Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

 

Z  PÍSMA  SVATÉHO - BIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah stránky

  1)  Proč zůstávají některé modlitby nevyslyšené
  2)  Rakovina je lékem na spásu duše: z
"Diagnostiky karmy"

  3)  Čím je vykonáván osud?

  4)  Zákon reinkarnace

  5)  ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY
  5)  Uzdravení skrze modlitbu

  6)  LÉČITELSTVÍ
  7)  Ďábel alias léčitel

  8)  KRUH PŘÁTEL mrtvého léčitele Bruno Gröninga

  9)  Amorth Gabriele - Exorcisté a psychiatři

10)  Uzdravení rakovinných nádorů mozku a jiných druhů rakoviny
11)  Zkušenosti z boje proti neviditelnému zlu
12)  Infiltrace zlého ducha do života lidí
13)  Fyzické a psychické potíže

14)  POSEDLOST - Magisterská diplomová práce Katedry psychologie v Olomouci

15)  Psychiatr Scott Peck v boji proti neviditelnému ZLU

16)  Jak je to s věštěním?

17)  Satanovo vláda

18)  Čtyři fáze uctívání satana

19)  S Boží milostí nelze kupčit

20)  Co dokáže démonický vliv

BIBLE  PROTI  STRACHU A ÚZKOSTI

Sociologové se začali zabývat tím, co lidem pomáhá udržet si zdraví a prožívat pocit štěstí. Zjistilo se, že víra v Boha a zásadovost při praktikování náboženského života významně přispívají k duševnímu, tělesnému a emocionálnímu zdraví. Víra lidem pomáhá rychleji se vzpamatovat z nemoci či ze ztrát, přispívá k prohloubení vztahů, obohacuje manželství a rodinný život a obecně zvyšuje pocit životní pohody. Důvodů k tomu je mnoho, ale tím nejdůležitějším je skutečnost, že víra lidem pomáhá pozitivněji reagovat na nepřízeň osudu, úspěšněji se vypořádat s těžkostmi a pokud je to nutné, lépe se přizpůsobit okolnostem. Zdá se, že víra dává lidem sílu k tomu, aby byli silnější, zdravější a moudřejší.

Člověk je zatěžkán každodenními velkými i malými starostmi, které ho přivádějí do strachu z toho, co se stane? Úzkostlivé stavy spotřebují velkou část energie: Jak dopadne dovolená? Nebudu mít na cestách autonehodu? Mohu pracovně odpustit na nějaký čas rodinu? Dělám to, co Bůh v této situaci chce? Jsem na správné cestě? Mám změnit partnera, partnerku? Jak dopadnou lékařská vyšetření? Zhorší se můj nebo jeho zdravotní stav? Dělám správné rozhodnutí? V hlavách se pohybuje mnoho myšlenek, běhají sem a tam, jako splašení koně, člověk se stává otrokem svých myšlenek, ale  Bůh každému připomíná, aby se k němu obrátil v modlitbě a důvěře; v

V Písmu svátém se 365 x opakuje věta: "Nebojte se!" Nejopakovanější radou ve Starém a Novém zákoně (Bible) je: "Nebojte se!"  Bible vyzývá, aby se člověk nebál;  Deuteronomium 31:6 Bible povzbuzuje aby věřící důvěřoval Bohu, protože když je v jeho životě  na prvním místě, Bůh ho neopustí: "Buďte stateční a nebojte se, neděste se, je s tebou sám Hospodin, tvůj Bůh; nenechá tě a neopustí tě."  Matouš 10:28: "Nebojte se těch; co zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Spíše se bojte toho, kdo může  duši i tělo zahubit peklem." Žalm 27: 1  připomíná: "Pán je mé světlo a má spása, koho se mám bát? Pán je ochránce mého života, před kým se mám strachovat?" Jeremiáš 1: 8:"Neboj se jich, vždyť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil! - říká Pán." Našim Pánem je Ježíš.

Co z výše uvedeného plyne?

Deprese přicházejí z pekla, alespoň se tak uvedené temnotě říká (viz.další odstavce dole), a tvrdí to i církev, exorcisté, ale studenti na z toho skládají státní zkoušku, viz.např.  Magisterská diplomová práce Katedry psychologie v Olomouci, ve které  Mgr. Anna Janů zveřejňuje fakta o posedlosti a vymítání ďábla, který se snaží ovládnout celého člověka jeho tělo, mysl, svobodnou vůli, city, U toho uvádí i příklad psychiatra Scotta Pecka, který se po patnácti letech psychiatrické praxe chtěl přesvědčit, zda existuje posedlost démonem, protože někteří jeho kolegové to považují za blud. Dr. Scott Peck uvádí, že nevěřil v Satana, dokud se s ním právě při této příležitosti sám nesetkal. Dr. psychiatrie sděluje, že z 95% všeho, co se dělo při exorcismu (kterého se 2x zúčastnil) si dokázal jako psychiatr vysvětlit, ale 5 % (které schází do 100 %) si vysvětlit nelze, protože zůstávají nadpřirozené, což značí, že ďábel skutečně existuje. Touto otázkou se zabývají i studenti na jiných vysokých školách, a ZÁVĚR je, že pokud  nastane nutnost řešení u sporných případů, kde není jasné, zda jde o vliv zlého ducha nebo patologii, co je „příčinou“ obtíží, uplatňuje se duchovní hledisko kombinované více či méně s hlediskem psychiatrickým. Scott Peck píše zcela otevřeně o osobní zkušenosti s vírou ve svět zlých duchů a o potřebě exorcismu. Podobně lékař Dr. Dossey shrnuje ve své knize téměř tři sta studií, které potvrzují účinnost modlitby.

    V magisterské diplomové práci Katedry psychologie jsou citáty psychiatra Scotta Pecka, 1996, s. 217-218, který píše: „Když ďábel konečně v jednom z případů jasně promluvil, na pacientově tváři se objevil výraz, který nelze popsat jinak než satanský. Byl to neuvěřitelně opovržlivý úšklebek totálně nepřátelské zlovůle. Strávil jsem před zrcadlem spoustu hodin ve snaze jej napodobit, ovšem bez sebemenšího úspěchu. Podobný výraz jsem viděl pouze jedenkrát ve svém životě na pár prchavých vteřin na tváři druhého pacienta ke konci vyhodnocovacího období. Nicméně, když se u toho druhého případu ďábel konečně v plné síle projevil v průběhu exorcismu, bylo to ještě s mnohem hrozivějším výrazem. Pacient náhle připomínal svíjejícího se hada ohromné síly, který se zlostně pokouší uštknout členy týmu. O mnoho děsivější než zmítající se tělo byla ovšem jeho tvář. Oči pokrývala líná hadí strnulost – s výjimkou okamžiků, kdy had vyrazil k útoku, v tu chvíli jeho oči, doširoka rozevřeny, zaplály smrtelnou nenávistí. Co mě nejvíce rozrušovalo, kromě těchto častých útoků, byl podivný pocit tíže staré padesát milionů let, která jako by se zdála vyzařovat z tohoto ďábelského tvora. Málem jsem zanechal vší naděje na úspěch tohoto exorcistického obřadu. Členové obou týmů jsou dodnes přesvědčeni, že se ocitli tváří v tvář něčemu totálně nám cizímu a nelidskému. Konec každého obřadu byl signalizován odchodem Ducha z pacienta i z místnosti“

Podobně Baglio popisuje celou řadu duševních onemocnění (schizofrenie, somatizací porucha, bipolární porucha, epilepsie, disociativní porucha osobnosti …), na základě kterých je možno mnohé symptomy posedlosti snadno vysvětlit. Tímto poukazuje na možnou podobnost příznaků případů (duševní poruchy, nebo posedlosti), a dále se odkazuje na profesora psychologie newyorské státní univerzity v Binghamtonu Dr.Stevena Jay Linna. Ten zastává názor, že lidé přijmou sami pro sebe mnohdy diagnózu vlastního rozdvojení na základě kulturních prostředků. „…začnou tímto způsobem o sobě smýšlet díky věcem, o kterých četli, dověděli se o nich, nebo je k tomu přivedl terapeut (skrze hypnózu či různé zavádějící otázky.) Stále píšu o "Diplomové práci Mgr. Anny Janů z Katedry psychologie v Olomouci".

   Shora uvedené sděluji proto, že když se vrátím k Bibli, Ježíš Kristus uzdravoval nemocné na zemi  především tím, že je osvobozovalďáblovo moci, čímž nemocné léčili a navraceli jim život. (Sk 10,38) Démon je u kořene celého problému zla, bolesti a smrti jako důsledek lidských hříchů.  „Když duši osvobodí Ježíš, je člověk osvobozen od vlivu ZLA“ (Bible - Jan 8,36). Boj s depresí je sice boj, ale boj s Bohem není prohraný boj se Satanem, vždy jde o boj vítězný. Konečné vítězství nad depresemi dříve nebo později přijdou. Pozor však na spojence deprese, kteří deprese dokážou vrátit zpět do života. Depresivní lidé  (kteří musí soustavně depresí léčit) mívají duši tak silně uchvácenou pekelným ZLEM, že v Boha nevěří, nemůže tudíž dojít k zlepšení zdraví a života, protože to nevírou nechtějí. Propadají peklu - sebevraždou nebo jinému umírání.

Knih v češtině pojednávajících o exorcismu a o skutečnosti osobního zla je u nás zatím spíše jako šafránu. Zásluhou Karmelitánského nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydři jich však několik existuje, a čerpají z nich i studenti na vysokých školách: Toto nakladatelství vydalo například  od francouzského psychiatra a trvalého jáhna komunity Blahoslavenství Philippa Madreho: Ale zbav nás od zléhoOd italského kněze a teologa Raula Salvucciho Zkušenosti exorcisty;  Od řeholníka ze Společnosti svatého Pavla a římského exorcisty Gabriela Amortha Exorcista vypráví; a kniha Exorcisté a psychiatři .  Od Giovanniho Battisty Proji Lidé, démoni a exorcismy;  Kromě těchto titulů od exorcisty Eliase Velly Zlí duchovia a exorcizmus, Per Immaculatam 2003, brožurka Démony vyhánějte; Zájemci o svědectví konkrétních případů posedlosti a následného exorcismu kniha P.Suttera: Satan v Ilfurtu. 

V takové literatuře lze číst: "Satan člověka neustále pozoruje se svým zástupem démonů, kteří věřícího sledují a připomínají mu každé pochybení, opominutou duchovní povinnost, každou zanedbanou modlitbu, každý odklad při konání díla a každý skutek, pečlivě sleduje vše, na co se člověk dívá a čeho se účastní, a podle těchto věcí jako pokušitel určí náchylnost k pokušení a plánuje další útoky. Každý den satan skrze své démony útočí na duchovní dílo tím, že odvrací lidskou pozornost. Když se člověk modlí, rozptyluje ho množstvím myšlenek, ať už zajímavých, sužujících či svádějících. Pokud se ale člověk ve všem spolehne na Krista, je v bezpečí, říkají exorcisté. Kdo je nevěřící a rád páchá zlo, toho naopak podporuje v udržení zlých myšlenek, stupňuje v člověku nenávist, a pokud má někdo myšlenku ke zlému činu, neustále mu ji vrací zpět, aby ten čin vykonal.

Kněz a exorcista P. ELIAS VELLA: "DÉMONY VYHÁNĚJTE"

Ďábel může použít jako přístupovou cestu i hluboké vnitřní zranění. Je velice důležité, aby byla duše uzdravena z hlubokých zranění ze své minulosti, např. v srdci stále zůstává rána a člověk se začne odsuzovat, a tím se dostává do deprese. Ďábel využívá lidských slabostí. Pro ďábla je velice snadné takové situace využít. On přijde a bude různými myšlenkami a vnuknutím člověka ještě víc přesvědčovat, že ho Bůh nemá rád, když připustil, aby se stalo to, za co má člověk nyní výčitky, deprese... čímž se tato rána stává dveřmi, kudy ďábel vchází. Dokud nedojde k vnitřnímu psychickému uzdravení, nemůže dojít ani k osvobození od ďábla.

Každý člověk si nese se sebou zranění ze svého minulého života. "Jsou například lidé, kteří byli v dětství sexuálně zneužiti a tato rána v jejich srdci není ještě uzdravena. Možná si člověk nese ve svém srdci mnoho strachu. Kořen tohoto strachu je někde dávno v minulosti. Možná je v člověku skrytý hněv vůči Bohu, protože se mu zdá, že je nespravedlivý, když dopustil určité situace. Možná v sobě má  hněv vůči sobě samým, protože nepřijímá své vlastní tělo, nepřijímá své ženství nebo své mužství, svou sociální situaci, své postavení, své rodiče. Sebe – odmítání může vzniknout už před narozením, a to nepřijetím ze strany rodičů" (nechtěné dítě, nechtěné pohlaví). Často lze vidět, že rodiče své děti nemilovali tak, jak by nás měli milovat. Reaguje-li člověk na tato zranění hořkostí a neodpuštěním, otvírá dveře ďáblu. Satan je zosobněná nenávist. Najde-li v člověku atmosféru nenávisti a hořkosti, je tam doma.

    Dle výše uvedených informací se lze zamyslet, zda to náhodou neprobíhá "v mysli" těch,  kteří na takové ataky s výčitkami a strachem musí  brát léky.  Vzpomínám si, jak nejedna divačka ve 2017 + 2018 volala do televizního pořadu "Vědmy radí" a stěžovala si, že když si pouští od Alenky Pastelky CD (které nabízí na léčbu deprese), že CD nemůže poslouchat, protože se ji dělá u toho špatně...  Alenka Pastelka Krejčová má problém se slyšením hlasů více jak 35 let, a hlasy ji sdělují zprávy + diagnózy chorob... Když ale čtu diplomovou práci Mgr. Anny Janů z Katedry psychologie v Olomouci o psychiatru Scotta Pecka, že na slyšení hlasů dělal "vymítání ďábla", aby se pacientovo slyšení hlasů  vytratilo a mohl říci: "Dříve jsem byl těmi hlasy ovládán, byl jsem zcela v jejich područí. Dnes ovládám já je“ (1996, 220), pak se lze zeptat, zda vymítače ďábla také nepotřebuje Alena Krejčová? Sotva otevře ústa, spustí "jak ji andílkové říkají a radí...". Jenže "andílkové" se z posedlých vyhánějí exorcismem za přítomnosti několika kněžích, kteří tvrdí, že při "vyhoštění" démona je Boží přítomnost v místnosti prakticky hmatatelná, neboť osvobozuje Ježíš, který slíbil, že tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v Jeho jménu, tam je On spolu s nimi (srov. Mt 18,20). Je-li Kristus mezi námi, zakoušíme lásku, radost, pokoj, z toho vyvozujeme, že Pán je mezi námi a působí.  

