Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

 

 

 

           Numerologie III. - Magie čísel = tajemné > okultní

 

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

Numerologie I. = Rozbory a techniky věštění;  Numerologie II. = Další rozbory a věštění...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U čísel je nutno rozlišovat čísla dané k povahovým vlastnostem a významem, který je určen pro věštění. Například významy čísel na tarotových kartách též slouží k věštění a nejsou k určování charakteru.

 

  1) Hlavní čísla 1-9 a jejich významy

  2) Co se stane, když se vykrátí dvojciferné číslo...

 

 

Čísla a náš život:

Celý vesmír funguje podle přesných matematických mechanismů, náš osud a budoucnost je zakódována v číslech, naše DNA je zakódovaná v číslech. Vlivu čísel podléhá veškerý život. Rok 12 měsíců, den 24 hodin, týden 7 dní. To vše jsou čísla, která ovládají naše životní cykly na každodenní úrovni. Dokážete si představit jakoukoli činnost nebo situaci, která není spojená s čísly?  Podíváte se na hodinky, když chcete znát čas! Koupit knihu v obchodě! Poslat do banky peněžní vklad. Koupit si lístek na cestu!  Ať se stane cokoliv v našem životě, má to něco společného s čísly. Bez čísel by nemohl existovat svět, žádný obor, věda... NIC!  Čísla jsou  univerzálním jazykem.

Vesmír a jeho uspořádaný systém:

Filosofie numerologie je, že život a vesmír je jako celek uspořádaný systém, a že čísla odrážejí tuto uspořádanost.  Numerologie je založena na myšlence, že každý z nás je duchovní bytost, neboť duše se ztělesňuje na Zemi několikrát, aby se dále vyvíjela směrem k vyššímu stavu vědomí. Když se člověk pozastaví u otázky, zda je vesmírný systém smyslem a řádem života, nebo jde  čistě o náhodnost a chaotičnost vesmíru, stojí před dilema...

Náhodnost je stav, ve kterém neexistuje žádná objednávka a nemá větší význam.  Takový stav by znamenal, že vesmír je ovládán nahodilými událostmi, a neexistují v něm žádné zákony  ani řádVe skutečnosti ale víme, že tento předpoklad je nepravdivý, protože přírodní vědy, jako je fyzika, matematika, biologie, chemie a astronomie, jsou založeny na pořádku, na předvídatelnosti a přirozenosti práva... V případě, že by byl vesmír ovládán nepředvídatelnými událostmi, neexistovala by v něm žádná udržitelná struktura. Naopak, vesmír nejen udržuje tvar a strukturu, ale také změny v přesných a řádných způsobech. Neustálými svědky tohoto procesu jsou změny, kdy den přechází v noc, a noc se mění v den, po zimě následuje jaro, léto a podzim, jablka rostou na stromech, fíky na fíkovníku, a nikdy, nikdy v tom neexistuje zmatek.

Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd. Náhody nejsou, všechno má  v kosmu svůj pevný řád (obíhání planet, gravitace..) Kdyby jen na sekundu v kosmu zavládl chaos, okamžiku by vesmír přestal existovat. Pro snadnější pochopení si můžeme připomenout zákony mechaniky Isaaca Newtona = zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Zákonitosti vesmíru jsou vidět v každém aspektu existence světa, až po svět galaxií a hvězd.  

Samotné základy života a svět kyseliny deoxyribonukleové (DNA), u molekulárně vyvíjejícího se dítěte lze vidět úžasné rozvíjející sekvence. DNA je tak hluboká, že pořádek se stává vzorem pro výrobu miliardy a miliardy lidí se stejnou univerzální vlastnosti, dvě oči, deset prstů na rukou, s deseti prsty na nohou, a tak dále. Těhotenství je též příkladem pozoruhodného pořádku: je to cesta od vajíčka a spermie  až po devět měsíců, kdy je dítě plně rozvinuté, aby se narodilo. Model růstu lidí zůstal v podstatě stejný: Rodíme se velmi mladí a rosteme přes dospívání, pubertu, dospělost, až do stáří ve kterém zemřeme.  Oblouk života je konzistentní a stabilní,  to se děje asi 2 miliony let, což je doba, po kterou lidé obývají tuto planetu.

Ve stvoření náhodnosti neexistují, a to je základem pro všechny přírodní vědy. Přesto události vnímáme, jako svévolné neboli náhodné.Mnoho příkladů z katastrof a hromadných neštěstí, hladomoru, sucha, povodní atd., jsou často vnímány, jako náhodné události. Příčny jsou (díky nevědomosti) objevovány až později. Lidstvo nemělo (a stále nemá) dostatečně velký pohled na to, aby pochopilo všechny proměnny, které vstupují do hry, když jsme si "začali hrát" se základním vesmírným pořádkem. Pointa toho všeho je, že naše vnímání, co je náhodné, se stále mění, a proto se postupně dovídáme více.  

Kvantový fyzik Fritjof Capra v knize "Tao fyziky" uvádí, že kvantová mechanika prokazuje, že základní realitou vesmíru (i když ne okamžitě zjevného pro naši racionální mysl) je obrovská jednota, se kterou souvisejí všechny věci. Ukazuje na úzké vztahy mezi fyzikálními teoriemi a mystickými koncepcemi taoismu, buddhismu, zenu a hinduismu. Podle Capry je holistický pohled na svět moderní fyzikou slučitelný se starodávnou moudrostí Východu, která představuje cenný inspirační zdroj i pro současnou vědu. Vědci  objevují univerzální jednotu ve všech neobyčejných jevech. Ve skutečnosti, byly přírodní vědy vždy nástrojem, pro obje-vování základního uspořádanosti vesmíru, jinak známého pod slovem Bůh.  Z tohoto vědomí vznikla i duchovní věda numerologie, která  je založena na základní jednotě vesmírů, jež se projevuje velmi intimním způsobem ve všech našich oblastech života Naše jména a data narození, jsou spojeny s naším nejhlubším nitrem takovým způsobem, že mu  racionální mysl nemůže hned porozumět. Intuitivní mysl je ale  schopna vnímat tyto vztahy a  interpretace, aby pomohla  lépe  pochopit  naše  životy. Sám Albert Einstein usoudil, že i "vědec zůstane pokorně stát před velkým představením přírody, před jejím řádem, uspořádáním a vírou, že existuje nějaká vyšší moc..."  

