Vítám Vás na stránkách www.vesteni-osudu.cz, níže si můžete vybrat z věšteckých témat, které vás nejvíce zajímají. Jsou zde zajímavosti z duchovní a okultní oblasti. Věštění umožní nahlédnout do budoucnosti, minulosti i přítomnosti. Mezi oblíbené omyly patří domněnka, že osud je lidem určen a nedá se s ním  nic dělat. Ve skutečnosti je lidem dáno jen velmi málo věcí, které neovlivní. Za každou významnou událostí lze najít člověka s jeho konáním. Člověk může změnit vše, co se zdá být nevyhnutelné, ale některé jeho snahy se též mohou stát osudové.

 

 

 

 

 

   

  

                                     VĚŠTĚNÍ  BUDOUCNOSTI

 

 

 

 

 

       Jan Bajura

www.vesteni-osudu.cz

 

 

Menu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již 1. filosof středověku a teolog Severinus Boetius, nar. 25.10. 524 (považován za svatého) v této době napsal ve své knize OSUDU, že osudový pořad je řízen Bohem,a k vykonávání účinků této Vůle jsou využity nejen přírodní zákony a zákonitosti, ale i SÍLY, které se různí svým stupněm spirituality = energie vesmírných hvězd a planet; službou duchů; andělskou sílou; rozmanitou obratností démonů k nastolení rovnováhy duše. Někdy zasáhne Bůh vlastní Silou, má-li nastat zázrak.  Planety jsou jednou z Božích sil, kterými je vykonáván OSUD

Vibrace kosmu a cykly života

Každý z nás má zkušenost, že jednou se mu daří, na co sáhne a jindy se to na něj sype ze všech stran... Čím to je? Můžeme to nějak ovlivnit? Protože čísla představují též zástupce jednotlivých planet,  vysvětlím to jejich působením, což je nejsnažší.

Celé lidstvo, tedy i každý z nás prochází různými cykly, protože všechno ve vesmíru má svůj cyklus. Tak jako se opakuje mořský příliv a odliv, den a noc, jaro-léto-podzim-zima atd., tak s opakují cykly v našich životech.  Každých 7 let může  člověk zažít i něco velmi silného: Věk 7 roků = věk rozumu = 1/4 cyklu Saturnu (pán karmy - v mytologii Bůh Saturnus); Věk 14 roků začíná puberta = 1/2 cyklu Saturnu; Věk 21 roků = zralost - 3/4 cyklu Saturnu; Věk 29,5 roků = první ukončený cyklus Saturnu - působí ca do 32 let. Člověku cykly určují důležité životní období. Mafiáni... často odchází z tohoto světa mladí. Zda to bude mít na život jedince negativní či pozitivní vliv, nelze jednoznačně říci, musí se dělat analýza...

Psal jsem o vlivu Saturnu, ale Mars má například 2 letý cyklus. Existuje v nás síla konání  a schopnost ovlivňovat věci, své osudy tudíž můžeme ovlivňovat a měnit.

URAN, kolem 20-21 let sílí jeho nepříznivý účinek, naopak kolem 27 let je jeho vliv kreativní, expanzní, harmonický. Někteří uzavírají sňatky, jiní se  rozvádějí, protože každý se narodil pod jinou konstelací s jinými aspekty. Každý má daty narození určené svoje charakterové vlastnosti, které si na tento svět přinesl, a podle nich ho vlastní podvědomí směruje. To, co v minulosti nevyrovnal, vyrovnává v současném životě. Přibývající nepříz-nivý  účinek Uranu opět nastává kolem 41 - 42 let a je součástí krize středního věku. Někteří zavrhují svou minulost změnou svého postavení nebo současného partnera a začínají znovu od nuly, což je typický uranovský sklon.

pluto, jeho přibývající nepříznivý účinek člověk např. zažívá kolem 37 let nebo později, učí ho, že ne všechno, co v životě chce, mu vyjde. V této době pociťuje tlak osudu, který mu hatí plány, jsou mimo kontrolu, ať už jde o zaměstnavatele nebo manžela... Tento účinek vibrací PLUTA může v závislosti na datu narození předcházet nebo následovat po krizi středního věku. Kreativně a harmonicky zase působí kolem 51 let, dává sílu učinit změny a posunout se blíže ke svému cíli. Samozřejmě neexistují pouze tyto planety a každá se něčím rozdílným vyznačuje. Uvedl jsem to všeobecně a zkráceně v kostce.