PROČ  ZŮSTÁVAJÍ  NĚKTERÉ  MODLITBY  NEVYSLYŠENÉ?

Největší tragédií není nevyslyšená modlitba, nýbrž nevyslovená modlitba-F.B.Meyer

Mnoho lidí přitahuje otázka: Proč trpíme? A jak objevit Boží vůli, když se budoucnost zdá být nejasná? Zdrojem trápení může být pro věřícího: Proč Bůh nevyslýchá naše modlitby? Pro věřícího patří modlitby ke křesťanským disciplínám, v nichž se stávají na Bohu zcela závislí, tedy i zranitelní, když Bůh jejich prosby a potřeby nenaplní. Někdy se lidé modlí za věci na kterých jim záleží a prosí např. za to, aby je Bůh zbavil závislosti na alkoholu;  za uzdravení nemocného dítěte... modlí se s vírou a vkládá do toho tolik důvěry, jako by na tom závisel celý jeho život - a on na tom pravděpodobně závisí. Co si však počít, když Bůh mlčí v okamžiku, kdy člověk zoufale čeká na jeho zásah? Je těžké přijmout, že Bůh ignoruje modlitby, na kterých člověku tolik záleží, a ještě těžší je v takovém případě na modlitbách vytrvat.

Jde-li o modlitbu na úrovni lidskosti, a Bůh (který je v nás) vidí myšlení k obrácení se k Bohu, je modlitba plněna okamžitě, i u ateisty; Uvedu příklad, který jsem zažil:  Vyprávěl mi v roce 1999 známý ateista (komunista, politicky známá osobnost), jak zachránil umírajícího syna, který ležel v bezvědomí  v nemocnici na ARO  (slinivka břišní) a lékaři nedávali naděje. Tehdejší primářka z ARO mu řekla, že by bylo dobré, aby zůstával u synovo lůžka déle a prosil o záchranu. Byl to pro veřejnost známý muž, takže mu to bylo nabídnuto a umožněno. Otec (ateista) skutečně chodil každý den do nemocnice a zůstával skoro celé dny u synovo lůžka a prosil Boha i syna, aby neumíral a probudil se. Skutečně se tak stalo, po třech dnech syn otevřel oči, vrátil se do něj život a začal mluvit. Zeptal jsem se ateisty, zda poté začal věřit v Boha? Olíznul si prsty, zvedl ruku a řekl "fakt nyní věřím v Boha"; Syn udělal to samé přede mnou i mým dalším kamarádem; byli jsem u nich na chalupě, aby nám řekli, kde rostou houby. Když se člověk ocitne na psychickém dnějde rozum stranou, sílící kontakt s  Bohem je silnější než rozum. Co je rozum? Bůh je rozum, kdykoliv nás ho může zbavit > úrazem, mozkovou chorobou, mrtvicí. Všechno: zdraví, rozum, štěstí, vztah s dobrým partnerem..., všechno je DAR, který nám může být kdykoliv odebrán. 

Před lety se stal případ, že syn jedněch rodičů byl vážně zraněn. Kamarádi v parku ho napadli a zlomil si krční páteř. Nemohl se hýbat. Poté, co absolvoval řadu testů, se ukázalo, že je od krku dolů necitlivý. Jeho rodiče se však s diagnózou nesmířili. Věřili, že Bůh jejich syna uzdraví; byli si tím jisti. Modlili se. V následujících měsících se synovo zranění začalo zlepšovat a dnes už to na něm není vůbec poznat. Modlili se ve víře a Bůh jim odpověděl.

Ale jiní měli dceru, které lékaři zjistili rakovinu. I oni se modlili ve víře, že Bůh jejich dceru uzdraví. Věřili i tomu, že jí pomůže léčba, kterou jí lékaři naordinovali. Dívka však nemoci nakonec zemřela. Měli tyto rodiče méně víry než ti nahoře? Někteří si myslí, že to tak bylo, ale většina pochybuje. Diví se: „Jak to, že jeden ano a druhý ne?“  Víra je klíč, který otevírá dveře k Boží zázračné moci. Takže pokud člověk nemůže sehnat práci, je to známkou, že nemá při modlitbě dostatek víry, pokud se někdo nemůže uzdravit, znamená to, že nemá dostatek víry; Vezměte si příklad zpěvačky Evy Pilarové, ve středním věku měla rakovinu, šla do kostela a ani chvilku nezapochybovala, věřila že ji Bůh pomůže a ona se uzdraví. Tak se i stalo, žila do 80 let.

Andrew Murray, autor knihy: "With Christ in the School of Prayer"

"Kristova škola modlitby"

Vyslyšení modliteb nám neslíbil nikdo jiný než samotný Ježíš. A toho, co slibuje Bůh, by se měl člověk držet.  Autor výše uvedené knihy tvrdí, že Boží zaslíbení tvoří základ správných modliteb, a pokud je modlitba neúčinná, něco není v pořádku s našimi motivy.

    Zaprvé: Je-li člověk nevěřící – anebo málo věřící, pak je zbytečně prosit o něco, když tomu nevěří a pochybuje, že modlitba pomůže. Nelze proto očekávat, že když se člověk začne modlit, že obdrží ihned veliké úspěchy. Začátečník nemá dost nutného stupně víry, a svými pochybnostmi omezuje přitažlivou sílu svých přáni. Proto jsou u mnohých lidí výsledky a počátku malé a někdy na ně čeká dost dlouho: Nejhorší, překážkou výsledků  modliteb jsou pochybnosti. To je nejhorší jed, kterými člověk okamžitě umrtví modlitby.

    Zadruhé: Možná, že se člověk modlí jako pokrytec, protože v sobě živí zášť, vědomě hřeší, má lehkovážná přání nebo je sobecký. Pokrytci předstírají něco, co ve svém srdci jako pravdu neprožívají. Tváří v tvář svému nadřízenému jsou samy úsměv, ale za jeho zády ho pomlouvají; na veřejnosti předstírají, že jsou šťastní, zatímco doma jsou neustále rozmrzelí; jejich činy nejsou v souladu s tím, co říkají. Pokrytci si v neděli ráno hrají na věřící a potom po celý týden Boha ignorují.  Může jít o modlitbu PÝCHY, která v člověku probouzí pocit, že je lepší než ti druzí, a odvádí ho od Boha. Jen si vzpomeňte, kdo v televizi "Vědmy radí" soustavně chválil sám sebe.

    Zadtřetí: něco není v pořádku s jeho vírou. Může mít dostatek víry k tomu, aby se modlil a prosil Boha o něco, na čem nám opravdu záleží, ale nemusí jí mít tolik, kolik je třeba k přijetí jeho odpovědi. Může se modlit s mnoha pochybnostmi v srdci. Může například prosit Boha o peníze, které nutně potřebuje na nákup jídla, na zaplacení dluhů, chodu domácnosti atd., ale nemusí mít dostatek víry v to, že Bůh jeho modlitbu vyslyší. Semínko pochybností vždy vyroste znovu, protože se nemodlí zcela upřímně, což je dáno buď tím, že nevěří, že Bůh jeho modlitby vyslyší, anebo prostě pochybuje o tom, že si vyslyšení modliteb vůbec zaslouží.

   Začtvrté: Možná své modlitby nesprávně formuluje. Nepoužívá ta správná slova, nezná správné obraty, neprosí správným způsobem, nemodlí se s dostatečným odhodláním. Je  zapotřebí, aby člověk dokázal pohlédnout do temnoty své duše a nepřestal se modlit, i když se zdá, že pro to nemá důvod. K modlitbě potřebujeme více srdce než jazyk. Jedním z důvodů, proč modlitby zůstávají nevyslyšené, je skrytá touha po hříchu, např. živená zášť či nenávist. V modlitbě Otčenáš Ježíš říká: A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům.“  Různé choutky člověka vnitřně rozdvojují;  člověk touží po Bohu, a proto se modlí; ale zároveň touží po hříchu, který ho od Boha odděluje. Rozdvojenost vůle způsobuje neupřímnost, která i ve chvíli modlení v srdci hýčká ďábelské hříchy, což bývá též příčinou nevyslyšených modliteb; Hříchy proti Bohu zeslabují v člověku sílu Boha a hříchy proti ďáblu, míním dobré úmysly a dobré skutky, oslabují sílu ďáblovu. K vykonávání určité výjimečné moci buď směrem nahoru, nebo dolů, či napravo, nebo nalevo, je zapotřebí celého člověka.

Modlitba vyžaduje rozechvění srdce, vyžaduje zoufalství, někteří se modlí pouze odříkáním si něčeho; s lehkovážností odříkají „Otčenáš...“, aniž by na Boha mysleli, někteří u toho myslí úplně na něco jiného. Bible různými příklady nabádá, aby se člověk modlil a nepokládal to jen za pouhé duchovní cvičení, ale za výraz hluboké beznaděje. Dokud se náš život odvíjí hladce, člověk necítí potřebu se modlit. Modlí se doopravdy jen když je jeho štěstí ohroženo. Modlí se jen tehdy, když onemocní rakovinou, když ho opustí partner nebo  když si dcera vezme pobudu. Problém není v tom, že se člověk modlil za své vlastní zájmy, nýbrž v tom, že své modlitby omezil jen na to, kdy mu je zle a něco potřebuje, čímž na povrch vyplavou tyto sobecké sklony. Sobectví je jeden ze 7 smrtelných hříchů! Jak člověk může chtít Boží pomoc, když je sobecký a žije ve smrtelném hříchu?

    Když opadne strach, člověk se přestane modlit, přestane Bohu děkovat za to, co všechno má, přestane se s Bohem dělit o každou radost při které děkuje, že to  něco má nebo něčeho dosáhnul...  Díky této lidské vypočítavosti a sobeckosti zůstávají modlitby nevyslyšené.

Modlitba za vítězství na úkor druhých je prvním z řady případů, kdy naše modlitby také nemusí být vyslyšeny. Jiný případ nastává tehdy, když by měla vyslyšená modlitba člověka duchovně zničit. Ekonomická moc (tj. bohatství) mohou  udělat z člověka skrblíky; Politická moc (vítězství ve volbách) v nás může probudit touhu sloužit sama sobě; Vesmír si sám vybere, kdo ve volbách vyhraje; Intelektuální moc (akademické postavení) může způsobit, že člověk začne prosazovat ideologii, a tím přestane sloužit pravdě; Vojenská moc může vést k surovému trestání za zlo, které lidé nespáchali. V historii lze najít mnoho případů, kdy moc zničila ty, kdo s ní zacházeli. Všechny formy moci jsou ve své podstatě nebezpečné.  Modlitby mohou být sobecké, chamtivé a povrchní. Bůh prokazuje lidem velikou milost, když nevyslýchá všechny  modlitby. Kdyby to udělal, vnitřně by člověk zdegeneroval a začal by modlitbu používat jako platební kartu bez omezení výběru. Člověk sice tvrdí, že by ji využili jen k dobrým účelům, ale tohle tvrzení není nic víc než hypotéza.

Kdyby byly vyslyšeny všechny modlitby, začaly by se používat k prosazení vlastních zájmů a k získání popularity a moci. Z lidí by se stali přátelé světa a nepřátelé Boha.  Zneužili by  modlitbu k posílení vlastní moci, až by tím jediným, kdo by je převyšoval, byl pouze Bůh. Začali by se podobat ďáblu a modlitbu  používali pro oslavení sama sebe, a k choutkám, jak získat Boží trůn, za což byl  anděl Lucifer s dalšími anděly svržen z nebes a proměněn v satana.

Když člověk zkoumá své srdce, dojde k zjištění, že nejtěžším břemenem, které musí vláčet, je on sám - jeho sobectví, nespokojenost a nedobré zlozvyky. Nejtěžší věc, kterou musí člověk ve svém životě zvládnout,  je jeho ... břemeno, které musí odložit jako první. Touhy ovlivňují to, jaké jsou modlitby. Modlitba může posílit zlozvyky, kterých je třeba se zbavit, protože člověk jimi jen uspokojuje své choutky. Apoštol Jakub napsal: Nic nemáte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“

Vytrvalost mění i Boha

Je ještě jedna věc, jíž lze vytrvalostí dosáhnout. Vytrvalost může přispět k tomu, abychom se změnili. Ovšem vytrvalost může změnit i Boha. Vysvětlení, proč se člověk nemodlí častěji a vroucněji, spočívá možná v tom, že touží po špatných a  nízkých věcech, po modlách. Když se modlí, většinou prosí o pozemské, jako je pevné zdraví nebo jistota zaměstnání atd. Není divu, že  prosby nejsou úpěnlivé, dokud o tyto věci nezačínáme přicházet. Nemodlím se za pevné zdraví, dokud nejsem nemocný; neprosím o pomoc, dokud nejsem v problémech; nežádám o vedení, dokud nejsem zmatený tím, co má přijít. Nemodlím se, dokud něco neočekávaného a nechtěného nenaruší můj život a nepřivede mě do situace, kdy začnu pociťovat zoufalství. Když začnu mít pocit, že se mi v životě daří, modlení zmizí, protože člověk je vypočítavý, prosí Boha jen když něco potřebuje. A teprve když se dostane do nesnází, chová se jako Ježíšovo učedník Petr; který křičel: Pane, zachraň mě!“, až ho na jezeře pohltily vlny a začal se topit.

Co zvyšuje víru

Víra začne růst, když se medituje o moci, moudrosti a milosrdenství Boha a Krista. Pokud je dnes víra slabá, může zítra zesílit. Jako se např. zvětšuje síla a rostou svaly na pažích a jiných partiích těla, lze  také posilovat víru skrze cvičení.

RAKOVINA JE LÉKEM NA SPÁSU DUŠE

Z knihy "Diagnostika karmy" autor S.N.LAZAREV; ruský vědec zabývající se odstraňováním příčin rodinných neštěstí, dědičných nemocí a úmrtí. Kniha se zabývá  koncepcí chápání "Duchovního světa".  