Nebudu rozebírat všechna čísla, ani do hloubky, neboť z "Tarotových karet" si lze mnohé přečíst, a navíc o jejich významech je toho na  internetu dost. Ovšem okultní významy čísel nebývají jen ty, které jsou uvedeny na tarotových kartách. Kdo se zajímá o jiné numerologické systémy (než pouze o Pythagorův) - viz."Numerologii I."přichází na překvapivá zjištění.

Hlavní  čísla 1-9:

Jednoduchá čísla se používají v dnešní numerologii k určování charakteru osobností, k analýze devítiletých cyklů a jejich trendů. Další čísla jsou též vibrační vlivy, které je třeba vzít v úvahu. I samotný Pythagoras, velký mudrc, matematik a filozof své doby z Řecka uvedl: "Svět je postaven na síle čísel a systém čísel pracuje v širším pojmu, neboť celý vesmír se skládá z matematických vzorců, a všechno je možné vyjádřit v číslech, které odpovídají univerzálním Božím vibracím". Proto je možné všechno, včetně jmen, písmen, slov, data narození a místa narození, přeměnit na číselné hodnoty za účelem zjištění osobnosti a osudů jednotlivců.

DEN  NAROZENÍ

Budete-li hodnotit charakterové vlastnosti, nespoléhejte na zvěrokruh. Zvěrokruh představuje EGO, které  umocňuje "Životní-Osudovou cestu" > životní plán zakódovaný v DNA. Nejdůležitější je číslo dne narození (z kteréhokoliv měsíce) > týká se  podvědomíKARMICKÉHO KONTA - povahových vlastností > je karmickým jádrem charakteru, vysvětluje,  jaký duch v těle přebývá... a určuje, jaký  osud prožijeme. To je nepřehlédnutelně vidět z celoživotní mapy jdoucích roků. Řada čísel každého roku ukazuje (podobně jako u vyložených karet), co člověka (díky povahovým vlastnostem) čeká a jaký osud prožije.

Den narození se týká podvědomí (nevědomí chcete-li), které fyzikální a chemickou cestou tvoří komunikační síť celého těla, sídlí v systému nervů a žláz, a nemůže být kontrolováno vědomím. Podvědomí, nebo také "duch těla" řídí veškerá  životní  centra a ovlivňuje vnitřní svět, citlivost, citovost, všechny duševní a biologické procesy. Opravuje poškozené buňky, hojí nemoci a uzdravuje tělo...

Kromě výše uvedeného  je největším zdrojem pudové energie a zdrojem touhy, vzmachů, konfliktů (emocí), tvůrčích činů, největší životní i psychickou silou. Že velkou část toho, co se děje v našem těle, nemůžeme nijak ovládat (např. srdeční tep, trávení...ad.), věděli lidé odjakživa. Lidské vědomí má podstatnou omezenost a řadu automatismů v těle neovládáLze například dobře ovládat deprese?  Poručit jim, aby zmizely?  Duševní procesy probíhají právě tady, odtud přichází všechny impulsy strachu, euforií, vzteku..,, ale i nápady a myšlenky > někdy i ty špatné. Proto má den narození název „psychické číslo“.  Zvěrokruh o podvědomí nerozhoduje > nemá nad ním kontrolu.  

NIC, než energie neexistuje, i v tuhém předmětu molekuly neustále kmitají. I naše myšlenky, emoce a celkové vnímání světa kolem nás jsou energetické vibrace. Magnetické a elektrické síly kosmu - tj. nepostřehnutelné vibrace se různí svým stupněm spirituality >hvězdy, planety, energie metafyzické > nadpřirozené, nevysvětlitelné..., působí přes povahové vlastnosti v každém okamžiku, v každé situací kolem každého z nás, např. přes emoce = proces prožívání, hnutí mysli, pohnutí, dojetí, vzrušení, cit, nálada, afekt, vášeň > patří k emocím.

Kdo tomu nevěří, neměl by se o numerologii, astrologii nebo věštění vůbec zajímat, protože vše uvedené je o vlivech těchto neviditelných sil, ať jde o numerologii, astrologii a věštění. Všechno je o kosmických energiích, které člověkem prostupují podobně jako vzduch. Jak též pravil Albert Einstein > energetické vibrace prostupují vším, co existuje, tedy i námi samotnými.  

K psychickému číslu:  K tomu, aby bylo možné správně hodnotit člověka narozeného po devátém dnu v měsíci, je potřebné znát trochu víc; především význam složených čísel. Všechna složená čísla k povahovým vlastnostem, se vztahují k psychickým číslům  těch lidí, jejichž datum dne narození je dvojciferné. Jsou to další vlastnosti a povahové rysy, jež vznikají vlivem složených čísel a jež se nevyskytují u lidí, narozených v období od 1. do 9. dne kteréhokoliv měsíce. Tímto jevem, tj. propojením energie dvou různých planet, vzniká kombinace povahových vlastností, která mění celou situaci. Jde o proces velmi podobný konjunkci planet, který také vede ke stejným výsledkům. Z výše uvedeného vidíte, že lidskou psychiku ovlivňují i rozdílné energie dvojciferných čísel. Je absurdní tvrdit, že když se dvojciferné číslo vykrátí na jedno číslo, tak se ta druhá energie (vibrace) ztratí. Neztratí!  