Nikdo se těmto vlivům nevyhne, prochází jimi každý, avšak na někoho působí častěji (Mars...) a někdy více, na jiného naopak méně. Energií kosmu působící na konkrétního jedince se zkrátka sejde více a jejich účinek zesílí...viz. "Energie planet jsou spojené s..." a také viz, "Numerologie / Astrologie"  U každého to je jinak a v jiném věku - období.

                                  Planety a jejich význam

Každá planeta symbolizuje jednotlivé strany našeho charakteru, například Mars znamená akci a vášně, Jupiter znamená štěstí a vyšší myšlení, a tak dále. Planety jsou tradičně rozděleny do kategorií podle jejich základních povahy, jejich temperament a jejich účincích. Co níže uvádím není školení z astrologie, protože k predikci využívám numerologii. Astrologie však s numerologii souvisí a je s ní provázaná, dal jsem na konec  stránky obrázky, aby si neznalý člověk uměl představit retrográdní pohyb planet a jejich působení, když procházejí zvěrokruhem.

URAN, PLUTO, Saturn jsou duchovní planety. Duchovní cestou (poznáním fungování přírodních zákonů) může člověk pochopit svůj život v širších souvislostech přesahujících každodenní realitu. 

V mytologii a astrologii je SATURN nazýván bohem Kronosem, vykonavatelem velké karmy - vyšší spravedlnosti, která se nedá koupit, vládce  času a osudu a všeho co ve světě existuje. Učí nás, co znamená čas ve hmotném světě, sklonit se před neodvolatelnou pomíjivostí, že všechno je jen dočasné a jednou končí. Proto také prožíváme během života mnoho změn, nikomu nic neulehčuje. Saturn je  jakýmsi dohlížejícím soudcem nad spravedlností – proto je symbolem soudů a vězení, rozvodů, ztráty majetku, peněz, exekucí, nemoci, zranění a neštěstí, jež se dají také vyčíst z korelace událostí, které se staly v číslech (datech) - působení Saturnu -  viz. "Numerologii III."

Duchovní planety nás konfrontují se silami transpersonálního světa. Ve světě vymezeném Saturnem vládne pořádek, řád a systém, který nám poskytuje jistý pocit bezpečí. Tento svět za hranicí, "onen svět" nás ze zvědavosti láká a zároveň nám nahání strach, jeho síly nás fascinují i děsí, někdy natolik, že je ani vidět nechceme a tváříme se, že na ně nevěříme nebo, že neexistují. Tím ale nedokážeme zabrá

Kontakt

CENÍK

nit jejich působení. Vždyť představují důležité životní principy, které nemůžeme vymazat ani ze svého horoskopu, ani ze svého života. Může trvat delší dobu, než si jejich existenci a vlivy vůbec uvědomíme -

O planetách se též zmiňuji v "Kartářských technikách"

Kosmické energie zasahují elektromagnetickými vibracemi lidské podvědomí velmi aktivně a vědomí na to reaguje silně. Podvědomí je zdroj  pudové touhy, vzmachů, konfliktů, všech tvůrčích činů...a největší životní a psychickou silou vůbec. Skrze podvědomí a  informační pole fyzického těla = 350 tisíc kanálků nádís a sedm čaker, probíhá transformace vesmírné energie pro podmínky lidského těla. Tělo je realizační prostředek člověka na Zemi. Na prudké střídání nálad, emocí, lítosti, úzkostlivých stavů, deprese, touhy, vášně či posedlosti, má vliv podvědomí, které není jen naše vlastní, ale i součástí "vesmírného Informačního pole". Ač si to  nepřipouštíme, podvědomí vstřebává informace, které nevnímáme.Televizní- rádiový - telefonní signál, GPS navigace atd., jsou také neviditelné a neslyšitelné, pokud si však zapneme rádio, televizi, příjem mobilního telefonu..., dostanou se k nám potřebné informace.

Podvědomí je obdobný "přístroj" - přijímá i to, co neslyšíme a předává do našeho vědomí nové myšlenky a  vnuknutí, které si uvědomujeme a prožíváme v našem mozku. Myšlenky můžeme ovládat vůlí a ovlivnit tak výsledky své činnosti a nést za ní plnou zodpovědnost.  Vědomí myšlenky vyhodnotí a buď je příjme nebo zavrhne. Psychicky labilní přijímají bez výběru i myšlenky špatné...

Pojem vědomí jako první zavádí Francouz René Descartes (1596-1650), který se od tehdejšího zkoumání substanciální duše snažil prosadit zkoumání vědomých myšlenkových pochodů. Duše je pozvolna nahrazena v centru zájmu něčím zjevnějším, nespornějším, tedy bezprostře-dně  daným vědomím.