Ve své knize píše: Psychické a fyzické nemoci výrazně omezují možnosti našeho materiálního těla, pravidelná střídmost v jídle a v tom, co souvisí s tělem a rozumem, je skvělou prevencí chorob. Nesmlouvavé vnitřní vzdorování událostem, jejíchž součástí se stáváme, se stává zárodkem příští choroby.  Postihla mě těžká stenokardie. Šestkrát týdně jsem volal první pomoc. Léky nepomáhaly, ani elitní senzibilové. A nakonec se ukázalo, že šlo o důsledek lítosti nad minulostí, o neochotu ke smíření, zatlačenou do nitra. Jakmile jsem své vnímání světa zásadně změnil, nemoc ustoupila. Všichni jsme účastni fyzických událostí a zvykli jsme si, že události je třeba ovlivňovat podřizováním světa k našemu programu, naší vlastní vůli. Ukazuje se, že svět který nás obklopuje, můžeme změnit jedině, když změníme samí sebe a svůj vztah ke světu. Lítost nad minulostí a její nepřijetí je pokusem změnit minulost, takové chování nejčastěji přináší srdeční a cévní choroby a zhoubné nádory. 

    Rakovinné bujení je  projevem povahy, optimista se obětí rakoviny stává málokdy. Onemocnění vzniká při poklesu míry lásky v duši a když dochází ke konfliktu lidské orientace a vůle celého vesmíru. Rakovina se pak stává lékem na spásu duše; Již od dětství jsem míval pocit vlastní výjimečnosti, nadřazenosti a převahy nad ostatními, pohrdal jsem lidmi. Už v 11 letech se u mně díky tomu projevila první blokace (Boží trestání) stále silnějšími sebevražednými sklony. Zranění a nemoci mi příliš nepomáhaly. Z toho vyplývalo, že bych se musel buď psychicky zhroutit, anebo bych se musel sebevražednou psychózou a ztrátou smyslu života oddělit od všeho pozemského, nebo postupně zchátrat fyzicky a zemřít, anebo skrze směřování k Bohu získat nový smysl života. Obrovské množství úrazů a nemocí, které jsem jako dítě prodělal, mě na jistý čas od přílišné pozemskosti oddělilo. Začal jsem trýznivými krůčky stoupat vzhůru, aniž bych věděl, kam a ke komu jsem se to vydal. Pro mě to bylo směřování k vyšší duchovnosti, k lásce a dobru. Cesta k duchovnímu rozvoji pro mě tehdy byla neuvědomovanou cestou k Bohu.

     Nebezpečné pro mě zase začalo být, že se můj život od roku  1990 stabilizoval, přestaly mě potkávat nepříjemnosti a ubývalo také běžných  trampot, a to opět přiměje, že duše začne přirůstat k Zemi a oddělovat se od Boha. V roce 1990 jsem odhalil karmické struktury a po řadě výzkumů jsem pochopil, že budu známý a že budu  mít prostředky alespoň na průměrnou životní úroveň. Lačně jsem se vrhl do víru pozemských slastí, začal jsem vytrvale bažit po penězích, po bytě a venkovském domě... Tyto snahy vyvrcholily na jaře roku  1991. Výsledky v mých výzkumech ze mě udělaly pyšného, začal jsem druhé lidi zase přezírat, vnitřně se považovat za chytřejší, moudřejšího a být šťastnější než všichni ostatní. K Zemi nikdy vnitřně nepřilne dobrý člověk, kdežto ve mně po nějaké dobrotivostí za čas nebylo ani stopy; Svou pýchu a duchovní kvality jsem postavil nad Boha. Objevil se zhoubný melanom. "Příliš  jsem přilnul k Zemí a proto jsem musel být Bohem zase od Země oddělen.

    "Tehdy jsem ještě nevěděl, že rakovinné  bujení je nemoc duše, nikoli těla, a že léčit musí právě duši. "Lékaři  mi odoperovali 5 cm kůže a za tři dny mi dali do ruky lékařský verdikt s několika podpisy a razítky, kde  bylo psáno, že to je melanom s invazí druhého stupně. Pochopil jsem, že proces metastáz už nastal". Rozhodl jsem se, že léčit se nebudu – cítil jsem, že by to bylo zbytečné. Přál jsem si jen, aby mi tam stanovili přesnou diagnózu a řekli mi, kolik života mi ještě  zbývá, abych stačil dát všechny své záležitosti do pořádku. Přesto jsem se zeptal svého bratra lékaře, "jakou mám naději na přežití?" Řekl mi: "Šanci nemáš žádnou. Budeš žít  rok  či půldruhého" odpověděl mu bratr.  "Ty slova od bratra mi ale velmi pomohly", píše Lazarev, "protože jsem ze všech sil lpěl na těle, ale po těchto slovech jsem si uvědomil, že se místo toho musím dokonale  od  všeho pozemského odloučit  - stačily mi na to  pouhé tři dny. Bylo třeba potlačit emoce, spojující mou osobnost s pozemskostí. Postupně, vrstvu po vrstvě, jsem snímal všechno, co mě spojovalo se Zemí. Tři dny se Sergej Lazarev úpěnlivě modlil a kál, odpoutal se od všeho pozemského k čemuž napsal: "Má duše se už zbavila všeho pozemského a naplnila se lehkostí a štěstím – proto byl návrat na  Zemi tak mučivý. Zkušenost z příprav na smrt znamenala pro můj další duchovní vývoj velmi  mnoho. Pochopil jsem, že pocit brzkého loučení s pozemským životem by v sobě člověk měl nosit  neustále. Jedině v takovém případě mě láska ke všemu pozemskému nebude zašlapávat do země a modla mě nepostaví nad Boha. "Pýcha je též nepřijímání traumatických situaci, je to stejné jako princip  funkce rakovinné buňky. Jestliže buňka zapomíná na organismus, je předurčena ke zničení. Duše se  stává hrdou a agresivní, když příliš přilne k Zemí. Čím mocnější pouto ji váže k Zemi, tím menší je  její schopnost smířit se s traumaty a stresy. Místo vnitřní očisty pak vzniká agrese, namířená buď proti jiným, nebo proti sobě samotnému. Rakovina se z těla Lazareva "vypařila", když mu měli lékaři při dalším vyšetření sdělil verdikt, v jeho těle již nic rakovinotvorného nenašli.

    Chtěl bych dát jednu radu, píše Sergej Lazarev: "Především přestaňte hodnotit události, jejichž svědky se stanete. Stejně tak není dobré se  pokoušet situaci porozumět. Jakmile se něco stane, znamená to, že to byla vůle Boží. A dost,  jakákoli další hodnocení jsou zbytečná. Nepostavíte tak svůj rozum nad rozum Boha."  Duchovní člověk jednou pochopí, ale i pocítí, že hybatelem všeho, co zažívá, je Bůh, a že kterýkoli  člověk se může stát nástrojem jeho očisty

    Pokud někdo přežil rakovinu, a nemoc se za čas vrátila, nemocný zůstal zatvrzele nevěřícný, a to první či druhé vyléčení byla Boží milost, kterou dostává jako zkoušku pro dobu do 10 let; Jestliže se nevzpamatuje a  myšlení se nezmění, neobrátil se...k Bohu, druhý návrat choroby se často opakuje do 6 - 8 let. Ateizmus je přílišné lpění > modla moudrosti, chytrý člověk přeci v existenci Boha nemůže věřit, že?  Modla moudrosti  je ale zdrojem nejtěžší agrese v duši, pochází z podobenství o padlém andělu Luciferovi, který postavil svou moudrost nad Boha, že špatně uspořádal svět... Ateizmus se Boha zříká, hlásá, že Bůh není...,  a proto Boha neuznává. Dokud nevěřící člověk neonemocní zhoubnou chorobou je to v pořádku, zřejmě se chová tak, že není příčiny k takové chorobě. Slavný komunista Miloš JAKEŠ se sice stal posměchem národa, ale jeho duše žila v takové vnitřní harmonii (přestože byl ateista), že se dožil vysokého věku.

Rakovina se také objevuje proto, že se člověk chová "jako rakovinná buňka" > sobecky, myslí jen na sebe a svoje vlastní výhody a prospěch > chová se jako rakovina > pracuje jenom sám pro sebe! Jenže zdravá buňka nejdříve funguje pro celý organismus, a teprve na druhém místě pro sebe.  Na čem člověk příliš lpí, to je modla, a to mu VESMÍR sebere. Byla-li tam rakovina, a k tomu se léčba po několika letech opakovala, je velmi odvážné tvrdit, že Bůh není, že v Boha dotyčný nevěří apod. Duch  těla byl stvořen Bohem, a tam se také po smrti vrací. Bůh je životodárnou energií, magnetickým nebo-li elektrickým fluidem a  poutem mezi duchem a hmotou (tělem). Tento životní princip (Bůh) uděluje tělu (hmotě) pohyb a činnost, čímž ji odlišuje od inertní nečinné hmoty. Soustava orgánů v těle vytváří jistý druh mechanismu, který přijímá podnět k vnitřní činnosti životodárná energie je hybnou silou organických těl, která dává orgánům v těle podnět a udržuje je v činnosti. Lidé, živočichové a rostliny jsou organickými bytostmi, mají v sobě zdroj vnitřní aktivity, která jim dává život. Rodí se, rostou, množí se samy od sebe a umírají. Jsou vybaveny orgány k uskutečňování různých životních činností, které jsou přizpůsobeny k jejich zachování. Srdce je motorem života, ale není jediným orgánem, jehož vada způsobuje smrt. Je pouze jedním z hlavních koleček soukolí. Dojde-li v mozku k oslabení elektrických vzruchů (úbytkem životodárné energie), nastupuje Alzheimerova či jiná mozková choroba. Chybí-li srdci dostatek elektřiny, musí lékaři voperovat pod kůži kardiostimulátor, který dává srdci el. výboje.

KARMA, mechanismus odplaty za přehlížení zákona Božího

"Deuteronomium 7" připomíná:  "Nevneseš do svého domu ohavnou modlu; propadl bys kletbě jako jiní. Budeš ji mít v opovržení, budeš ji mít za hnusnou ohavnost, neboť je klatá". S.N.LAZAREV k ateizmu říká: "...Když k Bohu člověk dospěje sám, nemusí být ZKÁZA jeho těla nezbytná".  Slova v Bibli jsou věčná, platí napořád, neboť i Bůh je věčný, Stvořitel a Ježíš Kristus jsou stejní, včera, dnes a navždy. (Mal. 3,6; Žd 13,8)

DEUTERONOMIUM 28

58) Nebudeš-li pečlivě dodržovat slova mého Zákona a nebudeš-li mít úctu k Hospodinu, svému Bohu, 59) Hospodin rozmnoží tvé rány i rány tvého semene (rány tvých děti) ve vytrvalé rány, hrozné a vytrvalé nemoci! 60) Obrátí na tebe všechny choroby, jichž se děsíš, a které tě postihnou. 61) Hospodin na tebe přivede i všechny nemoci, které nejsou zapsány v knize Zákona, dokud nebudeš vyhlazen (nové neznámé choroby, prokletí). 63) Stane se tak, jako vám Hospodin rád prokazoval dobrodiní a vzrůst, stejně tak vás Hospodin zničí a vyhladí.  

ČÍM JE  VYKONÁVÁN OSUD?

1. filosof středověku a teolog Severinus Boetius, nar. 25.10. 524 (považován za svatého) již v knize osudu napsal, že osud je vykonáván nejen přírodními zákony (které Bůh do vesmíru vetkal), ale i službou duchů s Božskou prozřetelnosti; také andělskou sílou; ale též i rozmanitou obratností  démonů; a někdy vlastní Silou zasáhne Bůh, má-li se stát zázrak.

    Andělé jsou vázáni omezeními: nemohou konat zázraky, pokud je k tomu Bůh nezmocní. Všechna  omezení jasně odhaluje Bible, která připisuje nekonečnou inteligenci a znalost, moc stvořit i ukončit život, moc konat zázraky a zkoumat naše srdce pouze Bohu. Tyto schopnosti náležejí pouze Jemu. A co víc, ďábel a jeho démoni jsou omezeni víc než dobří andělé,  Bůh by jim nikdy nesvěřil úkol vykonat zázrak.

    Jde-li o trestání "hříšníků", stačí, když Boží síly přestanou člověka chránit. Ďábel byl stvořen Bohem, jako anděl; později v satana, který je Bohem omezen a nemůže dělat nic bez tohoto svolení. Bible pochází z Ježíšovo evangelií a pravdivost pisatelů evangelií (Biblických textů) a dalších novozákonních spisů, museli apoštolově svědecky ustát za cenu vlastního života.  Bible v Jób1 poskytuje rozhovor Boha se Satanem, čímž potvrzuje shora uvedené: "Nastal den, kdy přišli synové (andělé) Boží, aby předstoupili  před Hospodina; přišel  mezi ně i satan. Bůh se ho zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan: "Procházel jsem zemi křížem krážem". Hospodin: "Zdalipak jsi všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi rovného. Je bezúhonný, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Satan Hospodinu  odvětil:  "Jen na něj vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude zlořečit.Hospodin: "Dobře,  měj  si  moc  nade vším,  co Jóbovi patří, pouze na něho ruku nevztahuj." Satan odešel, a pak v den, kdy Jóbovo  synové  a dcery  hodovali  a pili  víno v domě prvorozeného bratra, přišel posel a Jóbovi zvěstoval, že mu byl rozkradeno a vyvražděno několik  tisíc velbloudů a oslic,  pět set  spřežení  skotu, byli zabiti čeledíni; Z  nebe  spadl  Boží oheň, zachvátil ovce a pozřel čeleď ; Silný vítr zbořil dům. kde Jóbovo děti pili víno, a všechny je to zabilo.