 

K životnímu číslu: Příklad: narození 12.5.1943=1+2+5+1+9+4+3=25=7 > trojka psychická + sedmička osudováU osudového čísla není bez významu ani mezisoučet - tedy číslice 2 + 5, protože obě čísla zasahují svými povahami do našeho osudu Dominantním číslem však je výsledná sedmička. Z posledních tří čísel zastává sedmička + dvojka úlohu důležitou, zatímco pětka má vliv menší.

Co se stane, když se vykrátí dvojciferné číslo na jednociferné?

Informace jsou zběžné, nikoliv podrobné, a významy čísel slouží především k predikci.

Čísla nejsou nic náhodného. Mají svoji metafyzickou i fyzickou důležitost; matematika uznává pouze vztah čísel k prostoru a času, magie čísel však jde ještě dále. Sdílí informace o existenci nadpřirozených (neznámých) sil a skutečnosti i praktiky s nimi spojené. Všechny metody věštění jsou okultního charakteru, neboť skrývají zrakem nezjistitelné síly, které ovlivňují každodenní život i osud. 

Literaturu o "Okultní filosofii o magickém významu čísel" shrnul Cornelius Agrippa 1486-1536 (filosof a mág), dále Kircher ve všech svých spisech, a z moderních autorů Bischoff v knize "Magie čísel", ale též velmi mnoho lze nalézt v okultních dílech od Léviho, Papuse a jinde.  U významu čísel neuvádím podrobná vysvětlení.

O různých technikách věštění (věšteckých systémech - včetně astrologie) naleznete na stránce > "Numerologie I."

Číslo 1:  jedničku tvoří též čísla 10, 19, 28; K osobě narozené v čísle 10 lze (kromě věšteckého významu) říci, že desítka přináší střídavé přechody energie z nižší čakry do vyšší čakry, a znovu se vrací z vyšší čakry do nižší. Uvedené vysvětluje, že člověk s 10 je sice obdařen vysokou inteligencí a integritou, má velkou trpělivost a sílu vůle, ale štěstí se neustále v jejich životech mění.

NULA za č.1 nemá  hodnotu žádnou, ale ve spojení s jiným číslem hodnotu má, a to dost významnou. Historicky nula představuje prázdnotu, nicotu. V číslech má však důležité místo ve významech čísel, protože existuje mnoho faktorů, kde nula ukazuje svoji důležitostVšeobecně značí určitou vývojovou brzdu, představuje kosmické iluze a falešný dojem, že to, co vůbec není, existuje. NULA je příčinou překážek, přináší velké transformační změny, někdy až hlubokým způsobem.  Má velkou intenzitu, takže opatrnost je nutná všude tam, kde to vypadá, že se člověk setká s extrémy...

Číslo 1, 19, 28: > další dvě složená  čísla dávají po sečtení také jedničku. Po vykrácení na jednociferná čísla to však sděluje rozdílné působení, jak pro věštění, tak povahové vlastnosti.

Čistá jednička - narození 1.dne (kteréhokoliv měsíce):  Hovoří o povaze, schopnostech, talentu, k čemu byl jedinec narozen, co ho bude v životě (s povahovými vlastnostmi) potkávat..., k čemu je předurčen, jakých poct, pracovních a řídících míst může jedinec dosáhnout,  a tak dále.

Jednička - ve věštění: sděluje, že nastanou nové změny, nový život..., a jaké změny v hlavní oblasti to budou atd.

číslo 19:  Pythagoras ho sice vykrátí na číslo 1, přestože jde o složené číslo - dvou rozdílných energií  Slunce+Mars. ale tyto energie se po vykrácení nevytratí.    

číslo 28:  Opět jde o dvě různé, míchající se energie, a to energii Měsíce + Saturnu. Osoba s číslem 28 musí čelit tvrdé konkurenci a překážkám...  Příkladem může být ex-prezident Miloš Zeman, neustále musel něčemu čelit, má mnoho nepřátel, a dokud nebyly prezidentské volby veřejné, k tomuto zvolení neměl šanci. Až jej na toto vrcholné místo zvolili lidé ve veřejných volbách. V životě prožil mnoho úskalí, musel čelit četným překážkám a začínal znovu a znovu...

Číslo 2 nebo 20:    Dvojka není špatným číslem, ve věštění může přinést nový milostný vztah,  blahobyt, zabezpečení, finanční příjmy, nabytí majetku, koupi movitých věcí apod. Samozřejmě může přinést rozpad vztahu, rozvod ap., každé číslo má pozitiva i negativa, to záleží, jaká další čísla se na dvojku napojují > nevěští se pouze jedním číslem > jako řada karet tarotu (nebo jiných karet) ukazuje souběh dějů s výsledkem pravděpodobné budoucnosti. 

Číslo 20:  > NULA za dvojkou představuje brzdu...  U lidí narozených 20.dne to přináší (díky nule) odlišné vlastnosti než má jedinec s čistou 2 nebo 11. Pro věštěnídvacítka zvláštní výklad; je  výzvou k akci z nějakého většího důvodu, účelu nebo povinnosti... Co to bude, ukazují další čísla.

Číslo 3 nebo 12:    Trojka je pod vibrací Jupitera > značí "velké štěstí". Pythagorovo učení  12 vykrátí též na trojkou, ale pro věštění to nelze použít, bere se v úvahu význam celého čísla 12 (např. jako u tarotové karty), což znamená něco jiného, představuje "cestu údolím tmy, je portálem stagnace, slepou uličkou... 

