Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, velmi mě těší, že jste uvedené stránky navštívili.  Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

   

  

                        VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

                                                   Co nabízím

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

       Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízím: Čtení a věštění z tváře (fyziognomie); Věštění z ruky (chiromantie); věštění z karet; numerologické věštění, I-ťing

Lidé, kteří začínají trpět přetížením, si vykládají karty před každým sebemenším rozhodnutím. Čím častěji se karet ptají, tím častěji jim karty ukazují jenom denní zážitky, a nikoliv výsledek dalšího vývoje. Čím méně často se člověk s kartami radí, tím dále rozezná závažnější věci. Malá rozhodnutí samozřejmě nepotřebuje rádce žádného. Není potřebné se neustále ptát karet, tohoto životního rádce nebo věštce, protože tak se člověk může ochránit od závislosti. Aby člověk všechno ve zdraví přestál, je třeba se naučit vidět jasně, vidět pravdu, naučit se vidět správnou cestu pro svůj život. Na každý stav je dobré se dívat z několika perspektiv. Jestliže v kartách vyčtete něco, co vás zneklidňuje, vyčkejte nějaký čas, možná změníte svůj zásadní postoj k otázce, která vás zneklidňuje, a potom se karet zeptejte znovu. Uvidíte, že budoucnost bude vypadat úplně jinak.Podvědomí musí být v době výkladu klidné, aby člověk byl schopen mu správně naslouchat. Jinak s vyhodnocováním informací pravděpodobně  dojdete ke  zkreslenému  výsledku.

Neexistují problémy, které je třeba považovat za absolutně negativní. Když věci v klidu rozebereme a rozumově zhodnotíme, většinou zjistíme, že to vůbec není tak zlé. Když se  člověk naučí vidět pravdu, zjistí, že jeho podvědomí nezná žádné ne. Zaručeně nám dává pravdivá hlášení. Až když je sneseme, muže se člověk naučit vidět do budoucna a na onen svět. Všichni pracujeme s jednou nekonečnou silou, a všechny nás provázejí naprosto totožné přírodní zákony vesmíru. Každý k tomu máme k dispozici ohromné mocenské prostředky, a to je moc přání a moc myšlenek. Vše, co přichází do našeho života  do něj přitahujeme, a je to přitahováno na základě představ v naši mysli. Každá naše myšlenka je realita - je to síla.

Člověk přejde most, až když před ním stojí. Je třeba žít přítomností a vychutnávat ji, když se vynoří problém, hledejte řešení v budoucnosti. Čím méně strachu budete mít, tím méně se vám toho stane.

Každý z nás se bojí něčeho jiného, většinou mají naše obavy něco společného s budoucností. Z toho plyne, že občas pro klid duše lidé věštění potřebují, a  proto jej vyhledávají. Může to být kvůli různým situacím, například: 

Věštění pomocí numerologie: Tímto rozborem lze zjišťovat mnoho důležitých věcí, například rozbor vztahů, profil osobnosti, dědičnost zdravotního stavu, krátkodobé a dlouhodobé věštění atd. Zákony vesmíru  působí mocně, když se pochopí jejich principy, přestanou se těžkostí a nezdary projevovat, upraví se i zdraví. Účinek přírodních zákonů by se člověk měl naučit využívat ve svůj prospěch, například k uzdravování, k úspěchům a překonání těžkostí. 

Věštění z tváře - tvář a dlaně rukou jsou mapou našeho života. Podle toho, co se v naši duši prožíváme, se na těchto kožních lištách ruky a partiích tváře vytváří čitelné informace, které sdělují, jakým směrem se ubírá náš život. Čtení z tváře lze využít pro rozbor osobnosti, budoucnosti, tělesné a duševního zdraví, ukazuje náš vnitřní potenciál, nadání a umělecké sklony, dědičnost, plodnost, informace o dětech - vztahy rodičů a dětí i předběžné zdraví dětí, finanční úspěšnost, v kariéře, rodinném životě,

 

 informace o cestách a cestování, o zdraví, dlouhověkost, důležitá životní období, o lásce a, vztazích, o financích, co udělat pro zlepšení zdraví udělat (pokud není dobré). A tak dále. Na tváři je až kolem 600 znaků, z kterých lze číst. Šipky na fotografii ukazují důležité věci pro předpověď budoucnosti.

Věštění z ruky - rozbor oblasti citů, lásky, domova, kariéry, zaměstnání, bydlení, financí, štěstí v loteriích a výhrách, financích a pracovní činnosti, plodnost, děti, stěhování,  nadání a umělecké sklony, cestování, daleké cesty, co cesty předpovídají, tělesné a duševní zdraví, informace  o zdraví důležitých orgánů fyzického těla - gynekologické, urologické, zažívací a vyměšovací, příp. alergie, srdce a páteř, jaké bude těhotenství a porod, jak zlepšit plodnost, o čem napovídá oblast rodiny a majetku, finanční a majetková úspěšnost, nadání k léčitelství a ezoterice, intuice, předurčení k práci s lidmi, hmotné zabezpečení atd. Na uvedené dlani je vidět, že osoba je plně zasycena svým životem.

Věštění z karet - k budoucnosti, lásce a vztahům, domovu, práci, zdraví, financím a majetku, k nedořešeným - otevřeným záležitostem, věštění k položeným otázkám a konkrétním problémům - například: "Co předpovídá první možnost, co druhá a k čemu rozhodnutí povede?  Dotazy na osoby blízké či jiné... - více viz. kartářské techniky

Věštění pomocí mincí (I-ťingu) - využívá se v situacích, ve kterých se člověk  nedokáže orientovat.Odhaluje totiž možnosti, jež mohou nastat, když se splní ta či ona podmínka nebo když se využije určité příležitosti. Samozřejmě I-ťing lze použít i na jiné životní záležitosti. I když bývalý čínský diktátor Mao Ce-tung byl nevěřící (jež před mnoha lety zemřel), tak tomuto způsobu věštění hluboce věřil a nechával si jej pro důležitá rozhodování dělat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

CENÍK

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

  Zajímavosti

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Čím je vykonávan osud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I