Věštění  budoucnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

        

Hlavní stránka

Co nabízím

Věštění z tváře

Věštění z ruky

NUMEROLOGIE

Karma zák.osudu

Duch.zák.života

Duch.zák.úspěchu

Kosm.hra života

Duše a stres

Duše a temnota

Duše,mysl a tělo

12 tajemství

Velké orákulum

Orákulum se nemýlí

Orákulum v životě

Rozdíly v proroctví

Geopatogenní zóny

Věštec.zajímavosti

Napsali o mně

Reference 1

Reference 2

KONTAKT

CENÍK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To, nač zaměříme svou pozornost, určuje naše prožívání a naši životní kvalitu. To, nač se soustředíme, je určováno našimi představami o hodnotách. Otázky, které si sami klademe, určují naši pozornost na to, co chceme. Z těchto představ pak vycházejí naše cíle, které určují naše pocity, jež určují kvalitu života.

Zákazník si může k dlouhodobé předpovědi:

 1. Rozbor vztahů s konkrétním partnerem  

 2. Láska v dalších letech (roky, které budou stavět to cesty nové lásky )

 3. Životní partneři   Jen párkrát za život osud spojuje s takovými partnery.

 4. Milostný život a kdo budou dobří přáteli

 5. Romantické vztahy a vhodní partneři

 6. Početí dětí (nejvíce přející doba k početí dětí...osudové vlivy tomu nejvíce přejí....)

 7. Možný sňatek (předpoklad uzavření sňatku - nebo dalšího sňatku)

 8. Profil osobnosti

 9. Dobrá životní léta   

 10. Silná období  (které měsíce budou silné a příznivé pro obchod, navazování vztahů, uzavírání smluv, nové zaměstnání atd.)

 11. Slabá období (upozorňují v kterých měsících se objevují překážky v pracovním životě, fyzické vyčerpání, ztráta elánu, potíže psychického rázu)

 12. Dobré dny    (dobré + špatné dny v konkrétním roku a jeho měsících)

 13. Roky, které přinesou majetek...

 14. Nové změny (bydlení, bydliště, kariéra, láska, nové dohody a smlouvy...)

 15. Rizikové roky (podnikání, investice, kariéra, partnerské vztahy...)

 16. Roky se zvýšeným rizikem úrazů

 17. Co může být příčinou neštěstí v osobním životě a v obchodních záležitostech

 18. Dobré dny, měsíce a roky pro sázení a jiné...

 19. Nejpříznivější roky pro investice

 20. Nejvhodnější kariéra a zaměstnání

 21. V čem může být člověk dobrý

 22. Numerologie a peníze  (o obchodní numerologii )

 23. Šťastná čísla  (každý má ve svých datech šťastná čísla, které může využit...)

 24. Loterie a použití šťastných čísel

 25. Numerologie a hazardní hry

 26. Datum narození a jeho vibrace

 27. VLIV JMÉNA v předpovědí budoucnosti

 1. Karmické zátěže v jednotlivých letech:

Kdo si myslí, že to je možné zjišťovat kartami, já mu víru neberu, sám 100% zjistí,  že mu karty každý den  říkají něco jiného! Numerologie však zopakuje stejné věci při každém výkladu. 

 1. Karmické dluhy: Jsou to karmické návyky, s kterými v současném  životě pokračuje, a tyto  příčiny člověku rozbíjí vztahy, ale nejen to, může přinášet pracovní a existenční těžkosti a změny, které se stávají skutečnou duševní bolestí.

 1. Osudová cesta: Hovoří o povaze životní cesty, která je stejná až do konce života, právě proto je tolik důležité znát i svoji cestu. Nejde-li jedinec po cestě, která mu byla předurčená, cítí se nespokojen a dochází k častým změnám životní dráhy... Osud (neviditelná Síla, které říkáme Bůh) má s každou bytostí své plány, a proto byla každému určená jiná cesta. Každá životní cesta je rozdílná a skrývá jiné překážky, které člověk musí překonat (životními zkouškami), aby mohl být šťastný...

 1. Jak dostat svůj život znovu dohromady...   tento bod platí pro dotaz k událostem, které nastaly životním zvratem a tazatel neví kam jeho další cesty směrují? 

 2. Jak se přestat znepokojovat a začít žít svůj život... - viz. výše bod 32

 3. Odpověď na  specifické dotazy: Tři body z 12 lze nahradit 3 vlastními otázkami

 1. Z D R A V Í: (z 35 bodů si vyberte jen to, co vás zajímá)

 1. Riziková doba pro nehody a úrazy: Doba, ve které negativní působení síl zvyšuje myšlenkový chaos a nesoustředěnost..., nepozornost se stává příčinou úrazů...

Kdo si myslí, že výše se uvedené štěstí netýká,  štěstí se ho určitě nedotkne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka

počítadlo.abz.cz Osud lze poznat I VĚŠTĚNÍ  Z  TVÁŘE  I VĚŠTĚNÍ Z  RUKY I   Numerologie I Věštění z  karet I  Tajemný zákon osudu I Tajemství 12-ti zvěrokruhů I Duchovní zákony úspěchů I Zákony energií, protikladů a života I Tajemství  mysli,  duše a těla I Stres a jak se s ním vyrovnat I Jak se zbavit strachu I Jsme účastníky kosmické hry I Věštecké zajímavosti I Napsali o mně I Ceník I Reference zákazníků 1  I Reference 2 I Kontakt I

 

Navazující  témata

I Nabídka I Proč se orákula nemýlí? I Velké orákulum a I-ťing I Orákulum v běžném životě I Rozdíl mezi orákulem a proroctvím I Kartářské techniky I Duchovní odezva