Záhadnost čísla 3 v osobním (cyklickém) roku:  

Osobní rok 3 vyjde po vykrácení dvojčísla na trojku, často z č.12 (1+2=3), což může utěšit, že se špatné obrátí ve štěstí. A tak to i mnozí věštci prezentují. Jestli jste si však všimli?, že na stránce s "ceníkem" (v bodu 1 + 3) uvádím  dvanáct příkladů, kdy v tomto osobním roce lidé zažili velmi nepříjemné události nebo zemřeli.  Stále jste přesvědčeni, že když se dvojčíslo vykrátí na jednočíslo, tak se metafyzický význam neboli druhá energie - vibrace ztratí? Numerologické příklady ukazují, že neztratí!  Dvanáctka je bohužel pro okultní (věštecký) význam nejen stagnace a slepou uličkou, ale i tím, co lidé ve 12 příkladech prožili, protože 12 je varováním před fatalitou.

     Co značí slovo "fatalita, fatální"? > "Neblahý, osudový, osudný, neodvratnost, neštěstí, rána osudu, pohroma", znak krajních události, neplatí to ale vždy! A to je také jeden z důvodů, proč nelze pouhým osobním rokem věštit. Nemíním nikoho strašit, 12 příkladů  (dalším numerologům) potvrzuje, co se po vykrácení dvojčísla stalo, když se použilo k věštěníDvanáctka je číslem nebeské správy, může přinést "postelové radosti...", nelze vyloučit šťastný zvrat situace a další, ale v každém případě značí karmu a záhadný karmický dluh.

(1) Aby se dalo zjistit, co se bude s největší pravděpodobností dít, musí být další výpočty k identifikaci, co všechno se v pozadí cyklického roku skrývá. (2) Kromě uvedeného se musí hodnotit, co vypovídají čísla z data narození > nakolik je např. člověk karmický (1,2,3x). (3) A nakonec některé číslo, přestože člověk není karmický, má ze dne narození nebo z osudového čísla vtisklé životní varování před konkrétním nebezpečím. K tomu lze přihlédnout zvláště, když věštecká čísla něčím shodným varují. Když se všechny tyto informace dají dohromady, pak lze předpovídat, co s největší pravděpodobností nastane. To platí pro jakýkoliv cyklický rok a hodnocení jakékoliv věštby.  

Číslo 4 nebo 13:   Čtyřka je sice obávaná, ale může přinést peníze a majetek... Třináctka je obávanější, protože bývá  o bolestivých změnách...,  má také název "SMRT", což platí i pro tarotové karty.

Číslo 5 nebo 14:     Pětka  při rozhodnosti a dobrém plánování slibuje pracovní a finanční úspěšnost... Číslo 14  v predikci nabádá "k umírněnosti..., jinak dojde "k náhlým - prudkým neočekávaným změnám". Jde o rizika spojenými v důsledku neprozíravých rozhodnutích a jednání..." S pozitivními čísly přináší nečekané pozitivní změny...  

Číslo 6 nebo 15:    Šestka značí "malé štěstí", v predikcích obvykle přináší finanční zlepšení, život nabízí nové pozitivní možnosti... Okultní význam říká, že 15 může být  dobrým číslem pro příjem laskavosti, dárků a peněza může přinést finanční štěstí, když je spojeno se silným pozitivním číslem; V opačném případě přinese destruktivní situace, obzvláště, když se dostane do kontaktu s jedním ze základních čísel 4 a 8, nebo s oběma z nich. To může přinést ztráty a pád... v čemkoliv.

Patnáctka název "Ďábel" (také i v tarotu), a již samotný název napovídá, že v okultním skrytu (jakékoliv věštění je okultní) jde o spojení se ZLEM; "silným nepřítelem, který člověka pokouší ve všech možných projevech - od peněz a úspěchu, až po zradu, ztráty, vězení... včetně nejhoršího".

Číslo 7 nebo 16:   Sedmička představuje "citovou karmu", často přináší změny, nové smlouvy, cesty...může přinést i pozitivní změnu, úspěch..., ale protože to je karmické číslo, objevují se i nepříjemné změny...

Šestnáctka:  nedobré číslo pro věštění,  ukazuje  zničení pýchy a marnosti, čištění ducha, úpadek, ztráty, nehody..., 16 je o pádu ega. Jedině pokora vede k úspěchu, protože naučí sledovat náznaky vyšší reality. Boží úder (na obrázku) rozbíjí babylonskou věž, kterou stavěli do nebes. Ti stavitelé, kteří přežili se již vzájemně nedorozuměli, protože každý mluvil jinou řečí.  

Jeli v blízkosti č.16 pozitivnější číslo (čísla), člověk pociťuje situační těžkosti,  ale nemusí to dopadne špatně > číslo 16 dává s předstihem nadvědomí vyšší realitu, která nemusí vpadnout do života, jestliže pro to člověk něco udělá...

Jde-li o predikce, používají se i dvouciferná čísla. Pokud chcete 16 vykrátit na č. 7, popření šestnáctky nelze za věštění považovat, protože sedmička nemá pro věštění stejný význam.

Číslo 8 nebo 17:   Osmička v numerologii název: "Velká karma - materiální a fyzická", často spojována s bolesti a dalšími nepříjemnostmi. Je též spojována s přírodními katastrofami, v dalších odstavcích jsou příklady katastrof s č.8. Představuje karmický dluh z minulosti.  Spojení s energií 4 je zdravotní hrozbou; Ve spojení s energií 9, je hrozbou způsobenou nehodami.. Osmička, ale též přináší "velké peníze i bohatství...".

Číslo 17:   Sedmnáctka v predikcích představuje ochranu Boží láskou a pomoci, dobré vyhlídky, nové naděje, cestu ke zlepšení a štěstí..., je to šťastné číslo, ale nesmí být spojená s číslem 4 nebo 8.

