřízeným, učitelem a jeho žákem a tak dále.  

Vztahy přicházejí v mnoha formách a je nemožné běžným způsobem zjistit bez rozboru dat narození, protože to je jediné, co tvoří pevný základ našeho charakteru a osudu. Mnozí  dobře ví, že je mnohem snazší se přestěhovat, změnit své zaměstnání než najít vhodného partnera k soužití.Takže můžeme někoho strašně chtít, ale ten druhý nás chtít nemusí. Lidé se rozcházejí, děti nejsou pojistkou, rozcházejí se lidé i s pěti dětmi. Harmonické a klidné rodinné zázemí je sice sen každého, ale máloco se dokáže tak rychle vytratit, jako ideály. Byl by člověk slepý a hluchý, kdyby ty soustavné rozchody partnerů nevnímal.

v DNA je zakódovaná naše osudová cesta: 

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali vibrační chování DNA, které je nejen zodpovědné za stavbu našeho těla, zdraví a nemocí, ale také slouží jako úložiště dat a komunikace.  Genetický kód se z 90% řídí stejnými pravidly jako lidský jazyk. Proto esoteričtí a duchovní věděli po věky, že naše tělo je slovy jazyka a myšlením programovatelné, protože v DNA  je zakódovaná kvantová instrukce a informace které mluví s lidským tělem.

Paměť DNA je spouštěna v přesně určených cyklech. Tyto kodexy probouzí změny mysli a evoluci vědomí. Vědomí a číselné kódy DNA určují naši existenci. Duch  pomáhá si uvědomit, že duše (schránka ducha = tělo-mozek-vědomí-rozum-logika)  je jiskrou fyzického programu, který je u konce a měl by se rozvinout zpět do stavu vyššího vědomí. To slouží k odemčení podvědomí a zakódované genetické paměti k duchovním a fyzickým prožitkům. To také může odkazovat na vzestup a pád civilizací, našich osobních zkušeností a poznatků..., a tak se i tyto smyčky projevují v časových cyklech. Každý má v sobě zakódované specifické symboly, které nesou vibrace a informace o naši existenci a jeho programu. Všichni jsme kódováni pomocí spouštěčů v podvědomí a informace spojené s životní cestou již předem předurčují naše osudy.

Úspěch nemá 1 aspekt; materiální bohatství je pouze jednou složkou. Úspěch  představuje cestu, nikoli místo určení. Materiální blahobyt je pouze jednou z těch věcí, která nám životní cestu zpříjemňuje,zahrnuje dobré zdraví, energii, naplňující vztahy, psychickou vyrovnanost, pocit pohody a klidnou mysl.

NEMOC a ZDRAVÍ

Doporučuji knihu "Diagnostika karmy" od S.N.Lazareva"  - nemoc je příčinou, proč se člověk začne  zabývat hlouběji  sám sebou. Většinou jde o dlouhodobou a obtěžující nemoc. Člověk zkoušeným osudem začíná tušit, že bude muset učinit větší rozhodnutí a vyvinout mnohem větší úsilí než jen  zajít za lékařem a pro léky. Někdo se začne věnovat světu jógy, meditačním cvičením apod. Ale díky mnohaletému ataku depresí přesto nemusí meditační cvičení a antidepresiva úplně pomoci. Imunita bývá kvůli "psychickému vyhoření" u některých  tak nízká, že nepomáhá jóga, vitamíny, česnek ani bylinkové čaje.

Pokud se jedná o duchovní souvislosti, člověk dojde k poznání, že smýšlející Duše by žila v mnohem větší spokojenosti, kdyby začala DŮVĚŘOVAT v existenci  "Vyšších principů", které dokážou účinněji pomáhat z problémů, jež přesahují lidské možnosti.

Je-li člověku dlouhodobě mizerně, přichází na to, že viníkem neřešitelných potíží je zřejmě on sám, a že změna "víry" může přinést marně hledané řešení. Pro spokojenější život je užitečné respektovat, že mozek současně slouží:

Materialismus je jen  jinou formu víry, která VĚŘÍ pouze tomu, co lze vidět, zvážit a změřit, zkoumat smysly a vědeckými přístroji. Ale současné astrofyzikální vědy ukazují, že materialisty jediný uznávaný „hmotný svět“ tvoří jen 4 % z celého vesmíru a v tomto prostoru existuje cosi, co je lidskými smysly a přístroji z 96 % nezachytitelné, a tvoří  naprostou většinu.

Správné či nesprávné informace nepřichází jen od jiných lidí, ale i skrze inspiraci, vnuknutí a intuici. Jsou vnuknutí dobrá, ale také zlomyslná, má-li být člověk vytrestán... Zajisté věštění ukazuje, kam  život člověka směřuje...(nebo bude směřovat),  z toho lze  cestu ke štěstí, anebo "do pekel" vidět. Čemu člověk věří či nevěří je závislé na tom, čím jeho duše žijeIluze a klamání sama sebe ke ŠTĚSTÍ a spokojenému životu nevede, a DOBRO se ZLEM jsou jen součástí přírodních zákonů.

Často se lidé pouštějí do překotných změn zrovna v době, kdy jejich roky zvěstují ztráty,  taková doba se považuje za RIZIKOVOU. Cestovní kancelář Václava Fischera do 9 let - totálně zbankrotovala dvakrát po sobě. Fischer Air, s.r.o. a Cestovní kancelář Fischer, a.s. ještě v roce  2002 zaměstnávala přibližně 100 stewardů, 40 pilotů, 12 mechaniků a 12 dispečerů. Jeho cestovní kancelář přepravila každý rok asi 330 tisíc zákazníků a dosáhla  obratu kolem pěti miliard korun. Jenže podnikatel si bral dluhy aniž by tušil, že ho další roky finančně zatíží, takže se splácením vysokých částek bude "utrum".

Naše duše se neustále učí, aby neprožívala časté "očistce", podle Wikipedie tvoří svět až 80% buddhistů, neboť tato filosofie pocházejíc z hinduistického náboženství dává mnoho rad, jak "duševním očistcům" předcházet. Jenom v Číně je asi 1,5 miliardy buddhistů, viz "Karma a reinkarnace" Edgar Cayce, jasnovidec napsal také knihu o "Reinkarnaci" - viz "Jasnovidci".

Štěstí

Ve správný čas a na správném místě si lze štěstí "chytit". Hodně lidí mělo štěstí v ruce, ale nechali ho utéci, jako vodu mezi prsty. Člověk je idealista a někteří jsou celoživotní hledači ideálů, myslí si, že někde čeká ještě lepší ideál, a tak stále hledají... Možná jednou to štěstí najdou, až ve správný čas - na správném místě štěstí opět "chytnou za pačesy".

Mnoho lidí roky se štěstím promarnilo, mysleli si, že si je najde samo. Ale vesmírné zákony dbají, abychom se přičinili, protože "Zadarmo ani kuře nehrabe", samo se nic neudělá Stejná osoba má různý osud v různých dobách“. Kupříkladu Václav Havel by se nikdy nestal prezidentem před rokem 1989, bez ohledu na to, jak by se usilovně snažil.  Ale prezidentem přeci nechtějí být všichni - je spoustu věcí, které přináší štěstí.


Význam čísel je vložen i do TAROTU

U tarotových karet, jak velkých, tak v malých arkánech má většina karet pozitivní a současně i negativní významy. Z karet "Mečů" mají  lidé hrůzu, neboť i jejich pozitivní VÝZNAMY  jsou STRAŠIDELNÉ. A ty, které mají NEGATIVNÍ VÝZNAMY, jsou ještě více STRAŠIDELNĚJŠÍ.  Má-li kartářka špatnou ruku (špatně naladěna...)  může to dopadnout jako z příkladu > č.166,  

ESO  mečů: Pozitivní význam: Příznivé pro finance, Síla; Náhlá pracovní změna...

Negativní: Sebedestrukce; Násilí; Tyranie; Zraňující spory; Operace... 