Vědomí, podvědomí - nevědomí

Vědomí má jen omezenou kapacitu a ve chvíli, kdy je zahlceno podněty z okolí, pracuje podvědomí neboli nevědomí. To posílá vědomí  informace či signály (ať už výstražné a negativní, či příjemné a pozitivní ), Ne všechny informace však ovládáme my, dokonce ani o drtivé většině zkušeností a poznatků v našem nevědomí nevíme. Nevědomí si však nechává informace pro sebe  jen do té doby, kdy vědomě zaznamenáme něco již známého. V tom okamžiku nevědomí poskytne našemu vědomí všechny informace, které s daným podnětem nějak souvisí. Většinou  jich je bohužel tolik, že nemáme šanci si je uvědomit, a tak si z nich vybereme jen určitou část, se kterou naše vědomí disponuje.

Numerologie východních kultur má planety seřazené pod těmito čísly:

  1. Slunce je v západní astrologii považováno za obecně prospěšnou planetu, kromě případů, kdy špatně vyhlídky nebo  spojení s jinou planetu - např. Marsem dává tvrdohlavost a zvýšenou výbušnost. Celkový model nebeské souhry definuje skutečný výsledek. Slunce je jediná cesta, po které lze "vystoupit nejvýše a nejrychleji".  Člověk se pod tímto znamením narodil pro to, aby uskutečnil své ambice, vedl, konstruoval, budoval a zřizoval, ale k sobě byl více neúprosný než k druhým, protože to není cesta lehká. Z vývojového hlediska je předurčen zaujmout první místo... nebo poslední, a to podle toho, zda mu bude dovoleno vyjádřit všechny aspekty své hluboké osobnosti.  Vládne číslům 1, 10, 19, 28 + znamení LVA

  2. Měsíc je prospěšný, ale proměnlivý. V životě člověka hraje velmi důležitou roli, neboť ovlivňuje podvědomí, vnitřní svět, citlivost a citovost, duševní i pudový život.  Měsíc řídí tok našich každodenních funkcí: fyzické, emocionální a mentální... (čísla 2,11,20 + znamení Rak)

  3. Jupiter = velké štěstí. Při dobrých vyhlídkách  poskytuje vynikající možnosti pro expanzi a úspěch.  U špatných vyhlídek vytváří příliš důvěry a riskantní akce, hazardní hry, spekulace, dobrodružství, stěhování do neznámých končin.Tato masivní planeta stráví zhruba rok v každém znamení, přičemž po dobu dvanáct let dokonči cestu ve všech dvanácti znameních.  Obrací se retrográdně jednou ročně po dobu 120 dnů, je stacionární pro některé 10 dnů. Vládne číslům 3, 12, 21, 30 + znamení Střelce, je také v Rybách

  4. Uran, pluto = duchovní planety, často přináší náhlé a neočekávané změny, ze všech planet však nejvíce určuje genia; Vyžaduje odpovědnost, dodržování pravidel a řádu. Dobrá pravidla respektuje, ale nemilosrdně rozmetá všechno, co člověka omezuje, brzdí a brání svobodnému rozvoji a tvořivosti. 

PLUTO má všech duchovních planet nejhorší pověst, snadno zdůvodnitelnou: jestliže nám často nahání strach samotný Mars se svou ráznou energií a silou, jíž uskutečňuje své záměry, co teprve jeho vyšší oktáva, ztělesňující vůli, sílu a energii nadosobní? Není divu, že mocné síly vesmíru představované Plutem, nahánějí hrůzu všem, kteří se osobní síly, energie, rozhodnosti a vůle vzdali. Pluto nutí člověka podívat se do hloubky, do tmy, staví před oči témata sice fascinující, ale i nepěkná a neslušná... Tím vším ho nutí, aby se zamyslel nad pomíjivostí věcí, nad smyslem krizí a transformací. Plutonské poznání vede k jádru věci, ke skutečné podstatě. Této energii odpovídá č.22 (číslo 4 = Uran ... Uran + Saturn (8) vládnou ve Vodnáři )

  1. Merkur je neutrální, přičemž záleží na charakteru znamení a planety, s níž se vztahuje. Planetární vládce Blíženců a Panny+číslu 5,14, 23..., je to rychle se pohybující planeta představuje metody myšlenek a informací, zejména pokud vyjádřené prostřednictvím komunikace a médií., často spisovatelé, cestovatelé, analytici, kouzelníci, obchodníci, astrologové a všechny druhy konzultantů...   Merkur, bůh křižovatek, "řídí dopravu", jak se dostaneme, kam jedeme, a to jak fyzicky, tak psychicky...  Často také spojován s konfliktními situacemi ve vztazích, ale i autonehodami...