Číslo 9 nebo 18:  Devítka je znamením možných změn - jakýchkoliv. Numerologové u osobního roku 9 možnost změn sdělují. Je pravdou, že se to tak občas stává. Číslo 9 z numerologického hlediska představuje vibraci, která je pod vlivem planety Mars (v mytologii bůh války), jež symbolizuje agresivitu a násilnosti..., což se týká i nehod, zranění, operací atd. To se kromě životních změn stává také. Astrologie přisuzuje Marsu také násilnosti, agresivitu, krutost... a další škodlivosti.  Okultní význam číslo 9 rozebírá více a uvádí, že v čísle 9  je ukryto číslo 666. Tři šestky znamení ďábla, znamení "Šesti padlých andělů" > srozumitelněji Satana > velkého ZLA.

Jak je 666 ukryto:  Když se 666 sečte 6+6+6, vyjde číslo 18; Když se číslice 18 (1+8) opět sečte, vyjde číslo 9. Takže jednociferné číslo 9 skrývá trojmístné číslo pekelné bestie, šelmu 666; číslo síly, anarchie a smrti; v hebrejštině jméno Samael > jméno "pána temnot"  Pokud nějaké numerologické číslo stojí za to analyzovat znovu a znovu, je to číslo 666, neboť jde o symbol Antikrista - Ďábla. O tom existují četné numerologické výklady, a většina z nich jsou biblické interpretace, které se shodují a potvrzují i biblická proroctví. Nelze se divit, že je devítka spojována také i s nedobrými změnami nebo neštěstím..

Číslo 18:  pro věštectví (nikoliv pro datum narození) značí "Temnou, černou magii,  je číslem okultismu, a považuje se za velmi temné číslo dogmatu a velkého pokušení", je znakem "oběti" + dalšího. Osmnáctka  je číslem skrytých přeludů, životních nástrah a pastí...  Zkušenosti  z  věštecké praxe to potvrzují.  

Číslo 19 + 20:  jsem uvedl nahoře u čísla 1

Číslo 21:  Je to pozitivní číslo, jako číslo 3 > představuje vzestup a úspěch, příznivou dobu pro větší úspěch, finanční zisk, celkové zlepšení zdraví i životních poměrů a konec komplikací... Je-li však 21 spojená s negativními čísly, které působí na jeho pozitivitu, značí stagnaci, neúspěch, citové a hmotné ztráty, frustrace, řešení právních sporů... Tak jako u karet, když za pozitivní kartou stojí karty pro ztráty...

Číslo 22: (v tarotu > 0)

Numerologie v predikci využívá i význam tohoto čísla, má název "Blázen", takže přinejmenším sděluje "chyby, nerozumná jednání, rozhodnutí", na základě kterých dojde k neradostným událostem, anebo nenastane pozitivní výsledek. Ať jde o pracovní, finanční či vztahovou oblast. Je to nejsilnější číslo, často nazývané "Stavebním mistrem".  V numerologii se 22 využívá pro věštění, přestože označena tarotová karta pro "Blázna" číslo nemá. 

Narození pod číslem 11. či  22.dne, nebo jsou tato čísla osudová, mohou se snadno srazit z vlastních ambicí, což způsobuje těžké vnitřní tlaky, až duševní potíže.  Podobně jak při zdvojeném číslu 11, tak 22 čísla patří dobyvatelům a světcům, kteří propadli volání kříže. V každém případě v sobě nesou vliv vesmírného řádu. Číslo 11 svého nositele nutí, aby to, co intuitivně cítí, realizoval... Číslo 22 zase může být i stavitelem v tom nejširším slova smyslu. Je to poslední číslo, které vede k nekonečnu a k Bohu. Pro člověka bývá ale těžké č.22 unést, neboť je neustále ve spojení s božským principem. Všechny vlastnosti předcházejících čísel jsou v něm obsaženy s cílem dosáhnout univerzálnosti.

Dvaadvacet s sebou nese psychické dary, jako je zvýšená citlivost, fantaz často zaměňovaný za intuici, ale i duchovní probuzení s nástrahami a zaměňováním reality s fikcí. Příkladem může být  krach cestovní kanceláře Václava Fischera s ročními obraty 5 miliard; kterému zabavili všechen majetek a ze slavného podnikatele se stal číšník roznášející pivo... 

Číslo 33:  Je nejvlivnější ze všech čísel. Sečtením celého data narození vzniká 33, která se pak vykrátí na číslo 6. Musí se ale vzít v úvahu z jakého čísla je šestka složená.  Číslo 33 je mistr učitel, kombinuje 11 a 22 a přináší svůj potenciál na další úroveň.  Vyjádříme-li naplno, 33 postrádá osobní ambice, a místo toho se zaměřuje značné na schopnosti  duchovní a k povznesení lidstva. Jejím odhodláním je usilovat o pochopení a moudrost, než kázat ostatním. Číslo 11 představuje vizi; číslo 22 spojuje vizi v akcí; číslo 33 nabízí pomoc ve světě.

Čísla karmických dluhů:

Představují vlivy z akcí v předchozích životech, které je třeba překonat v tomto životě. Pokud se tyto čísla nalézají mezi hlavními čísly a v různých cyklech během našeho života, mají velký význam. Každé uvedené číslo má své unikátní vlastnosti, a své vlastní zvláštní obtíže. Některá čísla jsou karmickým dluhem proto, že objektivní empirické výzkumy po tisíce let důkladně prokázaly, že souvisí s mnohem vyšším životním protivenstvím a zátěží.

Karmická  zjištění:

Zajímavé odhalení karmických vlivů s duchovní hodnotou mají vliv na  život. Ukazuje průběžné karmické situace jedince na základě data narození, a zdůrazňují charakteristické rysy, což pomáhá poznat příčiny nešťastných vztahů. Pocity lásky, nenávisti a křivdy přesně odpovídají tomu, co je uloženo v karmě člověka.  