    Jób2; Když zase nastal den a andělé se satanem předstoupili před Boha, a Hospodin povídá: "Jób je stále bezúhony a čistý (že ani po takové tragédii Jób proti Bohu nezlořečil), ačkoli jsi mě proti  němu podnítil, abych ho bezdůvodně  mořil, " Satan odvětil: "Kůži za kůži!"  Vztáhni na Jóba ruku a  dotkni se  jeho kostí  a jeho masa, hned ti  bude  do očí zlořečit." Hospodin satanu na to: "Nuže, měj si ho v moci, avšak ušetři jeho život". Satan odešel a "ranil  Jóba od  hlavy  až k  patě ošklivými  vředy, které si škrábal sklem a seděl v popelu, aby strašnou bolest přežil,  a ze zoufalství na sebe nepromluvili po dobu 7 dnů ani jeho přátelé". Jób totiž neustále lidi poučoval, napomínal je, domlouval jim, co mají a nemají dělat, utvrzoval v lidech choroby (tudíž diagnostikoval), považoval se za moudrého všeznalce a léčitele..., hrál si na spravedlivějšího než je  Bůh a touto ničemností škodil. Byl proto skrze Božího žalobce satana potrestán těžkou chorobou

    Podle Bible má ďábel schopnost sesílat na lidské tělo neduhy (choroby) a toho také využívá. Zlému duchu je „povoleno“ působit na tomto světě různými způsoby,  hlavně jde o pokušitele, čímž se stává "vymítačem ulic od nečistot lidského ZLA". Podle pořekadla: "Všechno zlé je i k něčemu dobré!" Již nahoře uvádím, že 1. filosof středověku a teolog Severinus Boetius v knize Osudu píše, že je vykonáván i rozmanitou obratností démonů;  Jejich obratnost je však taková, že díky vášním přivádí osoby do stavu izolace a následného zoufalství, aby za své utrpení odsoudily Boha a obrátily se k němu zády. Ďábel tím ukazuje, že lidé více miluji peklo, neboť v něm mohou žít tak egoisticky a sobecky, jak jen chtějí. Mohou se svým nechat zcela pohltit. Peklo je totiž jediným místem, kde si bez jakýchkoli výhrad a překážek mohou lidé hrát na bohy.

Zákon reinkarnace

 „Tajemství reinkarnace“  vysvětluje nepochopitelné nespravedlností života, rozebírá je jako nástroj osudového pořadu, který vychází z Boží vůle... a odpovídá na různé proč.., a např. i to, proč mohou být minulé životy vyjádřeny pouze v životě žitém nyní, jinak se žádný život nestává pro člověka významným.

Duše zemřelých jdou do ráje, do pekla nebo do očistce. Očistec byl uznán církvi až v roce 593. Očistec je trest méně přísnější za omyly střední důležitosti, a to se právě týká REINKARNACE. Každý život je příležitostí pro duši, aby mohla učinit krok kupředu. Na její vůli záleží zda ten krok bude kratší nebo delší, zda postoupí nebo zůstane na stejném stupni.

Jak je možné, že existují děti - géniové?

V týdnu mezi 08 - 14 červnem 2020 dávali na SHOWTIME (TV PRIMA) schopnosti čtyř letého chlapce, jak hraje na klavíru koncertní skladby, hraje i na bicí nástroje, zná noty a skládá si noty... Co to je? Reinkarnace někoho, kdo zemřel jako vysoký hudební mistr, a po novém vtělení začal na stejném stupni, na kterém ukončil předešlý život = hudební génius od 3 - 4 let. To přesně odpovídá výše uvedenému o reinkarnaci. 

    V následnících vtěleních se duše osvobozuje od svých nedokonalostí,  neboli čistí se tak dlouho, aby mohla opustit svět zkoušek. Pozemský život je zkouškou věrnosti Bohu. Duchové jsou výhradně dílem Boha, ale protože jsou Jeho výtvorem, jsou podrobeni Boží Vůli. Duchové jsou jednou ze sil přírody a jsou prostředkem, který Bůh používá k uskutečňování božských záměrů. Andělé, satan, démoni...všichni jsou nesmrtelní duchové, protože nemají tělo, jsou bezhmotní. Aby duch dosáhl stavu dokonalosti, musí z Boží Vůle podstoupit  život v tělesné existenci. Vtělení má také účel  donutil ducha, aby se spoluúčastnil na díle stvořeni. Aby to duch mohl uskutečnit, používá prostředek - tělo, které je součástí základní hmoty jednotlivých světů. Tím přispívá k uskutečněni univerzálního díla. Bůh ve své moudrosti chce, aby ho pomocí této činnosti duchové následovali a přibližovali se k němu. Duchové, kteří se už zásadně dali na cestu k dobru, podstupují vtělení, aby se během tělesného života poučili. Bůh, který je spravedlivý, nedopustí, aby byli duchové šťastnými bez strastí, bez práce a bez zásluh. Čím méně je duch dokonalý, tím více útrap prožívá. Ten duch, který není závistivý, skoupý, sobecký..., nebude procházet trápením, která se rodí z těchto nedostatků ." Tělo je schránkou duše, a bez duše živé tělo nemůže existovat.

    Duše nemůže dosáhnout během jednoho, ani po několik životů své dokonalosti, proto podstupuje stále nové zkoušky v nových životech tedy REINKARNACÍCH, jejíchž účelem je „pokání“, postupné zdokonalování lidstva, bez toho by nemohla existovat spravedlnost. Po každém životě se duch dostává dál k pokroku. Když se zbaví všech nečistot (nedokonalostí), nemusí více zkoušky tělesného života podstupovat. Znovu vtělení jsou však vždy početná, protože pokrok je téměř nekonečný. Všichni duchové se snaží o dokonalost (jen každý duch ve hmotě to tak nemusí chtít), ale Bůh jim k tomu  poskytuje tělesný život jako prostředek zkoušky. Ve své spravedlnosti jsou však žádáni, aby v novém životě uskutečnili to, co nemohli udělat nebo dokončit ve zkoušce předchozí.

ZKOUŠKY: Lze si pod nimi představit různé nemoci, neporozumění, pokoření, zvraty, nepřízně osudu, apod. Bůh je dopouští proto, aby upevňoval a prohluboval vztah člověka k Stvořiteli. V Bibli jsou typickými příklady příběhy Jóba nebo Tobiáše (Tob 12,13).

"Proč je v Bibli psáno, že žijeme jen jednou?"

Bible: Židům 9,27: Každý člověk umírá jen „jednou“. S.N.LAZAREV - ruský vědec v analyzování a odstraňování příčin rodinných neštěstí, dědičných nemocí a úmrtí; křesťan, autor knih "Diagnostika karmy"; na výše uvedené odpovídá: "Jde o to, že jako tělo opravdu žijeme jen jednou. Každý z nás je však souhrnem těla a duchovních struktur. Já zemřu, a přesně stejná osoba tu už nikdy nebude. Budu mít jiné tělo, a má duše se také poněkud promění. Proto je smrt, ostatně jako každá zkáza pozemskosti, jevem dvousečným a je absolutní i relativní zároveň."  

Jestliže jsme již žili dříve, proč si to nepamatujeme?

Písmo říká: „ať strom padne na jih nebo na sever, zůstane tam, kam padne“ (Kaz 11,3); nazpět se nikdo nevrátí ani proto, aby to mohl říci svým bratřím, jak to chtěl udělat boháč z podobenství o žebráku Lazarovi (srov. Lk 16,27). Z uvedených důvodů Bible o minulých životech nemluví,Bůh nechce, aby člověk věděl, co v minulých životech dělal a čím byl, protože by to pozbylo smyslu životních zkoušek, jak je v "reinkarnaci". Z minulého života nám zůstává TALENT a NADÁNÍ, člověk začíná vždy na tom stupni, na kterém život opustit - podobně jako žák ve škole, když postupuje výš, anebo propadá. Z toho se rodí talenty, kteří v dětství umí hrát na housle či jiné hudební nástroje, anebo jsou  v dětství zázrační v něčem jiném.

    Předpokládejte, že  byl vám byl umožněn přístup k nahlédnutí vašim předešlým životům, a zjistili jste, že jste byli největším zločincem v dějinách lidstva!  Jak by se člověk vyrovnal s obavami, že jeho duši očekává milion velmi obtížných životů, aby byly vykompenzovány škody, které způsobila? Jaká by mu zbyla naděje? K této situaci nikdy nedojde, neboť žádnému nebude dovoleno se seznámit s tím, co by sdělovalo katastrofální následky. Nezávisle na tom, jaký dluh každého je, bude muset člověk zaplatit jen to, co je schopen vykonat, neboť  „Bůh nenaloží na nikoho více, než je schopen unést,"

    Boží zákon je dokonalý, nikoliv lidská představa o něm. Zákonu bude učiněno zadost, uděláš-li to ty, anebo to necháš na někom jiném? Ten, kdo hledá, najde. Tomu, kdo klepe, bude otevřeno. To jsou neměnné zákony." Karma je reakce, kterou lze přirovnat k reakcí uvnitř těla poté, co se člověk nají. Jídlo se v těle rozloží a pronikne do každé buňky  organismu, a to ovlivňuje jak zdraví těla, tak mysl." „Podobné je to s duší, když se reinkarnuje do života na zem. Myšlenky duše spolu s činy jsou následky myšlenek, a tvoří její „potravu". Tyto myšlenky a činy vycházejí z toho, co jim předcházelo za svůj vznik v minulém životě. Jak člověk myslel a jednal tenkrát, to se charakterově neustále vrací zpět do minulosti k samému zrození duše.  Vstoupí-li duše do nového těla, dveře jsou otevřeny jako příležitostí k vytváření nového osudu. V tom je obsaženo vše dobré i špatné, co duše předtím vytvořila. Cesta k nápravě je vždy otevřena, avšak duše se nemůže vyhnout svým povinnostem. Život je tak prostředkem k vývoji a přípravou pro očistu duše. Občas je u někoho velmi těžký. Změny přicházejí a někteří říkají, že se tak stalo díky náhodě či štěstí. Není to však štěstí nebo smůla. Je to vždy následek toho, jak se duše v minulosti postavila k příležitostem umožňujícím spasení."

Uzdravení skrze modlitbu

V Boží knize (1 Kor. 6: 19-20) je psáno: „Vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a který jste obdrželi od Boha. Boha oslavujte  ve vašem těle a ve vašem duchu, neboť patří Bohu!

    Kniha od J. Grant Andersona s názvem "Göttliche Heilung" ("Boží vyléčení"), obsahuje Boží uzdravování těla a duše, s řadou přesvědčivých argumentů dokazuje, že božská uzdravení jsou biblická... "Göttliche Heilung" ("Boží vyléčení") uvádí v knize kolem 70 případů vyléčení z rakoviny a z  jiných zhoubných nemocí právě díky modlitbám. Šalomoun v Přísloví 25:11: „Stejně jako zlatá jablka ve stříbrných miskách v pravý čas promlouvá Boží slovo k nemocným a je silnou povznášející sílou pro „každého, pro koho Kristus zemřel, „Je schopen zachránit ty, (1)  kteří skrze skrze víru v Něho přicházejí k Bohu  (Ef 2,8; Jak. 5,15),  (2)  v Jeho jménu (Skutky 4,12; 4,10),  (3) a skrze Jeho božskou moc (2. Petr. 1,1-3)

    Bůh nás udržuje při životě, všechny naše schopnosti pohybovat se, myslet, milovat či modlit se... jsou závislé na Bohu. Je pro nás životně důležitý jako vzduch, který dýcháme, jako potrava, jako voda, Bůh je našim palivem, které naše duše spalují; je potravou, kterou se naše duše sytí... Neexistuje nic, co by mohlo člověku Boha nahradit. Zázraky umí pouze Bůh, nikdo jiný. Náš život je Bůh, může nám ho kdykoliv odebrat, či udělat  zdravotně nešťastnými, a tím i značnými chudáky... Bůh nám dává život (a tělo rodiče), ale bez toho života, kterým je DUCH k oplodnění nedojde, bez toho nevznikne TĚLO. "Eva přijala v ráji ďábla jako boha, a proto jsme smrtelní; rodíme se s ďáblem v těle, tělo je hříšné, DUCH je stvořen Bohem a patří Bohu, tam se i po smrti vrací.  Jako Kristus dal zvláštní moc apoštolům a jeho následovníkům, aby usilovali o dobro duše a těla člověka, tak satan dává zvláštní moc svým přívržencům, kteří usilují o zkázu duší, a o to, aby lidské tělo bylo nemocné. Někdo v sobě vyživuje ďábla v maximálním míře, jiní ho tlumí vírou v Boha a Ježíše. Bůh pomáhá a chrání podle karmické zátěže, výše karmy rozhoduje o tom, co člověk prožije. Kdy někteří dojdou se svým ďáblem až ke smrtelnému stádiu, ukazují to i nahromaděná numerologická čísla, neboť všechny druhy přirozených i nadpřirozených věcí jsou vázány na čísla, a čísla  jsou nositeli zpráv - příkladem může být i expremiér JUDr.Stanislav Gross, který přijal Ježíše Krista "umíral" > najdete to pod odstavcem JÓB 27

LÉČITELSTVÍ

Hlavní roli zde tedy hraje nějaká nadpřirozená síla či informace, kterou běžný člověk nemá. Proč by daný člověk nemohl mít své „uzdravující dary“ od Boha? Z Písma sv. je známé, že "své dary" velmi rád nabízí Boží Nepřítel ďábel, aby člověka dostal, kam potřebujedo závislosti na něm a jeho praktikách. Ježíš měl od Boha dar uzdravovat nemocné, nicméně to konal s Otcovou (Stvořitelovo) Vůlí, léčitelé naopak s ďáblovo.

    Není na tomto světě jen dobrý zdroj síly, je zde také ten zlý. Každá nemoc pochází z toho Zlého a  Satan též dokáže uzdravovat, viz. nahoře odstavec: "JAK JE VYKONÁVÁN OSUD?" z příkladu Jób 1 + 2..., o ďáblovo schopnostech sesílat na lidské tělo choroby (když mu to Bůh dovolil jde-li o hříšníka, Bůh dovolí ). K uzdravení stačí zmírnit způsobovanou temnotu,která přichází od ďábla. Bůh lidi netrápí, to trápení dovolí ďáblu. Temnota je depresí, a psychiatři ďábelskou temnotu léčí elektrošoky do hlavy, pokud to není pro církevního exorcistu. Satan může za přisluhování peklu choroby zmírnit (protože je roznášeč chorob).  Duši může zbavit deprese, a tudíž může i uzdravit. Stačí tedy, když svému přisluhovači přestane deprese způsobovat. Bible prozrazuje, že ďábel je infikátor chorob; Věda sice vzniku chorob přičítá BAKTERIÍM..., různým VIRŮM, zmutování genů..., samozřejmě, věda není náboženství ani BIble.  Příkladů o roznášení chorob ďáblem je v Bibli dost, ale i v Jób 2:

Má-li tedy satan podle Bible schopnost snášet na lidí choroby, může je i léčit. Lidé se zbavují deprese i tím, že sahají po ďáblovo nabídce: drogy + přemíra alkoholu je jedna z nabídek. Ďáblovo sílu může každý člověk do sebe přijímat vědomě i nevědomě, a tak ďábel rozsévá ZLO skrze lidi. Pomáhá jim, aby se chovali jako zvířata, zabíjeli se v autech, vraždili, kradli a ničili majetek přesně jako v Jób 1,  Stačí, aby ďábelská povaha zvýšila za volantem agresivitu k rychlé a nepřizpůsobivé jízdě, která končí v protisměru, nebo způsobil mikrospánek  a následky vidíme každý den v tv. zprávách.