  2. Venuše = malé štěstí;  Planeta známá jako Jitřenka a také jako večernice, Venuše značí touhy ve všech formách. Venuše -"bohyně lásky" stráví zhruba čtyři týdny v průměru v každém znamení, přičemž o něco méně než jeden rok dokončí svou cestu do všech 12 znamení. Retrográdní Venuše se otočí pouze jednou za osmnáct měsíců, za cca 42 dní, je stacionární pro některé 11 dní. Vládne číslu 6,15,24... a ve znamení Býka + ve Váhách

  3. Neptun je neutrální; Mistr převleků - planeta podvodu a klamu, dává velkou fantazii, některé jedince svádí k vymýšlení podvodů. Jinak také planeta půvabu a duchovního růstu, osvícení, vizionářství, dává okouzlující charisma.

Neptun představuje spiritualitu, mysticismus, ideály, abstraktní myšlení, iluze, deziluze a oblasti lidského života, kdy věci nejsou takové, jaké se zdají být a vypadají=často falešné intuice,  v mysli způsobuje zaměňování reality s fikcí, tedy zdáním a klamem, vyvolává nejasnosti a ztrátu kontaktu s realitou hmotného světa. Lidé pod tímto vlivem by si měli spočítat nevydařené plány. Politik David Rath a ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová (květen 2012 vzati do vazby kvůli korupci), oba narození pod Neptunem.

  1. Saturn = duchovní planeta, astrology považována za škůdce, neboť je spojována s velkou karmou. Saturn je pán Vodnáře a Kozoroha, vládne číslům 8,17,26... Saturn zpravidla přináší smutek a lítost a věci spojené s minulostí, neboť utrpení považuje za vchod do moudrosti.  Tyto karmické lekce jsme přišli na Zem prožít a překonat v tomto životě, které jsou vyjádřeny Saturnem, iniciátorem karmického zvěrokruhu.  Saturn je vliv, který také může přinést  nejvyšší úspěchy

  2. Mars = považován za škůdce... vládce Berana a znamení ŠTÍRA, a také číslům 9,18,27... V necelých dvou letech dokončí svou cestu přes 12 znamení zvěrokruhu, a jako mocný bojovník stráví přibližně osm týdnů v průměru v každém z nich. Mars se retrográdně otočí  jednou za 2 roky a 2 měsíce, asi na 80 dní, ve zbývajících se zastaví asi 20 dní.    Planeta je popisován jako zpátečnická, kdy se zdá, že se pohybuje dozadu přes zvěrokruh. Každá planeta má retrográdní chod, s výjimkou Slunce a Měsíce.

Mars je považován za planetu násilí (Mars značí boha války) často přináší ztráty přes spekulace a rizikové obchodní  aktivity, ztrátu dětí, zklamání a smutek v lásce.  Je zde také nebezpečí úrazu nebo násilí, obvykle díky neopatrnosti, kvůli agresi nebo bláznovství. Mars přináší chirurgické zákroky, zejména ty, které zahrnují hlavu, nervy nebo smyslové orgány, jež by měly být odloženy, pokud je to možné.  Je nebezpečný pro obchodní a výrobní transakce, sportovní akce, vojenské manévry, stavebnictví, a mechanické projekty určené  k vojenským účelům. 

MARS = Malé neštěstí, SATURN = velké neštěstí - viz korelaci Marsu a SATURNU s nešťastnými událostmi v "Numerologii III."

 

Obrázky k pochopení, co je retrográdní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

Výklad budoucnosti

Věštění z ruky

Věštění z karet

Kartářské techniky

Numerologie

Osud na tváři

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Duchovní odezva

Geopatogenní zóny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavosti

 

 

Zajímavosti z věštění

Napsali o mně

Reference zákazníků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osud lze poznat

počítadlo.abz.cz Nabídka

Osud lze poznat I Osud máte vepsány do tváře I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Věštění pomocí numerologie I Věštění z karet I Kartářské techniky I  Velké orákulum, syntéza I-ťingu a tarotu I Rozdíl mezi orákulem  a  proroctvím I Proč se orákula nemýlí? I Orákulum v běžném životě I Zajímavosti z věštění I Reference zákazníků I Fotogalerie I Geopatogenní zóny I Spiritual Response Therapy  I Kontakt I Ceník  I

Související témata

I Karma - tajemný zákon osudu I  Tajemství 12-ti znamení zvěrokruhu  I  Jsme účastníky vesmírné hry I 

I Tajemství mysli, duše a těla  I Duchovní zákony úspěchů I Duchovní zákony energií, protikladů a života I

I Stres, jeho příčiny a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I karma I