 

Čísla karmického dluhu řeknou cosi o  překážkách, kterým můžeme čelit, ukazují, jak najít příčiny svých aktuálních problémů, jestliže je nevnímáme a nevíme proč se vracejí. Čísla jsou založeny na starých principech astrologie a numerologie, každý z nás je duchovní bytost, která prošla inkarnacemi na cestě k evoluci. I když jsme na této cestě nashromáždili bohatství moudrosti, také jsme  udělali mnoho chyb. Pomáhají zjistit, proč je dosahováno opaku toho, co chceme dosáhnout.

Čísla karmických  lekcí

Karmické lekce vstupují do další skryté říše, která řídí touhy a ambice, jichž si člověk ani nemusí být vědom. Zvláštnosti se projevují v průběhu cyklů osobního roku, měsíců nebo ve stresu. Podrobnější pohled přes karmické lekce ukazuje příčinu týkající se dlouhodobých problémů, které karmická energie přitahují. Karmických lekcí  je méně, než dominujících karmických dluhů.

Vzájemný vztah čísel 8 + 4,7,9 s událostmi:

Někteří lidé při katastrofách zázrakem přežijí. Nepodíleli se na skupinovém osudu (karma skupinová..), takže i přestože byli na místě katastrofy, a nebyla tam odpovídající příčina pro úmrtí, události přežili. Člověk nejen vytváří své vztahy k ostatními lidmi, ale jeho osobní karma je součástí nejrůznějších skupin (rodiny, národa, rasy...) a svými nitkami se vplétá do celkové tkaniny hromadné karmy, každé z těchto skupin. To jen k vysvětlení, že někteří hromadné neštěstí, útok, katastrofu... přežili.

Souvztažnost k číslu 9 (Mars):

Číslo 11 v predikcích:

V pozitivním významu: Život, energie, zdraví, smyslnost, úspěšný boj s překážkami nebo komplikacemi, překonání překážek... Jedenáctka též z různých důvodů přitahuje osudové partnery. 

V negativním významu: Hrubost, násilí, brutalita, zradu ze strany přátel, ale také od tajných nepřátel atd. V 11 astrologickém domu např. vládne URAN, SATURN, v povýšení  MERKUR. Vědci přičítají URANU vliv na přírodních katastrofách, v blízkosti rovníku působí jako obří vysavač, který z mraků vysaje  elektromagnetické částice, i když je 3,14 miliard km vzdálený od Země. Planeta URAN je  jinak vyšší oktávou MERKURU, a PLUTO (č.22) zase vyšší oktáva MARSU; viz. > Tabulky

Teroristický útok v USA -  11.9.2001

Výše uvedený 11 den + 9 měsíc = opět č.11; Od tohoto data do konce roku  zbývalo 111 dnů; Rok má 365 dnů, když se od 365 odečte 111 = 254 dnů, ale 2+5+4 = opět 11.  Na palubě letadla údajně bylo 254 cestujících, což  je 2+5+4 = opět č.11  Mnoho podivných shodností.

Foto zachycuje podobiznu ZLA

Uvedl jsem několik příkladů o číslech a jejich korelaci.  Významy čísel se lidstvo začalo zabývat již před 5 tisíci lety (viz. Hermes Trismegistos), své poznatky využívá, aby se lidé vyhnuli zvratům... Existují síly, které mají nad námi větší  moc než  my. Můžeme je nazvat osudem, Boží mocí nebo "nekonečnou Sílou", která  řídi  chod celého vesmíru... Určitě jste už četli o recesistech, kteří v žádné takové síly nevěří, viz níže

Numerologie a věštění

Od pradávna existuje numerologie popisná a věštecká, což uvádím na mých stránkách  několik let.

Život v devítiletých cyklech 1-9, skončí-li osobní rok 9, začíná opět osobní rok 1, a tyto čísla osobních roků se opakují dokola celý život. Jaký tedy budeme mít osobní rok, musí sdělit další čísla, jež odhalují, co všechno osobní rok přinese, zda to skutečně budou slibované pozitivní věci, anebo skrývá i něco jiného..., neboť na život člověka působí (kromě viditelného) i jiné hybné (neviditelné) síly.    

Rozbory vztahů:

Kdy má partnerský rozbor smysl:

  1. Pokud chcete poznat silné i slabé stránky vašeho vztahu.

  2. Procházíte-li partnerskými krizemi a chtěli byste se toho dovědět víc.

Pokud jsou mezi partnery energie disharmonické, vztahy jsou na 90% též disharmonické. Analýza sděluje úroveň kladů a záporů, zraňované city přináší konflikt, a řešení klidu  bývají mnohem složitější než u jedinců v harmonickém složení. Dvojice mívají rozdílné představy o tom, co by měl druhý partner dělat a dochází k odcizení. 

Kompatibilita ovlivňuje míru štěstí v osobním i partnerském životě, sděluje, jak silné bude pouto (nikoliv pouze sex) mezi partnery. Každý má svůj způsob myšlení, chování a různé  vyjadřování pocitů. Buď jsou společné energie partnerů v synchronizaci nebo rozporuplné. Je-li partnerská úroveň kompatibility chudá, značí to časté konflikty. 

Kompatibilita se obvykle bere v úvahu, když chtějí dva lidé vstoupit do vztahu. Může jít o obchodní, partnerský - manželský  vztah. Anebo jen o náhodný úlet.  Pomůže dobře vysvětlit, proč můžete být přitahovány k těm, kteří se narodili v určitých datech pro vás. Kompatibilita je také konzultace k určení úrovně mezi bratrem a sestrou, otcem a dítětem,  matkou a dítětem, šéfem a jeho podřízeným, učitelem a jeho žákem a tak dále.  