ĎÁBEL alias LÉČITEL

Světoznámý německý léčitel Bruno Gröning, narozen 31.5.1906 Gdaňsk –> Exitus 26.1.1959 Paříž, je 61 let mrtvý, zemřel v 52 letech na rakovinu; Úspěchy měl v léčitelství velké! Ačkoliv se odvolával na Boha a Ježíše Krista, po smrti pitva zjistila, že tělo je uvnitř celé spálené! Byl to OTISK ďáblovo pekla? Léčil pod taktovkou Satana? Přesto ještě dnes se na jeho počest pořádají kurzy (za nemalé peníze), a je vyvoláván z mrtvých skrze jeho fotografie, které využívají k léčení nemocných. Vyvolávání mrtvých je "vzývání ďábla", a tento fakt mezi "zemí a peklem" existuje, sám jsem zažil něco s tímto světem. Po roce 1989 byly na knižním trhu všemožné knihy, o andělech, o magii, čarování..., ale též knížka "JAK SE STÁT MÉDIEM"; Vysvětluje postupy, které např. využíval Edgar Cayce - "spící prorok", který provozoval okultistické léčení, většinou na  značné vzdálenosti. Ulehl a okamžitě upadl do transu a ze světa neviditelna získával informace, kterými léčil a sdělovat budoucnost. On sám, ani jeho stoupenci však nikdy nevyžadovali žádné poplatky za své zázračné služby. Můj příběh: Seděl jsem s kamarádem u stolu a sděloval mu o knížce "Jak se stát médiem", že duchové existují..., jsou kolem nás, jen my je nevidíme. Po těchto slovech se ozvala z desky stolu třeskutá rána (jako když někdo vystřelí z kapslíkovky), a každým z nás projela celým tělem nějaká elektřina. Z leknutí by kapku krve z nás nikdo nedostal.  Výše uvedené nám dalo jasně najevo, že neviditelný svět existuje, protože nic nemůže vytvořit NĚCO > třeskutou ránu s průnikem elektřiny tělem. Nevysvětlitelné příhody jsem za život zažil tři. Návody knihy "Jak se stát médiem" jsem nikdy nepoužil,  jedná se o kontakt s duchy... Náhlá a hrozná smrt pak může být výsledkem vyvolávání ďábla. Nelze beztrestně jít k nejzazším hranicím šílenství. Jsou určité výstřednosti, které příroda nestrpí, i určitý stupeň opilosti způsobuje smrt... 

K ČEMU "KRUH  PŘÁTEL Bruno Gröninga" SLOUŽÍ?

 Čtěte (dole), co říkají svědci, kteří v "Kruhu přátel" zapojeni byli. V každém případě kurz či KRUH navštěvují lidé se slabší, poddajnou psychikou, a se slabou vírou, ne-li s nevírou v Boha. A pokud  tu víru mají, tak se nevědomě oddávají opačné straně, které se říká Satan - ďábel - peklo. I když  některý z propagátorů Bruna Gröninga  má na videích Youtube slzy v očích a mluví o Bohu.  Z důkazů, které jsou na internetu, se divím, že kurz propagují UMĚLCI a vysokoškolák, kteří se mrtvému Bruno Gröningovi oddávají a propagují ho, a do "KRUHU  PŘÁTEL" lákají další duše k obcování s mrtvými a peklem (tím, jak Gröninga vyzdvihují) Pod berličkou, jak duch mrtvého léčí a pomáhá. Aniž by věděli, co na konci této cesty pro ně budoucnost skrývá. Já to předběžně vím, jen nevím, do jaké míry je Bůh za to obcování s peklem "odmění", dobře se mi to však (podle čísel ze statistiky následků jiných osob) nejeví.

     Bruno Gröning má údajně 80.000 příznivců, ale co to je v rámci světa?  Kapka v moři!  Svědkové, kteří v KRUHU PŘÁTEL byli, tuto nabídku přijali hlavně kvůli velkým depresím. Zpočátku jim "léčení" v  KRUHU pomohlo, ale za 1/2 roku se dostali do stavů, že zdraví se zhoršilo ještě více, než měli předtím, že nedokázali rozeznat realitu od snů, skoro nic si zapamatovat, stali se z nich úplné trosky a nemohli ani chodit do práce. Za zmínku stojí, že ten, kdo chtěl energii k UZDRAVENÍ přijmout, musel potichu nebo nahlas prosit Bruna (ačkoliv je 61 let mrtvý), aby nemocnému tu energii jako "transformátor" zprostředkoval, protože bez Bruna údajně nelze energii přijmout."  Pacienti KRUHU začali "z celého srdce volat k Bohu, pokud existuje, aby jim z toho pomohl ven. Začali se pravidelně modlit a pravidelně navštěvovat mše v kostele, neboť začali prožívat  zvláštní situace i doma > v různých místech pokoje se ozývalo tak silně praskání , že je to budilo ze spaní.

    Amorth Gabriele - kněz a  exorcista z Vatikánu přesně popisuje, jak uvádí poškození svědci (viz. dole 5x důkazy), že vyvoláváním mrtvého se zúčastněný člověk stal obětí svázanosti zlého ducha (za což se ještě platí), Svázanost představuje, že člověk zjistí, že nad určitou oblastí svého jednání jako by neměl žádnou moc, i když jinak dělá všechno, co je v jeho moci, aby žili dobrým životem. Ďábel odhalil slabé místo a zaměřil na ně všechno své úsilí. V této oblasti je jím člověk svázán. A přestože je démon čirý, neviditelný duch, může projevit nepředstavitelnou sílu, která je lidsky zcela nevysvětlitelná. Jeho démonická síla se chopí osoby, hovoří a jedná prostřednictvím tělesných orgánů dotyčné osoby, přičemž se u toho projevují schopnosti a vědění, které k dispozici sám zlý duch. Z uvedeného důvodu může vyjevovat skryté věci, hovořit  i jazyky, které  člověk nezná. Bible v knize Exodus popisuje, že stejné mocné skutky, které Mojžíš před faraónem konal na základě Boží moci, dělali také mágové prostřednictvím démonické moci, kdy se  voda proměnila v krev, hole v hada, zcela nebývalá invaze žab ... viz. též >> Magisterskou diplomovou práce Katedry psychologie v Olomouci, ve které  Mgr. Anna Janů zveřejňuje fakta psychiatra Scotta Pecka, který píše, že nevěřil v Satana, dokud se s ním právě při  příležitosti exorcismu (jeho 2 pacientů) sám nesetkal, čímž potvrzuje, že satan (démon) není žádný blud

Pokud je tedy pravda, co svědkové vypovídají, pak ti, co s mrtvým Kröningem v KRUH přátel praktikují, mají buďto psychiatrickou diagnózu pro umístění do blázince ( jestliže v léčení mrtvého Gröninga věří), anebo to je pro policii z důvodů podvodů a neoprávněného obohacování, protože svědci tvrdí, že to stojí dost peněz.

Důkazy: ZDE + ZDE + ZDE + ZDE + ZDE

Mnoho dalších léčitelů bez lékařského vzdělání se považuje se za božího vyslance, tvrdí, že dostali dar od Boha léčit a stali se vyvolenýmiLéčitelovo zdroj (bez lékařského vzdělání) je okultní - démonický, neboť kdo chce léčit, dostává dar od Boha tím, aby úspěšně vystudoval lékařskou fakultu:

Sírachovec 37:"Vzdávej  lékaři  patřičnou  úctu, protože ho potřebuješ, neboť i jeho stvořil Hospodin. Od

Nejvyššího má schopnost léčit a od krále přijímá dary. Lékařské vědění ho vyvyšuje, i u velmožů sklízí obdiv. Jimi  léčí a tiší bolest, lékárník z nich připravuje lék, aby jeho skutky nevymizely a na zemi byl stále.jeho pokoj. Synu, svou  nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina, a on tě uzdraví. Hospodin stvořil  léčivé  byliny  ze  země a rozumný člověk si  jich neodříká. NEMOC a SMRT: 38: 1 - 15 ] profese medicíny přichází od Boha, který dává poznání lékaři a jeho výkonu (vv. 1 - 8 ). V nemoci by nemocní měli očistit svou duši od hříchu a prosit Boha o pomoc; Lékaři se dobře uplatní Bohu, protože mohou porozumět nemoci a použít správný lék (VV. 9 - 14 ). Hříšník naproti tomu vzdoruje jak Tvůrci, tak doktorovi (verš 15 ); 39: 2 - 4)612). Spojte se s lékařem, protože je pro vás zásadní. Bůh ho také ustanovil ve své profesi, Znalosti dokážou doktora odlišit, a poskytuje přístup těm, kdo jsou oprávněni. Dává lidem znalosti, chválit se v jeho mocných dílech, přes které lékař zmírňuje bolest, Boží práce tak pokračuje bez přerušení ve své účinnosti na povrchu Země. Můj synu, když jsi nemocný, nezdržuj se, ale modlete se k Bohu, protože to uzdravuje on. Poté dejte doktorovi své místo aby neodešel; taky ho potřebuješ, protože jsou chvíle, kdy je uzdravení v jeho rukou.

    Pod taktovkou ďábla se praktikuje magie, čarodějnictví, okultismus s léčitelstvím a více se rozšířily počty těch, kteří bez satana nemohou žít. Ďábelskou LŽÍ, strašením a podvody se neoprávněně obohacují, překrucují pravdy (ďábel je překrucovatel) proti Bohu, odrazuje od náboženství, církve a Bible, jako Vorlíčková, která kvůli tomu začala natáčet i videa, a vraždění v holocaustu naopak schvaluje.

    Statistika známých okultistů ukazuje, že se dlouhého věku nedožili. Když se zmíním o několika velmi známých, tak například:  Eliphas Lévi, zabýval se magii a psal knihy o magii, zemřel v 65 letech; Edgar Cayce, jasnovidec, okultistické léčení, psychické médium, zemřel v 68 letech. František Bardon, známý okultista, zemřel ve 49 letech. Bhagwan Shree Rajneesh > OSHO - už jako neposlušný mladík brojil a napadal náboženské, společenské a filosofické pravdy, odrazoval od náboženství, že to je žalářování lidí, učil žít v extázi, vedl meditace, zabýval se léčitelstvím; zemřel v 59 letech. Bruno Gröning, okultní léčitelství, zemřel v 52 letech. Bible - v Exodus stojí: "Čarodějnici nenecháš naživu" (Ex 22,17); Když nepůjdu daleko, dvě TV kartářky čarodějky - jedna soustavně zasílala energii "Reiki") zemřela v 70 letech, a druhá v 67 letech (rok 2018 + 2019); V datech narození se objevují silná karmická čísla 7 nebo 8.  Pokud okultista nezemřel do 54 let, další pro úmrtí je kolem 60,63,67,70 let.

Udělal jsem si na léčitele Bruno Gröning rozbor, v roce 1951 (45 let) měl čísla spojené s oblastí 7, což předpovídá nečekané překážky, omezení, nesnáze, konflikty, zhroucení... s čísly pro 45 let = zátěže pro zdraví...

Jsou to prediktivní výpočty, kdo rozumí číslům  Východního učení, , že to jsou nedobrá čísla a všechny jsou spojená se zdravím, což u Gröninga věští výskyt závažné choroby, například rakovinu. Každé číslo v tandemu uvedených čísel je spojení karmického řetězu, který se zákonitě musí chtít vyčistit, jestliže člověk karmu nevyčistí pokáním. Navíc každé (jakékoliv číslo) je spojené s vrozenou náchylností či sklonem ke konkrétním chorobám. A proto se ty choroby u lidí objevují. č.4 (karma - vládce Uran = potíže s žaludkem, střevy, plíce, krevní oběh, neurologické potíže, poranění, štítná žláza, lymfatický systém, kosti...), č.7 (karma; lymfatický systém, štítná žláza, metabolismus, žaludek, imunitní systém, krev, hematologické problémy...); č.8 (karma; rakovina + jiné těžké choroby, metabolismus, štítná žláza, plíce, duševní choroby, žaludek, střeva, játra, krevní tlak, srdeční potíže, částečné nebo úplné ochrnutí...);  č.10 (karmický Saturn jako v č.8, s výše uvedenými čísly zdravotně škodlivé); č.9 (Mars je nejen číslem pro konec něčeho + změny, ale souvisí též s úrazy, krví a operací, choroby kostí, plíce, žaludek, střeva, imunitní systém, psychické poruchy, štítná žláza, hrozba infekce z poranění či operace...),  č.6 (Venuše - značně zatěžuje psychický systém, vyčerpává imunitu, potíže se žaludkem, střevy, porucha štítné žlázy, potíže s jícnem, průduškami, krevním oběhem, zvyšuje práh emocí a vznětlivost...). viz. numerologické tabulky s čísly planet > "O numerologii a věštění" 

       Dne 26.1.1959 Bruno Gröning zemřel, čísla měl spojené s oblastí 6, která je kromě materiálních záležitostí též spojená s psychickými zátěžemi  + fyzickým zdravím,  č.14 sděluje, že vše vygraduje do nečekaného prudkého zvratu = zdravotní kolaps s možným úmrtím. Numerologové dobře ví, že č.7 značí karmu, potíže, ztráty, nemoc... Pokud výpočty mají za cíl podle prediktivních principů najít všechna věštecká čísla, pak každá sedmička navíc nesděluje nic jiného, než kumulaci karmických zátěží.  Kartářky z výkladů dobře ví, že když se kolem dobré karty nachází špatné karty (v tomto případě shluk špatných čísel =  shluk negativních sil), pak nejde o štěstí, ale problém.  Co mohou tedy nahoře v roce 1951 značit u Gröninga tři sedmičky + dvě šestky (týkající se též zdraví) s čísly 8 + 10 (Saturn) + karmickou 4 + č.9, které je též spojováno s krví a možnou operací? Také možnost rakoviny. A co čísla v roce 1959? 5x č.7+8 +8+ opět 6 + 14? Ještě horší!