2 mečů: Pozitivní: Patová situace, Blokády, Dualita, Neexistující řešení...

                         Negativní: Napětí; Stavy odporu; Úzkost; Rozčarování; Rozchod... 

3 mečů:  Pozitivní: Bolesti; Starosti; Smutek; Žal; Nepřátelství; Zlomené srdce...

                         Negativní:  Obvinění; Ztráty; Odloučení; Rozchod; Rozvod; Deprese...

4 mečů:  Pozitivní: Pracovní potíže, nezdar; Síly u konce; Násilné změny...

                         Negativní: Neplodnost; Nemoc; Hospitalizace; Neštěstí; Nehoda...

5 mečů:  Pozitivní: Porážka; Násilí; Ponížení; Propad u zkoušek; Neúspěch plánů...

                         Negativní: Prohra; Finanč.ztráty; Problémy; Úřední - soudní spory; Rozchod...

6 mečů:  Pozitivní: Změny a odchod; Rozloučení; Útěk; Vystěhování...

                         Negativní: Rozpad jistot; Změny ve vztahu; Rozchod; Bolestný odchod...

7 mečů:  Pozitivní: Intriky; Klam; Zrada; Ztráty; Ztroskotání plánů; Marnost...

                         Negativní: Konflikty;Být podveden,okraden-vykraden; Deprese;Špat.zdraví...

8 mečů:  Pozitivní: Pokoření; Ponížení; Útisk; Ublížení; Duševní potíže...

                          Negativní: Překážky; Zrada; Úzkost; Traumata, Nemoc; Nehoda; Neštěstí...

9 mečů:  Pozitivní: Velké starosti; Existenč.ohrožení;Těžká nemoc; Šok; Zlý osud...

                          Negativní: Samota; Starosti; Hrůza; Deprese; Násilí; Neštěstí; Smrt...

NEJDE VŠAK JEN O KARTY MEČŮ

7 holí:        Pozitiv: Soudní a jiné pře; Přerůstání problémů; Krize...

                              Negativní: Překážky;Bezradnost; Újma; Nepřátelé; Těžkosti - vztahy - práce... 

9 holí:          Pozitiv: Pochybnosti; Nevrácená půjčka; Omezení, Ohrožení; Zranění...

                              Negativní: Překážky;Nepřízeň všeho druhu; Těžkosti; Deprese... 

10 holí:      Pozitiv: Slepá ulička;Špatná perspektiva; Krize;Útlak;Vyčerpání;Pracovní stres...

                               Negativní: Prohra; Trápení; Osamělost; Beznaděj; Nátlak; Deprese;... 

5pentaklů:   Pozitivní: Chudoba;Ztráta majetku,domova;Nouze;Muka;Ohrožení;Zhroucení...

                              Negativní: Krize;Hroucení; Úpadek;Ztráty;Bankrot; Trosky;Samota;Slzy... 

4 pohárů:  Pozitiv: Nuda;Nespokojenost; Zklamání;Hořkost; Nelibost; Pasivita...

                               Negativní: Konflikt vztahu;Vztah vyprchal;Nenavázaný vztah;Raněné city.. 

5 pohárů:  Pozitiv: Ztráty;Zklamání;Smutek;Bolest;Bezmoc;Existenční potíže;Deprese...

                               Negativní: Skandál; Ztráta peněz; Neúspěch; Frustrace;Rozchod;Potrat... 

7 pohárů:  Pozitiv: Sny; Nereálné očekávání; Zmatek; Bloudění...

                               Negativní: Omyly; Pracovní nezdary;Nespokojenost; Kruté vystřízlivění... 

8 pohárů:   Pozitiv: Změna práce či místa;Rozluka;Zklamání;Smutek; Žal; Život.změny...

                               Negativní: Nechtěné změny, Ztráta práce; Prohra; Úpadek; Rozchod... 

 

Druhy numerologií a predikce budoucnosti:    viz."Numerologii I."

  Rozbory ukazují, co všechno tvoří náš osud: viz."Numerologie II."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: J.Bajura