Vztahy přicházejí v mnoha formách a je nemožné běžným způsobem zjistit bez rozboru dat narození, protože to je jediné, co tvoří pevný základ našeho charakteru a osudu. Mnozí  dobře ví, že je mnohem snazší se přestěhovat, změnit své zaměstnání než najít vhodného partnera k soužití.Takže můžeme někoho strašně chtít, ale ten druhý nás chtít nemusí. Lidé se rozcházejí, děti nejsou pojistkou, rozcházejí se lidé i s pěti dětmi. Harmonické a klidné rodinné zázemí je sice sen každého, ale máloco se dokáže tak rychle vytratit, jako ideály. Byl by člověk slepý a hluchý, kdyby ty soustavné rozchody partnerů nevnímal.

v DNA je zakódovaná osudová cesta: 

Ruský biofyzik a molekulární biolog Pjotr Garjajev a jeho kolegové zkoumali vibrační chování DNA, které je nejen zodpovědné za stavbu našeho těla, zdraví a nemocí, ale také slouží jako úložiště dat a komunikace.  Genetický kód se z 90% řídí stejnými pravidly jako lidský jazyk. Proto esoteričtí a duchovní věděli po věky, že naše tělo je slovy jazyka a myšlením programovatelné, protože v DNA  je zakódovaná kvantová instrukce a informace které mluví s lidským tělem.

Paměť DNA je spouštěna v přesně určených cyklech. Tyto kodexy probouzí změny mysli a evoluci vědomí. Vědomí a číselné kódy DNA určují naši existenci. Duch  pomáhá si uvědomit, že duše (schránka ducha = tělo-mozek-vědomí-rozum-logika)  je jiskrou fyzického programu, který je u konce a měl by se rozvinout zpět do stavu vyššího vědomí. To slouží k odemčení podvědomí a zakódované genetické paměti k duchovním a fyzickým prožitkům. To také může odkazovat na vzestup a pád civilizací, našich osobních zkušeností a poznatků..., a tak se i tyto smyčky projevují v časových cyklech. Každý má v sobě zakódované specifické symboly, které nesou vibrace a informace o naši existenci a jeho programu. Všichni jsme kódováni pomocí spouštěčů v podvědomí a informace spojené s životní cestou již předem předurčují naše osudy.

Úspěch nemá 1 aspekt; materiální bohatství je pouze jednou složkou. Úspěch  představuje cestu, nikoli místo určení. Materiální blahobyt je pouze jednou z těch věcí, která nám životní cestu zpříjemňuje,zahrnuje dobré zdraví, energii, naplňující vztahy, psychickou vyrovnanost, pocit pohody a klidnou mysl.

NEMOC a ZDRAVÍ

Doporučuji knihu "Diagnostika karmy" od S.N.Lazareva"  - nemoc je příčinou, proč se člověk začne  zabývat hlouběji  sám sebou. Většinou jde o dlouhodobou a obtěžující nemoc. Člověk zkoušeným osudem začíná tušit, že bude muset učinit větší rozhodnutí a vyvinout mnohem větší úsilí než jen  zajít za lékařem a pro léky. Někdo se začne věnovat světu jógy, meditačním cvičením apod. Ale díky mnohaletému ataku depresí přesto nemusí meditační cvičení a antidepresiva úplně pomoci. Imunita bývá kvůli "psychickému vyhoření" u některých  tak nízká, že nepomáhá jóga, vitamíny, česnek ani bylinkové čaje.

Pokud se jedná o duchovní souvislosti, člověk dojde k poznání, že smýšlející Duše by žila v mnohem větší spokojenosti, kdyby začala DŮVĚŘOVAT v existenci  "Vyšších principů", které dokážou účinněji pomáhat z problémů, jež přesahují lidské možnosti.

Je-li člověku dlouhodobě mizerně, přichází na to, že viníkem neřešitelných potíží je zřejmě on sám, a že změna "víry" může přinést marně hledané řešení. Pro spokojenější život je užitečné respektovat, že mozek současně slouží:

Materialismus je jen  jinou formu víry, která VĚŘÍ pouze tomu, co lze vidět, zvážit a změřit, zkoumat smysly a vědeckými přístroji. Ale současné astrofyzikální vědy ukazují, že materialisty jediný uznávaný „hmotný svět“ tvoří jen 4 % z celého vesmíru a v tomto prostoru existuje cosi, co je lidskými smysly a přístroji z 96 % nezachytitelné, a tvoří  naprostou většinu.

Správné či nesprávné informace nepřichází jen od jiných lidí, ale i skrze inspiraci, vnuknutí a intuici. Jsou vnuknutí dobrá, ale také zlomyslná, má-li být člověk vytrestán... Zajisté věštění ukazuje, kam  život člověka směřuje...(nebo bude směřovat),  z toho lze  cestu ke štěstí, anebo "do pekel" vidět. Čemu člověk věří či nevěří je závislé na tom, čím jeho duše žijeIluze a klamání sama sebe ke ŠTĚSTÍ a spokojenému životu nevede, a DOBRO se ZLEM jsou jen součástí přírodních zákonů.

Často se lidé pouštějí do překotných změn zrovna v době, kdy jejich roky zvěstují ztráty,  taková doba se považuje za RIZIKOVOU. Cestovní kancelář Václava Fischera do 9 let - totálně zbankrotovala dvakrát po sobě. Fischer Air, s.r.o. a Cestovní kancelář Fischer, a.s. ještě v roce  2002 zaměstnávala přibližně 100 stewardů, 40 pilotů, 12 mechaniků a 12 dispečerů. Jeho cestovní kancelář přepravila každý rok asi 330 tisíc zákazníků a dosáhla  obratu kolem pěti miliard korun. Jenže podnikatel si bral dluhy aniž by tušil, že ho další roky finančně zatíží, takže se splácením vysokých částek bude "utrum".

Naše duše se neustále učí, aby neprožívala časté "očistce", podle Wikipedie tvoří svět až 80% buddhistů, neboť tato filosofie pocházejíc z hinduistického náboženství dává mnoho rad, jak "duševním očistcům" předcházet. Jenom v Číně je asi 1,5 miliardy buddhistů, viz "Karma a reinkarnace" Edgar Cayce, jasnovidec napsal také knihu o "Reinkarnaci" - viz "Jasnovidci".