Michael Schumacher karmická čísla neměl, ale i tak, čísla které měl, byly hrozbou vážného zranění, které se stalo, když při lyžování upadl hlavou na kámen, a je od 29.12.2013 nehybný a upoután na lůžku;  Jeho čísla 14,12,15,9,9,4 (zbylé 3 čísla měl příznivé, spíše dokreslující). Když čísla přečtu jen v základu: 14 nečekaně a náhle se stane č.12, což zapříčiní  nedobrovolnou hospitalizaci + č.15 (ďábel) s ďáblem spojené dvě devítky, že nejpravděpodobněji dojde k vážnému zranění. A zřejmě bude operován, neboť 9 je také  spojována s nehodami, úrazy, zraněním, krví, operací. Čím víc stejných čísel, tím větší důležitost představují = nic běžného, ale spíše závažného. A tam kde ďábel čeká, často čeká i peklo; Schumacher leží..., a to peklo je.

      Pro zajímavost: Čarodějka M.Košanová měla ve 2017 (do 07/2018) čísla 8,6,6,17,13,13,13,12,8, což předpokládá vážnou chorobu... Pro 2018 čarodějka měla čísla: 7,7,7,18,15,12,8,1,9 > opět se vidí určitá shoda s Brunem Gröningem; Kromě toho č.15 (ďábel) + 12,18,9 + 1 > jednička = změny a nový život (v případě čarodějky na "onom světě", když  to Bůh dovolí > vyznávala ďábla místo Boha). č.12 (je číslem nebeské zprávy, cesta údolím utrpení, tmou, smutkem, účinkem zlého ducha, je to karma, doba třídění a loučení, nemoc, hospitalizace, cesta k fatalitě, neštěstí...) č.9 (o devítce píšu nahoře) č.18 ( je vyšším symbolem smrti, značí boj se soumrakem, aniž by člověk viděl, co stojí na jeho konci, Jsou-li v okolí špatná čísla pak 18 značí bolest, těžší onemocnění, stát se majetkovou obětí, anebo obětí choroby... Když je 18 s příznivějšími čísly, často značí nevěru, tajnou lásku...Týkala se i jednoho výše postaveného (a známého) politika; rozvedl se kvůli milence, oženil, udělal dítě, za pár let rozvedl, zažil skandály, policii, finanční a majetkové peklo, co mu osud dal, ďáblík zase vzal... 18 je číslo sebeklamu, pastí a nástrah, skandálů, po vyprchání přeludu přichází zoufalství... Všechno je skryté za soumrakem, není vidět, co stojí na konci toho, pro co se člověk rozhoduje,  je dobré vidět další roky, co přinesou poté.

    Věštění nerozhoduje o tom, co osud udělá, ukazuje situace, které s největší pravděpodobností nastanou, a jak dopadnou, je otázkou... ve shora uvedených případech čísla ukázaly nahromaděnou karmu, takže pak nastávají situace které jsou spodobněny i Biblí, například 1.listem Korintským 4: "Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vydejte hříšníky... Satanovi k záhubě těla, aby byl jejich duch spasen." Vesmír nás zná, ví jak se budeme chovat, naše data narození s našim jménem  jsou evidovány, jak praví Malachiáš v 1:6–2:17 + 3:18; "Andělé vedou též záznamy "knihy" o každém člověku. Všechno je v nebi zaznamenáno  kvůli Boží spravedlnosti, která se projeví u Božího soudu." Možná to vypadá divně, že to takhle píšu, ale Bible existuje, Bible to píše, řídí se jí i církev, takže uvádím jen to, co je v Bibli. Nesděluji, že by někdo měl zemřít, protože to nevím, ale vím, že Bůh nedovolí, aby Satan zničil duši, kterou On stvořil. Nemá-li zhynout duše, hynou tělaSatan je mocný, ale Bůh je všemocný.

ČTĚTE  DIAGNOSTIKU  KARMY!

    No, a jak to bude s modlářem, který se chlubí, že 30 let nemarodil a na Youtube mrtvého  Gröninga udělal modlu, která ho vyzvedává nad samotného Boha? V roce 2027 má tento člověk v predikci čísla 7,9,22,16,14,12,6,1,9, nejsou to radostná čísla, k tomu spojené s oblastí 7 = karmou, jako Bruno Gröning v 45 letech), a všechny čísla jsou také spojené se zdravím; ale nejen se zdravím, nevím o čem všem u tohoto člověka Bůh rozhodne ve 2027, zda se odehraje něco jako v biblickém příběhu Jób 1 + 2? Ale to už je věc mezi modlářem a Pánem. Na jeho místě bych nejásal, jak jsem zdravý, protože ďábelské zákony schválnosti existují; navíc číslo 14 také značí nečekané prudké změny, a č.16 je nejhorším číslem úplně pro všechno; šestka navíc opět spojená s psychikou a zdravím...

   A ti zbývající dva > Bruno modláři (co Gröninga na Youtube  oslavují  jako svatého a doporučují rozšiřovat KRUH PŘÁTEL..), až má  jeden z nich slzy v očích, když Bruna  spojuje s bohem (Satan se též prohlašuje za boha). Oba mají v číslech něco podobného, ale ten, co na videu "brečí", tam má čísla pro nečekané, až prudké změny již od 2019 do podzimu 2020; a pro další dobu 2020 - 2021 tam má čísla ještě horší (prudké změny pro oblast domova, rodiny, bydlení, lásku-vztahy, zdraví). Samozřejmě problémy u něj vidím i ve 2022 + 2023; takže pokud bude ďábel rozdávat odměny (za modlářství k Satanu), může to i hodně bolet. Ten třetí se může těšit na rok 2023 + 2024, a v roce 2027 to tam má fakt (oproti předešlým rokům) hodně strašidelné. Ani se nedivím, když je součástí ženy s kterou dlouhou dobu organizuje a pořádá KRUH PŘÁTEL, obcuje se satanem vyvoláváním mrtvých, a ještě za peníze (jak uvádí svědci), Ale za ty peníze chudáky v psychických depresích a nemocech samozřejmě nehorázně okrádají, což je ďábelské, nikoliv Božské. A jsou ještě tak drzí, že si berou při propagaci člověka z pekla Boží jméno do úst.  Ďábel se prohlašuje za boha, ale první přikázání z Desatera připomíná: "V jednoho Boha věřit budeš"; Obracet se o pomoc k jiným bohům a u nich hledat radu (s pomocí ďábla) pro záchranu a řešení svých problémů je Stvořitelem i Ježíšem vnímáno jako odpadnutí, zrada a duchovní cizoložství, a bylo vždy tvrdě trestáno.

    Bruno mluvil hodně o Bohu a Ježíši, ale Satan se převléká za anděla světla a cituje Písmo svaté, tak jako to zkoušel na Ježíše, když ho pokoušel na poušti. Lidé, které má Bůh rád, se dožívají vysokého věku, určitě neumírají v 52 letech jako Gröning, ale dožívají se i nad 80 let. A lékaři po pitvě nesdělují, že útroby mrtvého byly absolutně spáleny. U toho nelze říci nic jiného než, že to "byl otisk pekla", neboť být vnitřně absolutně spálen a přitom žít bez bolestí, nemůže nikdo jiný, než samotný satan. Satan má rád oheň, jen ta síra tam chyběla, o které se mluví v pohádkách. Místo Pána všemohoucího je oslavována mrtvola, která se spolčila s ďáblem, o čem svědčí PITEVNÍ NÁLEZ. Herec Čepek si zahrál ve Faustovi, který se spolčil s ďáblem, a dopadlo to špatně. Každému, u koho v historii prokázali zázrak, byl církvi prohlášen (blahořečením) za svatého. Nikdo jiný než církev k tomu nemá kompetence. Byl Bruno Gröning prohlášen církvi za svatého? NEBYL! Proč je oslavován víc než svátost? Protože ho oslavuji lidé, kteří na něm chtějí vydělat. A jedinci ovládaní démonem s dg. DEPRESE bohužel v Boha obvykle nevěří a Božího Ducha tudíž nepřijímají. Převážná většina, co má deprese, tedy spíše věří na BRUNA GRÖNINGA a hlásí se do KRUHU PŘÁTEL.

Ježíš Kristus v Zjevení 1,8 sděluje:"Já jsem Alfa i Omega,  váš Bůh a váš Pán, který je, který byl a který přichází jako Všemohoucí" Jan 14,6: ,,Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci nežli skrze mě." Vláda nad pozemským životem byla Otcem svěřena Synu > Ježíši Kristu, protože On vykoupil smrtí na kříži lidstvo; On rozhoduje, kdo bude žít nebo zemře; On  je tím Božím soudcem; On  je tím mostem a prostředníkem k Bohu Otci  a skrze Něj je sesílán Duch svatý k vyléčení, k záchraně života a všemu dalšímu; A také to je Ježíš, kdo pověřil církev, aby  po smrti pokračovala v Božím díle a Ježíše zastupovala. Naplňuje církev Duchem svatým, pověřil církev provádět EXORCISMUS, neboť Kristovo činnost neuvádí jiné zázraky než to, že uzdravoval „všechny, kteří byli v moci ďáblově"(Sk 10,38). Tak lze pochopit, proč první schopnost, kterou Ježíš dává apoštolům, je vyhánět démony z nemocných (Mt 10,1).

    Kdo tvrdí, že je vyvoleným, a disponuje s Boží či nadpřirozenou energii  k léčitelství, není to od Boha, jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem je Ježíš Kristus, žádný léčitel, nikdo jiný.  Zdraví a život je v Bohu, nikoliv v samozvancích, kteří si myslí, že budou s Boží energií manipulovat a vydělávat na ní. Zpěvačka Eva Pilarová si při posledním onemocnění opět nechala uzdravovat energii od svého léčitele, nepomohl ji, zemřela! K pěveckému mistru Karlu Gottovi  zpěvačka přivedla stejného léčitele, nepomohl! Z duchovního hlediska to mohlo pomoci jen k tomu, že s léčitelem uráží Boha a modlitby jsou marné. Bůh uzdravuje i bez lékaře (jde-li o zázrak), ale pravdou zůstává, že do léčebného procesu zapojuje lékařskou pomoc (Sírachovec 37). Člověku se dostane dobrý lékař..., dobrý lék... NEMOC a SMRT: 39: 9,14)  Můj synu, když jsi nemocný, nezdržuj se, ale modlete se k Bohu, protože to uzdravuje on. Modlí se k Bohu, aby byla lékařovo diagnóza správná a léčba způsobila léčbu. Kde Bůh nechránil, úřaduje ďábel tak např. pacientu dali při operaci rozdílnou krev, pacient  zemřel; Místo nemocné ledviny vyndali pacientovi zdravou ledvinu, zemřel, a tak dále. To jsou  důkazy, co se děje, když "cosi" způsobí v hlavě špatné myšlení > klikni ZDE +ZDE +ZDE +ZDE +ZDE +ZDE +ZDE

Amorth Gabriele: Exorcisté a psychiatři

Vydalo: Karmelitánské nakladatelství, s. r. o., Kostelní Vydři 

Okultismus je považován za skutečné „Satanovo náboženství", a proč jeho obliba v současné době vzkvétá je jasná: „Vezměte lidem Boha, a svět se naplní modlami." Magie je jedna „z primárních plodů okultismu" a považována za nejrozšířenější ZLO. 1. Démon opravdu existuje. 2. Zlý duch může skutečně posednout určitou osobu a způsobovat jí nemalé obtíže, které sice na první pohled mohou vyhlížet jako normální nemoc, není však možné ji odstranit prostřednictvím běžné lékařské péče. 3. Ten, kdo věří v Ježíše Krista, získává moc vyhnat zlého ducha prostřednictvím vzývání Pánova jména. Znáte přeci přísloví, které říká: "Nemysli na nic špatného, protože si to přivoláš" Skutečně to tak funguje, protože se člověk stává oběti "MAGICKÉHO MYŠLENÍ". Tato neuróza je v zásadě přesvědčení, že myšlenky samy o sobě mohou způsobit události na které člověk myslí. Exorcisté tvrdí, že takové myšlení je uzavření paktu s ďáblem, a proto se to děje. Démon člověka nestále sleduje, a takový strach se někomu snaží vyplnit. A přitom stačí krátká věta, která  člověka okamžitě "špatných myšlenek a vnuknutí"  zbavuje.

PŘÍZNAKY  démonické  SVÁZANOSTI

1. Nejvýmluvnějším příznakem je odpor k posvátným záležitostem, což se může projevovat celou řadou forem. a) odpor k modlitbě u osob, které se dříve běžně modlili; b) Vnímavost na svěcenou vodu; c) Prudké a násilné reakce, ačkoli vlastní povaha je docela jiná, a proto nahlas kleje, ničí předměty, vrhá se na přítomné osoby ... k tomu může docházet třeba jen proto, že v místnosti je někdo, kdo se modlí, a to třeba jen vnitřně.

2. V životě člověka se objevují nějaké obzvláštní poruchy: D) osoba slyší hlasy, E) osoba cítí, jako kdyby se jí někdo dotýkal; F) vidí osoby, které ve skutečnosti nejsou přítomny; G) v některých okamžicích dochází ke znecitlivění některých údů těla...  Jestliže se příslušné jevy začaly objevovat poté, co se osoba zúčastnila nějakých spiritistických sedánků; vypravila se za mágy, praktikovala něco z magie či okultismu; zúčastnila se satanistických rituálů, pak to má určitou vypovídací hodnotu.  Každý člověk může být postižen ďábelskou posedlostí, platí to rozhodně také o ateistech a agnosticích, o křesťanech, kteří svou víru nepraktikují. Právě tito lidé nejsou před zhoubnými vlivy zlého ducha nijak chráněni.  O pomoc kněze AMORTHA žádali muslimové, buddhisté, osoby, které byly bez jakéhokoli náboženského vyznání.

      Existují čtyři důvody, proč nějaká osoba upadá do ďábelské posedlosti nebo má vážné poruchy způsobované zlým duchem. Na prvních dvou příčinách oběť - poškozená osoba nenese žádnou odpovědnost, zatímco za zbylé dvě příčiny osoba odpovědnost nese. 1) Může se jednat o Boží dopuštění tak, jako když Hospodin dopustí, že člověk onemocní protože tím člověk dostává příležitost k duchovnímu očištění. 2) Příčinou může být také nějaké zlé přání (uřknutí, kletba) nebo nějaký magický úkon, a protože člověk je hříšný, Bůh to do jisté míry ďáblu dovolí, ale ten, co zlé přání vyslal, je potrestán také. Touto věcí může být dokonce postiženo i dítě, které se ještě nenarodilo. Jedná se o to, že někdo  chce druhému působit zlo prostřednictvím zlého ducha.  Lidé, kteří se takto chtějí mstít nebo druhým prostě škodit,  to dělají mnoha způsoby: snaží se čarovat, podsouvají zlořečenou věc, posílají na někoho prokletí, snaží se druhého uhranout, zamýšlené zlo provádějí na figurkách ... Vstupují na široké pole magie a čarodějnictví. Nehříšného člověka to však nezasáhne, ale zasáhne toho, kdo to přání či kletbu druhému vyslal, sám sebe uvrhne do prokletí. 3.Třetí příčinou  může být návštěva nebezpečných míst. Ten, kdo se obrací na mágy, kdo se zúčastňuje spiritistických sedánků, kdo pěstuje okultismus, kdo si zahrává s automatickým psaním (kreslením), což je dnes velmi v módě (píše kněz Amorth), vystavuje se nebezpečí vlivu zlého ducha = Satanovo démonů. 4.Čtvrtou příčinou  je možno upadnout do posedlosti (ďáblovo svázanosti) kvůli opakovaným těžkým proviněním.  Exorcista Amorth píše, že se převážně jednalo o mladé lidi, kteří propadli drogám, nebo měli na svědomí vícero těžkých sexuálních deliktů, a jednalo se o dlouhodobá provinění, která z nich učinila ďáblovy otroky.

    Ďáblovo zvrácenost: Při ďáblovo vymítání za použití Ježíšovo modlitebních rituálů, Gabriel Amorth zlému duchu u jednoho z pacientů říká: Ty platíš tím, že narůstá tvé věčné utrpení, když této osobě působíš zlo a pak zato musíš trpět při vymítání. Měl bys tedy chtít, abys toho co nejdříve zanechal." Zlý duch pacientovo ústy sděluje: „Kašlu na věčné tresty. Mně stačí, že působím utrpení tomuto člověku, kterého chci zničit."  Některý posedlý se projevuje agresivním chováním a snahou mít převahu přítomnými, ale jsou případy, že navenek se posedlý agresivně nechová a  na první pohled to nevypadá na posedlost zlým duchem. Taková osoba však zažívá nevypověditelné utrpení, má velké strádání, a nachází se mezi těmi, kteří nejsou schopni dělat naprosto nic. Někteří dokonce potřebují, aby byl někdo stále s nimi, neboť se ustavičně cítí být v ohrožení života.

      Démon je čirý duch, ale jeho démonická síla se chopí osoby, hovoří a jedná prostřednictvím tělesných orgánů dotyčné osoby, přičemž se u toho projevují schopnosti a vědění, které k dispozici sám zlý duch. Zlý duch má moc zapříčiňovat také nemoci. Ježíš uzdravil hluché, kteří byli postižení takovýmto působení zlého ducha. Jednou uzdravil hluchoněmého, když z něho vyhnal zlého ducha. V tomto případě bylo zlo chorobou, zapříčiněnou působením zlého ducha. Například cysty na vaječníkách způsobené zlým duchem, které měly být operovány, zmizely ještě před operací, když bylo provedeno vymítání ďábla.

Exorcismus uzdravil nádory mozku a jiné druhy rakoviny

Exorcismus uzdravil celou řadu nemocí, rakovinné nádory na mozku, zmizely i cysty na vaječníkách, také rakovina konečníku. Uzdravila se žena z rakoviny plic. Nádor byl  velký jako citrón, diagnostikovali ho na klinice v Palermu a posléze také odborníci v Paříži. Tato žena požádala modlitební skupinu o pomoc. Když byla žena osvobozena od působení zlého ducha, v tom okamžiku nezůstala po nádoru ani stopa. Gabriele Amorth píše, že spory mezi exorcisty a lékaři jsou v zásadě vyloučeny. Nikdy se nesetkal s tím, že by se mezi lékaři a exorcisty objevily spory, především proto, že jedni a druzí působí na zcela odlišných rovinách. Poměrně často se setkal s případy, kdy měl vážné podezření, že se jedná o působení zlého ducha, a proto doufal, že díky exorcismu bude možno předejít chirurgickým zákrokům. Skutečně pak došlo k tomu, že při opakovaných vyšetřeních se najednou objevily výrazné změny k lepšímu a chirurgové se nakonec rozhodli, že operace není nutná. Mnohokrát nepřímo spolupracoval s lékaři, aniž by se vzájemně setkali, a lékaři o jeho působení neměli ani tušení. Lékaři prostě nevěděli nic o tom, že nad jejich pacientem někdo prováděl exorcismy. A pokud zlý duch v těle zůstal, tak například cysty po odstranění operaci se ihned objevily znovu.

 Ďábel může člověku dát určitou moc (ďábel je mocný, ale není všemocný jako Bůh) a schopnosti, které dotyčný smí používat ve svůj prospěch. Ďábel dokáže člověku obstarat materiální bohatství, úspěch, kariéru, může také uspokojovat některé jeho tužby po požitcích. Jednoznačně ale platí, že zlý duch nesvede dělat dobro, a proto tyto výhody vždy spojuje s velkými trýzněmi. Z uvedeného důvodu platí, že ti, kdo dělají obchody se zlým duchem, nakonec zpláčí, a prožijí peklo ještě na této zemi. Jestliže se neobrátí, čeká je peklo i po tomto životě.

    Amorth Gabriele, Zkušenosti z boje proti neviditelnému zlu

Gabriel Amorth - fotografie > ZDE < kněz a jeden z nejznámějších žijících exorcistů, který pomohl více jak 70 000 trpícím  od posedlosti ďáblem a vrátil jim svobodu a zdraví.  Posvátné knihy učí, že satan ukazuje svou moc nad světem také ve formě fyzické posedlosti. Mezi schopnostmi, které Ježíš předal apoštolům a jejich nástupcům, byla i moc vyhánět démony z těla trpících (Mt.10,8; Mk3,15; L k 9 , l ). KNIHA AMORTHA GABRIELE s výše uvedeným názvem uvádí již od začátku, že běžné léky jsou proti zlu ďábelského původu nevysvětlitelně neúčinné, i kdyby ZLO působilo jen na krátkou dobu. Navíc si oběti tohoto zlého ducha připadají jako neustále pronásledované osudem: jejich život je řetězem neštěstí. Na druhé straně nejtěžší neduhy, mnohdy označované za smrtelné, po zásahu čistě duchovního rázu podivuhodně zmizí. Mnozí vědci zabývají se studiem jevů souvisejících s démonopatii, upřímně uznávají jejich nadpřirozenost a nazývají je „paranormálním" termínem.

     V uvedené knize se Gabriele Amorth ztotožňuje s Biblí, a říká, že v případě ďáblovo působení jsou nejvíce postiženými částmi těla hlava a žaludek, často je postiženo česlo žaludku (svěrač u vstupu jícnu do žaludku; těsně pod hrudní kostí), mohou se také objevit pronikavé a nevyléčitelné bolesti. Píše, ž typickou potíží ďábelského původu je časté přemísťování bolestí: hned v žaludku nebo střevě, hned v ledvinách nebo vaječníku... Lékaři nechápou příčiny a medikamentózní léčba nepřináší zlepšení.  V těle člověka  zlý duch nepůsobí trvale, ale čas od času ho napadá a způsobí fyzické a psychické potíže. Kromě fyzických útoků se to může projevit dlouhou řadou neúspěchů v práci, v oblasti vztahů atd. - viz. dole. Negativní vlivy s menší nebo větší intenzitou se projevují v pěti oblastech: zdraví, citové vztahy, práce, radost ze života a touha po smrti. V oblasti zdraví ďábel  moc škodit na těle i na duši. Kněz Amorth říká, že po exorcismu mizely těžké choroby, i mozkové nádory, jimiž si lékaři byli jisti. Ďábel svazuje myšlenkami na citlivém a slabém místě (může to být žárlivostí, závistí, pýchou a jinými…).

Ďábelská obsese se nesmí zaměňovat s duševní obsesí, která je jedním z typických příznaků různých druhů psychopatologií. Tyto v sobě nemají nic démonického, obsesi popisují jako permanentní tlak nutkavých a vtíravých myšlenek. Autor do oblasti psychiky, která je přístupná obsedantnímu působení, zařazuje tři „duševní“ schopnosti člověka: citovost, citovou paměť a představivost. V rovině citovosti by se jednalo o neodůvodněné a nepřiměřené silné výbuchy emocí, v míře, která neodpovídá podnětu.

Gabriele Amorth -  Infiltrace zlého ducha do života lidí

Citové vztahy: Ďábel může způsobit nepřekonatelné stavy nervozity, zvláště ve vztahu k osobám, které nás nejvíce milují. Takto se ničí manželství či přerušuje zasnoubení. Zlý vyvolává hádky, křiky a scény v rodinách, kde se ve skutečnosti všichni mají rádi, a vždy z malicherných důvodů. Trhají se přátelské svazky, v postižených osobách vzniká pocit, že nejsou nikde žádoucí, že se jim kdekdo vyhýbá, že se musí izolovat. Nastupuje nepochopení, neláska, totální prázdnota v citech, neschopnost vdát se či oženit. Práce: Přeplněné obchody, které najednou zejí prázdnotou a nikdo tam nevkročí, neschopnost najít práci (z lidského hlediska často z nesmyslných důvodů). Amorth píše: Viděl jsem zámožné rodiny, které upadly z nevysvětlitelných důvodů do nehlubší bídy, zavedené soukromé firmy, jež se naráz ocitly v bankrotu. Zkrátka nevysvětlitelné přechody z ekonomické normality do bídy, z intenzivní práce do nezaměstnanosti. Radost ze života: Je logické, že fyzické bolesti, citová izolace a ekonomický krach vedou k pesimismu. Člověk je pak schopen vnímat pouze negativní stránku života. Ztrácí se optimismus nebo aspoň naděje, život se jeví zcela černý, bezvýchodný, nesnesitelný. Touha po smrti: To je konečný cíl ďábla: dovést k zoufalství a sebevraždě. A hned mohu dodat, že jakmile někdo vstoupí pod ochrannou střechu církve, jediným požehnáním se tento pátý bod vyloučí. Zdá se, že znovu prožíváme to, co Pán dovolil ďáblovi vůči Jobovi: „Tady ho máš, avšak zachovej ho při životě" (Job 2,6). Mohl bych vyprávět několik příběhů (píše Amorth), kdy Pán zázračným způsobem zachránil jisté osoby před sebevraždou. Sám kněz píše stejné, jako já o příkladu s Jóbem

    Démon způsobuje fyzické a psychické potíže. Lékaři léčí postiženou osobu, aniž by znali nebo brali v úvahu skutečný původ zla. Léčba je zdlouhavá a lékaři zkouší různé léky, které se vždy ukáží jako neúčinné. Pacient mění lékaře, kterým vyčítá, že nerozumějí jeho potížím. Odborníci často nenajdou nic a rodina ho považuje za blázna. Jedním z nejtěžších křížů těchto „nemocných" je nepochopení. Dříve či později hledají tito lidé léčitele, v horším případě šarlatány a zaříkávače. A tak se jejich potíže znásobují. Opustit člověka a odejít démonu do pekla (kde jsou skoro vždy odsouzeny) pro démony znamená zatracení na věčnost a ztrat příležitosti k obtěžování lidi. 

Gabriele Amorth připomíná:  "Ve Starém i Novém zákoně se často mluví proti magii a čarodějům, protože to je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jichž démon využívá, aby k sobě člověka připoutal a snížil ho na úroveň zvířete, které vzdává úctu satanovi. Kdo praktikuje magii, věří, že může ovládnout vyšší síly, které ho ve skutečnosti zotročují. Okultisté si myslí, že jsou pány dobra a zla, ale ve skutečnosti se odevzdali tělem i duší démonickým silám, aniž si to uvědomují, a ty je využívají vždy s cílem způsobit zkázu - i když tento záměr nevyjde hned najevo. Magie není jenom klamná pověrčivost, něco bez opodstatnění, je to útěk k démonickým silám, aby ovlivnily průběh událostí a zasáhly jiné lidi ve vlastní prospěch. Tato odchýlená forma náboženství má za cíl přivést člověka k smrti.

POSEDLOST

Křesťanský exorcismus - Magisterská diplomová práce, Mgr. Anna Janů,

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra psychologie  

Posedlost je stavem, kdy se ďábel pokouší ovládnout celého člověka tělo, mysl, svobodnou vůli, city, … Jedinou část lidské bytosti, kterou nikdy ovládnout nemůže je duše. Nad ní získává vládu jedině skrze hřích. „Hřích nás zasahuje hlouběji než posedlost, protože zasahuje duši, zatímco posedlost ďáblem napadne „jen“ naši psychiku, vůli, intelekt“ (2007, s.142). „… stav člověka ve smrtelném hříchu je mnohem vážnější než stav posedlého člověka.… Proto by se člověk měl více obávat smrtelného hříchu než posedlosti“ (2006, s. 255). Hřích je provinění proti rozumu, pravdě a správnému svědomí (…)“ (KKC, čl. 1849). Církev rozlišuje hříchy podle závažnosti na těžké (smrtelné) a všední. Smrtelný hřích zcela odvádí člověka od Boha a ničí v jeho srdci lásku, všední hřích vztah k Bohu oslabuje. Přestože lásku uráží a zraňuje ji, nechává ji žít. K obnovení pramene lásky a odpuštění hříchů jsou důležité na prvním místě lítost a pokání, tedy obrácení se k Bohu a dobru.

