Vítejte!

Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

   

  

                                           VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

                                                   VĚŠTĚNÍ  - latinsky "Oraculum" (3)

 

 

 

 

 

 

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Věštění z karet

Kartářské techniky

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

 

Věštec.zajímavosti

Věštecké kuriozity

 

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

Kontakt

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

Kdo se v běžném životě ptá orákula na radu, brzy zjistí, jak je užitečné ho brát vážně. Často míváme sklony udělat druhý krok dříve než první. Orákulum nás však vyzývá, abychom druhý krok učinili, až budeme pro něj zralí. Vede k přesnějšímu  nahlížení a k tomu, abychom se hlouběji zabývali tím, co je pro nás opravdu podstatné, rozhodující a prospěšné.

Věštba nemůže nahradit život: Když se pořád vyptáváme karet, život nás míjí a nakonec nás dostihne jinde. To zpravidla vede k procitnutí, díky tomu, že nás události vrátí do reality. V této souvislosti lze někdy vidět lidi,  kteří "trápí" karty tak dlouho, až jim konečně ukáží to, co chtějí. Protože je stavičně míchají a vykládají a chtějí si vynutit to, co vynutit nelze. Orákulu jde ve skutečnosti o něco jiného - abychom pochopili své nitro a uvědomili si, oč jde, a byli  na cosi připraveni. Je dobré si uvědomit, že orákulum nás nezbavuje odpovědnosti za život. Je na každém, aby jej využil ke svému prospěchu nebo prospěchu druhých.

Orákulum nenahradí rozhodovací schopnost a pravomoc tazatele, nepřenáší odpovědnost za budoucnost, ale mělo by vyburcovat duši k vědomě rozmyslu a rozhodnutí, vydolovat z podvědomí skryté schopnosti ve smyslu šancí, možností, limitů a bariér.  Při výkladu se nechte vést pozitivním myšlením. Výklad karet nikdy nikomu nevnucujte, nejsou určeny pro potvrzování  iluzí, má pomáhat při orientaci a rozhodování, nikoli vmačkávat život do zkostnatělých pouček.

 

Je to cesta k sebepoznání se sebou samým. Práce s orákulem zprůhledňuje nějakou určitou situaci,pomáhá objevit oblasti, které se skrývají ve tmě, jež běžnými smysly nemůžeme vnímat a vysvětlit si je. Naše dispozice a schopností v nás připravují budoucnost. Každý má individuální dispozice, sklony a schopnosti, jež slouží k uskutečnění přání. Tyto impulsy nacházejí odezvu, rezonanci u druhých, kteří "vibrují" na stejné či podobné vlně a dochází k přenosu energie. A čím více vaše vibrace odpovídá jiné vibraci, tím silněji jste povzbuzováni a tím výrazněji se aktivuje energetický potenciál skrytých sil. A protože i vaše vibrace zesílí, přenášejí se i na vaše bezprostřední okolí. Jestliže vyvoláváte a nacházíte obdobnou rezonanci, dochází k přitahování věci a k dalším podnětům. Každý usiluje o to, aby dosáhnul toho, co jej nejvíce oslovuje. Praktický příklad: Cítíte-li se osloveni tarotem a chcete se jím zabývat intenzivněji, koupíte si  o tarotu knihu.

Orákulum nás může senzibilizovat a naučit poznávat, jaké cesty a směry se před námi otevírají a oslovují nás. Prací s orákulem si můžeme ujasnit možné cesty do budoucnosti. Tím aktivně dospíváme k rozhodnutí, jež unese celá naše osobnost, neboť se na ní podílí duše i duch.

Zdroj našeho vibračního vzorce sídlí v hlubší oblasti duše. Duše je stejně jako předtím temná oblast, jejíž působení a funkci sice dokážeme vnímat, ale brání se přímému, bezprostřednímu uchopení. Duše nebo její část se dá srovnávat s vysoce citlivým přijímačem, který vycítí i náznaky těch nejjemnějších vibrací, což však ještě neznamená, že jsou bezprostředně přístupny vědomí. Často lze tyto vibrace a vzorec vědomí zpřístupnit až oklikou - dotazy k orákulu  nebo výkladem snů. Míchání a tahání karet nebo házením mincemi u I-ťingu, duše přenáší svůj  vyšší řád vibrací na karty či mince, aby odhalily symboly podle nichž lze vyložit budoucnost. A tak se za zdánlivou náhodou - vytáhnutím (zakryté) karty nebo hozením mincí - může skrývat působení duše.