Štěstí

Ve správný čas a na správném místě si lze štěstí "chytit". Hodně lidí mělo štěstí v ruce, ale nechali ho utéci, jako vodu mezi prsty. Člověk je idealista a někteří jsou celoživotní hledači ideálů, myslí si, že někde čeká ještě lepší ideál, a tak stále hledají... Možná jednou to štěstí najdou, až ve správný čas - na správném místě štěstí opět "chytnou za pačesy".

Mnoho lidí roky se štěstím promarnilo, mysleli si, že si je najde samo. Ale vesmírné zákony dbají, abychom se přičinili, protože "Zadarmo ani kuře nehrabe", samo se nic neudělá Stejná osoba má různý osud v různých dobách“. Kupříkladu Václav Havel by se nikdy nestal prezidentem před rokem 1989, bez ohledu na to, jak by se usilovně snažil.  Ale prezidentem přeci nechtějí být všichni - je spoustu věcí, které přináší štěstí.


Význam čísel je vložen i do TAROTU

U tarotových karet, jak velkých, tak v malých arkánech má většina karet pozitivní a současně i negativní významy. Z karet "Mečů" mají  lidé hrůzu, neboť i jejich pozitivní VÝZNAMY  jsou STRAŠIDELNÉ. A ty, které mají NEGATIVNÍ VÝZNAMY, jsou ještě více STRAŠIDELNĚJŠÍ. 

ESO  mečů: Pozitivní význam: Příznivé pro finance, Síla; Náhlá pracovní změna...

Negativní: Sebedestrukce; Násilí; Tyranie; Zraňující spory; Operace... 

2 mečů: Pozitivní: Patová situace, Blokády, Dualita, Neexistující řešení...

                         Negativní: Napětí; Stavy odporu; Úzkost; Rozčarování; Rozchod... 

3 mečů:  Pozitivní: Bolesti; Starosti; Smutek; Žal; Nepřátelství; Zlomené srdce...

                         Negativní:  Obvinění; Ztráty; Odloučení; Rozchod; Rozvod; Deprese...

4 mečů:  Pozitivní: Pracovní potíže, nezdar; Síly u konce; Násilné změny...

                         Negativní: Neplodnost; Nemoc; Hospitalizace; Neštěstí; Nehoda...

5 mečů:  Pozitivní: Porážka; Násilí; Ponížení; Propad u zkoušek; Neúspěch plánů...

                         Negativní: Prohra; Finanč.ztráty; Problémy; Úřední - soudní spory; Rozchod...

6 mečů:  Pozitivní: Změny a odchod; Rozloučení; Útěk; Vystěhování...

                         Negativní: Rozpad jistot; Změny ve vztahu; Rozchod; Bolestný odchod...

7 mečů:  Pozitivní: Intriky; Klam; Zrada; Ztráty; Ztroskotání plánů; Marnost...

                         Negativní: Konflikty;Být podveden,okraden-vykraden; Deprese;Špat.zdraví...

8 mečů:  Pozitivní: Pokoření; Ponížení; Útisk; Ublížení; Duševní potíže...

                          Negativní: Překážky; Zrada; Úzkost; Traumata, Nemoc; Nehoda; Neštěstí...

9 mečů:  Pozitivní: Velké starosti; Existenč.ohrožení;Těžká nemoc; Šok; Zlý osud...

                          Negativní: Samota; Starosti; Hrůza; Deprese; Násilí; Neštěstí; Smrt...

NEJDE VŠAK JEN O KARTY MEČŮ

7 holí:        Pozitiv: Soudní a jiné pře; Přerůstání problémů; Krize...

                              Negativní: Překážky;Bezradnost; Újma; Nepřátelé; Těžkosti - vztahy - práce... 

9 holí:          Pozitiv: Pochybnosti; Nevrácená půjčka; Omezení, Ohrožení; Zranění...

                              Negativní: Překážky;Nepřízeň všeho druhu; Těžkosti; Deprese... 

10 holí:      Pozitiv: Slepá ulička;Špatná perspektiva; Krize;Útlak;Vyčerpání;Pracovní stres...

                               Negativní: Prohra; Trápení; Osamělost; Beznaděj; Nátlak; Deprese;... 

5pentaklů:   Pozitivní: Chudoba;Ztráta majetku,domova;Nouze;Muka;Ohrožení;Zhroucení...

                              Negativní: Krize;Hroucení; Úpadek;Ztráty;Bankrot; Trosky;Samota;Slzy... 

4 pohárů:  Pozitiv: Nuda;Nespokojenost; Zklamání;Hořkost; Nelibost; Pasivita...

                               Negativní: Konflikt vztahu;Vztah vyprchal;Nenavázaný vztah;Raněné city.. 

5 pohárů:  Pozitiv: Ztráty;Zklamání;Smutek;Bolest;Bezmoc;Existenční potíže;Deprese...

                               Negativní: Skandál; Ztráta peněz; Neúspěch; Frustrace;Rozchod;Potrat... 

7 pohárů:  Pozitiv: Sny; Nereálné očekávání; Zmatek; Bloudění...

                               Negativní: Omyly; Pracovní nezdary;Nespokojenost; Kruté vystřízlivění... 

8 pohárů:   Pozitiv: Změna práce či místa;Rozluka;Zklamání;Smutek; Žal; Život.změny...

                               Negativní: Nechtěné změny, Ztráta práce; Prohra; Úpadek; Rozchod... 

Druhy numerologii:      viz."Numerologii I."

Co všechno tvoří náš: viz."Numerologie II."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

 

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Geopatogenní zóny - příčina chorob I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I  Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva

 

Webdesign: J.Bajura