    Typickým příznakem posedlosti je záchvat, při kterém démon člověka „promění v loutku“, se kterou manipuluje, jak chce. Okolí se zdá, že posedlému je zcela vlastní nová démonická osobnost projevující se často naprosto scestnými až násilnými projevyJak je vidět, ďáblem se zabývají i na vysokých školách, a zrovna na Katedře psychologie  z toho existuje"Magisterská diplomová práce", takže téma "působení ďábla" nebude blud, přestože to psychiatři za blud považovat musí, protože to nelze vědecky zkoumat a tudíž prokázat. Ale zkoumejte neviditelné, když to je nehmatatelné. Mgr. Anna Janů k výše uvedenému uvádí, že jiného názoru byl např.  americký psychiatr Scott Peck (ředitel kliniky New Milford Hospital a psychiatr - napsal přes 30 knih), který se otázkou posedlosti začal zabývat po patnácti letech psychiatrické praxe tím, že sám začal hledat pacienty, kteří by se přihlásili z posedlostí.  Později přece narazil na dva případy skutečné posedlosti. U obou se účastnil exorcismu a označil ho jako psychoterapii „mohutným útokem.“ Dr. Peck píše, že nevěřil v Satana, dokud se s ním právě při této příležitosti sám nesetkal. Jako psychiatr říká, že si troufá vysvětlit 95% všeho, co na posedlých a při průběhu exorcismu u svých dvou pacientů vnímal. Tradiční psychiatrickou terminologií by se jevy daly vysvětlit jako „rozštěpení osobnosti“ a „psychická introjekce“. Pro exorcismus říká, že by mohl užít výraz „vymývání mozku, odprogramování a přeprogramování, katarze, skupinová terapie a identifikace. Sám přiznává znepokojujících 5%, které schází do sta, které osvětlit nelze a dle Pecka zůstávají nadpřirozené (1996, s.217). Jeden z pacientů ale vypovídá „Dříve jsem byl těmi hlasy ovládán, byl jsem zcela v jejich područí. Dnes ovládám já je“ (1996, 220). Tyto hlasy se vytrácely velmi pomalu, ale zlepšení zdravotního stavu obou pacientů bylo naprosto zvratové. Vzhledem k závažnosti jejich psychického stavu před exorcismem byla rychlost proměny, se kterou dosáhli duševního zdraví nevysvětlitelná (Peck, 1996).

V diplomové práci Mgr. Anna Janů píše: Pod slovem ZKOUŠKA si lze představit různé nemoci, neporozumění, pokoření, zvraty, nepřízně osudu, apod. Žádné z těchto zkoušek nejsou samoúčelné. Bůh je dopouští proto, aby upevňoval a prohluboval vztah člověka k Stvořiteli. V Bibli jsou typickými příklady příběhy Joba nebo Tobiáše (Tob 12,13). Ďábel se snaží působit na člověka zkouškou, prostředek který by člověka očistil a duchovně povznesl, naopak chce v člověku proměnit na hořkost, vztek a proklínání. Chce obrátit člověka proti Bohu. Člověk nevidí za horizonty a věc, která se mu v časově krátké perspektivě jeví jako dobrá, může mít neblahé následky v budoucnosti. Popisuje zkušenosti mnohaleté praxe Eliase Velly, exorcisty z Malty (který navštívil 1993 ČR)  a mluvil často o setkání s lidmi, kteří byli „uzdraveni“ nějakým léčitelem. Později však přišla jiná nemoc, deprese, strach, vnitřní napětí, chorobné pocity viny, … Nemoc se vrátila (1994). ...viz. nahoře Bruna Gröninga a jeho KRUH PŘÁTEL.

PSYCHIATR  SCOTT  PECK

Autor více jak 30 knih, v přeložení do ČJ > např. "Pohledy na ďábla Psychiatra a Exorcismu + Lidské lži a naděje na uzdravení  zla) Scott Peck působil ve správních funkcích jako psychiatr, vedoucí psychologie v armádě, byl lékařským ředitelem v New Milford Hospital a psychiatrem v soukromé praxi.

EXISTUJE ĎÁBEL?  PĚT LET  když začal pracovat na knize "pohledy ďábla", se nemohl vyhnout problému démonů. Poté, co jsem v průběhu let dospěl k víře v realitu benigního ducha nebo k Bohu a víře v realitu lidského zla, začal čelit zjevné intelektuální otázce: Existuje něco jako zlý duch? Jmenovitě ďábel? Píše: "Myslel jsem, že ne. Společně s 99 procenty psychiatrů a většinou duchovenstva jsem si nemyslel, že ďábel existuje? Přesto  jsem cítil jako otevřený vědec, že musím prozkoumat důkazy, které by mohly zpochybnit jeho sklon k této záležitosti. V patnácti letech rušné psychiatrické praxe  jsem nikdy neviděl nic slabého podobného případu. Navíc, i když by to mohlo být temné, věřil jsem, že existuje nějaký vztah mezi satanskou činností a lidským zlem. "To v mém chápání psychiatrie a teologie zanechalo do očí bijící díru: zřejmá otázka, zda existuje něco jako zlý duch nebo ďábel. Myslel jsem, že ne. Společně s 99,9 procenty psychiatrů (as 80 procenty katolických kněží v roce 1960 důvěrně volilo) jsem nevěřil ďáblovi. " Duch zla je neskutečný, ale sám o sobě je skutečný. Opravdu existuje. Důkaz exorcismů mi stačil k tomu, abych se stal věřící v jeho existenci, a já nemohu popřít realitu léčení, ke které došlo. Pro mě však byla Boží moc při těchto příležitostech hmatatelná. Nakonec jsem věděl, že tento ďábel je ekvivalentem ducha smrti.

Ačkoli bylo obtížné a nebezpečné provádět exorcismus, kterého jsem byl svědkem, byl úspěšný. Nedokážu si představit, jak jinak by mohli být oba pacienti uzdraveni. Dnes jsou oba naživu a velmi dobře. Mám všechny důvody věřit, že kdyby neměli své exorcismy, byli by už teď všichni mrtví. V takových případech by bylo lepší, kdyby démonická energie „vysokého napětí“ nikdy nebyla využita nebo odkryta na prvním místě. V důsledku zákroku mohou dokonce zemřít. Jeden měl velmi průměrnou inteligenci, druhý velmi vynikající inteligenci. Žádný z těchto dvou případů neměl „vypouklé oči“ ani před vlastním exorcismem neprokázal jasně nadpřirozené jevy. Oba vykazovali rozmanité projevy rutinních duševních nemocí, jako je deprese nebo hysterie nebo uvolnění asociací. Oba pacienti, jejichž případy jsem popsal, byli vážně nemocní z psychiatrického hlediska před exorcismem. Úřady, které se setkávají s případy, se často ptají: „Je pacient posedlý nebo je duševně nemocný?“ To správná otázka. Všichni členové týmu na obou exorcismech byli přesvědčeni, že pacienti v této době byli v přítomnosti něčeho naprosto cizího a nelidského. Kritickým momentem exorcismu je „vyhoštění“. Modlitby provádí tým s exorcistou a jsou tou nejdůležitější součástí, protože exorcising provádí Bůh na základě modliteb týmu. Lidská svobodná vůle je základní. Má přednost před uzdravením. Bůh neuzdravuje  člověka, který nechce být uzdraven. V okamžiku vyhoštění oba tito pacienti dobrovolně vzali krucifix, drželi ho na hrudi a modlili se o vysvobození. Oba si vybrali ten okamžik, aby vrhli své losy s Bohem. Boží přítomnost byla v místnosti prakticky hmatatelná. Nemyslím si, že to byla nehoda, mám podezření, že kdykoli se sedm až deset lidí shromáždí na osobní riziko, motivované láskou a uzdravením, bude tam Bůh (jak nás ujistil Jeho Syn Ježíš) a že k uzdravení dojde. Říká se, že Kristus může použít i naše hříchy. Mluvil jsem o Boží přítomnosti v těchto místnostech. Může to znít mysticky, ale když jsem přemýšlel o každé události, vypadalo to, že Bůh nebo Kristus celou choreografii choreografovali.

Jak je to s věštěním?

    Vhledy do budoucnosti nemusí  být problém, je-li to s dobrým úmyslem bez "hrabivosti", neodvolává-li se věštec na Pána, a chce směrovat lidi na cesty, které vedou k dobru > Bohu, může být pro VESMÍR prospěšný i věštec, protože jakákoliv zmařená  cesta k satanu může přispět k tomu, co si Bůh přeje v  Ezechiel 33,11: Nechci, aby svévolníci umírali, ale chci aby se odvrátili od své cesty a byli živi.  Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli umírat? Ptá se Bůh.“ Šance k přežití jsou různé, ke světlu může člověka přivést i věštba, neboť nevěřící Božího ducha nepřijímá, tudíž slovům (které by vstřebal z Bible) nerozumí, všichni se o Bibli nezajímají, do kostela nechodí, ale o věštění se zajímá  kde-kdo, i nevěřící, kteří se věřícími stát mohou.

    Magie a čarodějnictví je však věda a činnost, kterou člověka naučili padlí andělé. Mágové a falešní proroci obírají lidi o peníze, a přivlastňují si tak moc řešit problémy lásky, zdraví, zažehnání „uhranutí“, „čáry“, … V tom je rozdílnosti náboženství a magie. Zatímco náboženství je přímým vztahem k Bohu, bez něhož neexistuje náboženská zkušenost, zastánci praktik magie věří v existenci tajných sil, které  zasahují do lidského života. S magií si člověk chce podrobit vyšší mocnosti, aby mu sloužily a dosáhnul nadpřirozené moci nad bližnímibyť k uzdravení,  Člověk si  myslí, že může tyto zásahy prostřednictvím rituálů měnit, a že mají podle něj dokonce větší sílu a moc než samotní démoni. K uctívání satana lidé vidí důvody: Lidé chtějí moc. Touží po vysokých postech a váženosti na veřejnosti. Touha po bohatství, které může být spojeno s podnikáním. Získání popularity a touha po dobrodružství.

    Hospodin připomíná, že skutečný (nadpřirozený) Bůh je pouze jeden a varuje před modlářstvím. Nový zákon 1.přikázání říká, že následky za okultismus bývají nejtěžší, protože se člověk odvrátil od Boha a nahrazuje to ďáblem; 2.přikázání varuje: "Neuděláš si modlu zpodobením toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se tomu klanět... 3.přikázání: "Nezneužiješ jména svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (Ex 20,7); 

    Člověk má být rád, že žije..., za což by měl každé nové ráno...  děkovat Bohu,  nikoliv být nevděčný a chtít ovládat vyšší mocnosti, včetně Boha. Jakákoliv nevděčnost  je dcerou sobeckosti a sobec později potká stejně necitlivá srdce jako měl sám. Nevděčnost je zkouškou vytrvalosti v konání dobra, a ti, kteří někoho znevažovali, budou potrestáni o to více, o co větší byla jejich nevděčnost",  i to je v Bibli. A že se to vyplňuje mohu přiblížit příklady, které znáte ze svého života nebo života známých. Stačí být v lásce nevěrný a rozejít se nebo se rozvést jen proto, že se nevěrník zamiloval do někoho jiného. Téměř na 100 % se to po nevděčné zradě tomu nevděčníkovi vrátí zpět. Ten, co zradil, je po určitém čase také zrazen tím partnerem / partnerkou ke které přeběhl. Kvůli milence se rozvedl, ale za čas ho milenka vykopne, protože si našla jiného (jako on si našel jinou), anebo rozchod proto, že přeběhlý nevěrník začne být nevěrný znovu, neboť s ženou, ke které přeběhl, přestal být spokojený - ďábel to zařídí. Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil“ (1 Pt 5,8-9).  Dobrý manžel je vždy od Boha DAR!  Je-li někdo sobecký, potkává stejně necitlivé sobce, jako je on sám, ďábel si to dobře hlídá, k sobci staví sobce, nikdo dlouho šťastný nebude. Sobec je vždycky vypočítavý, myslí především na svoje výhody...

    KARMA je mechanismus odplaty, kterou naděluje Síla vesmíru za přehlížení zákona Božího. Tento  ZÁKON nedbá, zdali jej člověk zná nebo nezná, kdo se mu nepodrobí sklízí utrpení. Když se člověk obrací o pomoc k  ďáblu a dalším padlým andělům, zrazuje podstatu Boha, protože moc stvořit a ukončit život a konat zázraky může pouze Bůh On si také ďábel za své "dary" vždy vybere daň. Jeho hlavním cílem je zbavit člověka spásy, pak je jasné, že tato daň nikdy není malá.. Podob nabídek darů zlého ducha jsou nespočetné a stále vznikají nové a nové. Bible však lékaře oslavuje:

Duchovní pravdy v Bibli je potřebné chápat duchovně

Bible nebyla napsána pro učence, naopak, je určena pro prostý lid. Velké pravdy nutné ke spáse jsou tak jasné jako poledne; nikdo se nezmýlí ani nesejde z cesty, kromě těch, kdo se řídí jen vlastním úsudkem, místo aby se řídil zjevenou vůlí Boží.  1. Korintským 2,14: Neduchovní člověk ovšem nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou pro něj bláznovstvím a nemůže je pochopit,  se jim rozumět jen duchovně, viz. kapitolu:"Duch svatý"

    Před kapitolou "Duch svatý" jsou uvedena svědectví, které popisuje, jak lidé byli Bohem a Ježíšem zachránění: fyzickým uzdravením; Vyslyšením modliteb; Božím zásahem; Uzdravením vztahů v manželství; Darem Ducha svatého; Vnitřním uzdravením; Osvobozením ze spárů démonického zla; Osvobozením z drogové závislosti; Z nenávisti vůči lidem;  Požehnáním v hmotné oblasti, Uzdravením z depresí a dalším...

Jsou tam i další svědectví s názvem:

Dlouhá cesta z okultismu; Síla modlitby - zázračná uzdravení; Jak Bůh kvůli mě zastavil rychlík R 740;Jak 

jsem spadla pod tramvaj, aneb Proč zrovna já? Bol som beznádejný prípad; Stála jsem u brány nebe a pekla;
Volala jsem k Pánu a On mi odpověděl;
Svědectví o účinnosti modlitby; Ze zoufalství mne uzdravil Bůh;
O tom, jak ke mně promluvil Bůh; Našli jsme se a zůstali spolu;

 

 

 

 

         Nabídka   Výklad budoucnosti   Věštění z ruky   Věštění z karet   Kartářské techniky

        Numerologie    Osud na tváři   Velké orákulum   Orákulum se nemýlí    Orákulum v životě

        Rozdíly v proroctví    Duchovní odezva   Geopatogenní zóny   Zajímavosti z věštění  Napsali o mně

 Reference zákazníků  Kontakt  CENÍK