 Mezi orákulem a aktuálním životním vzorcem a životní souvislostí, lze nalézt pozoruhodnou shodu. To přichází, když se člověk naučí vidět a rozeznávat význam hlubin nitra. Orákula, hovořící v symbolech a obrazech jako Tarot nebo I-ťing, jsou velíce blízká řeči a projevu duše. Vytvářejí tedy dobré předpoklady, aby zprůhlednily souvislosti, které nejsou přístupny rozumu.

Správně položená otázka vede ke správné odpovědi.

Než se na orákulum obrátíme (karty, I-ťing... ), je třeba si ujasnit otázku, kterou mu chceme položit. Nesmírně důležitá je formulace otázky, jedině tak lze dostat rozumnou odpověď. Opravdové orákulum odpovídá vždy neutrálně, symbolicky a odpověď dostává svůj význam až výkladem, k čemu se vztahuje. Výklad se musí orientovat na tazatelovy individuální životní okolnosti. Povšechně formulované otázky nepovedou k uspokojující odpovědi. Rovněž nemá smysl uvést neurčitou otázku a myslet si přitom něco speciálního. To speciální musí být už v otázce.

Orákulum možná odhalí i jiné těžiště, například někdo otázkou "Jak se mohu s partnerem rozejít?" podprahově doufá, že manželství udrží - a má pro to důvod. Jasné formulování otázky vedou k tomu, že se intenzivně vypořádáváme s tématem, nahlížíme na ně z různých stran a tím si je stále více vnitřně ujasňujeme. Možná tak dospějete k jakési vnitřní jistotě, již lze považovat za ten nejlepší základ pro vaše rozhodnutí a konání.

Jaké otázky se tedy mohou orákulu klást? V podstatě je přípustná (skoro) každá otázka, vychází-li ze skutečných vnitřních pohnutek. Může se jednat o drobnosti všedního života, ale i o zásadní otázky týkající se života jako takového, určitého životního úseku, osobního vývoje nebo příčin. Nejvhodnější jsou otázky začínající na jak, co, čím atd. Čím konkrétněji téma je otázkou vyjádřeno, tím snáze poznáte v kartách, motivech a textech svou situaci a naleznete vhodnou odpověď. Žádná otázka by však neměla obsahovat prvky nevyhnutelného osudu - např. "Co mně čeká a nemine". Každý člověk může svůj osud ovlivnit, takže nelze pokládat podobné sugestivní dotazy, které již dopředu vylučují, že osud  můžete ovlivnit.

Několik příkladů:

  1. Co mě čeká, půjdu-li touto cestou?

  2. Jak mohu co nejrozumněji postupovat v této záležitosti?

  3. Na co musím brát v této věci ohled nebo na co si mám dát pozor?

  4  Co musím v této záležitosti udělat?

  5. Co mi v této věci brání?

  6. Co mohu podniknout ohledně rozvodu?

  7. Jak přimět partnera, abychom se dohodli nebo smířili?

  8. Co je důležitým tématem v současné době?

  9. Za jakým cílem je nyní nejlépe jít?

10. Jak dosáhnout cíle?

11.  Jaké jsou mé současné možností?

Práce s orákulem:

Při práci s výkladem budoucnosti by měly existovat jisté rámcové podmínky ohledně místa, okolí, nálady a vnitřní připravenosti. Člověk by se měl uchýlit do nějaké klidné a nerušené místnosti, kde se cítí dobře a tam výklad provádí. Pouze tam, kde máte pocit, že jsme sami se sebou, jsme na správném místě. A nemusí to být zrovna  v bytě. Docela klidně i ve volné přírodě. Záleží na osobním vkusu jaké místo si vybereme. Někomu pomáhá i tichá hudba, která dokáže otevřít ducha a vnitřní připravenost. Karty může mít vyloženy na stole, podvoluje se rytmu hudby a rukama krouží těsně nad nimi, pak vytáhne ty karty na nimiž spočívají konečky prstů. Tato technika se dá použít též při práci s I-ťingem; při určitém nástupu hodíte mincemi. Mnozí se ptají, zda při tázání je důležitá koncentrace? Je i není. Když se míchají karty, měl by se člověk na ně soustředit, ale když je vytahuje, je naopak mnohem lepší, když se nechá "vést" rukama. K tomu si ty nejlepší podmínky vytvoříte tak, že se postaráte o uvolnění celého těla a vnitřní klid.

Základní pravidla:

Při práci s orákulem je třeba dodržovat základní pravidla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz

Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I

 

 

       Menu

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz